Öne Çıkanlar Doç. Dr. Ozan Bakış İKV BAŞKANI AYHAN ZEYTİNOĞLU Ergene Havzası arıtma çamuru yönetimi ÇOSB Sürdürülebilirlik Raporu Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım

  Tekirdağ Sanayi Odası Kurucu Müteşebbis Heyeti’nden ATAK
Tekirdağ Sanayi Odası Kurucu Müteşebbis Heyeti Kasım ayı toplantısını Çorlu Divan Otel’de gerçekleştirdi. Müteşebbis Heyet, Tekirdağ Sanayi Odası’nın kuruluş başvurusunun TOBB tarafından olumlu ya da olumsuz bir görüş bildirilmeden zımnen reddedilmesinin ardından sahaya inmeye karar verdi.

Tekirdağ Sanayi Odası’nın (TSO) kurulmasına yönelik yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, hükümet düzeyinde görüşmelerin sürdürülmesine, yerel ve ulusal medyada Tekirdağ Sanayi Odası’nın kurulması için sanayicilerin ortaya koyduğu irade doğrultusunda çalışarak konunun gündemde tutulması kararlaştırıldı. Toplantıda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 Aralık 2013’te yapmayı planladığı Tekirdağ ziyaretinde konunun kendisine arz edilmesine karar verildi.

KİMLER KATILDI?

 Toplantıya; Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sarıoğlu, Çorlu Deri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Duman, Velimeşe OSB’den Şakir Sönmez, Veliköy OSB’den Ahmet Z. Tever, Ergene 1 OSB’den Doğan Ünal, Ergene 2 OSB’den Erdim Noyan, Türkgücü OSB’den Süleyman Kolot, Muratlı OSB’den İ. Mehmet Peköz,  Hayrabolu OSB’den Kemal Kurt, Malkara’dan Cengiz Uysal, Marmara Ereğlisi’nden Tayfun Çebi, Saray’dan Mehmet Aldıkaçtı, ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan ve Müteşebbis Heyet Genel Sekreteri Soner Şaşmaz katıldı.

Tekirdağ Sanayi Odası Kurucu Müteşebbis Heyeti,  Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi öncülüğünde ilimizdeki 10 Organize Sanayi Bölgesinin yönetim kurullarından temsilcilerin ve Organize Sanayi Bölgesi olmayan ilçelerdeki temsilcilerin bir araya gelmesiyle toplam 20 sanayici tarafından 12 Aralık 2012 tarihinde oluşturulmuştu.

BAŞVURUYU 26 NİSAN 2013’TE YAPTIK  

Tekirdağ Sanayi Odası Kurucu Müteşebbis Heyet Başkanı Ömer Sarıoğlu toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Tekirdağ ili genelinde faaliyet gösteren sanayicilerin katılımcısı oldukları OSB’lerin yöneticileriyle geçen yıl sonunda Sanayi Odası kurmak üzere harekete geçtik. Kurucu Müteşebbis Heyet ilk olarak Tekirdağ ili genelinde faaliyet gösteren 1.400 sanayiciyi bilgilendirerek neden Sanayi Odası kurulması gerektiğini anlattı ve gerekli imzayı toplamak üzere harekete geçti. Tekirdağ ili genelinde Sanayi Odası kurmak için gerekli 1040 imzayı topladık. Sanayi Odası kurulması için gerekli imza sayısının çok üstünde bir taleple Tekirdağ Sanayi Odası’nın kuruluş başvurusunu bütün prosedürleri yerine getirerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na 26 Nisan 2013 tarihinde yaptık” dedi.

TOBB BAŞVURUMUZU ZIMNEN REDDETTİ, 26 AĞUSTOS 2013’TE DAVA AÇTIK

Tekirdağ Sanayi Odası’nın kuruluş başvurusunu yapmadan önce Kurucu Müteşebbis Heyetin bir yandan Tekirdağ Valisi Ali Yerlikaya ve Tekirdağ milletvekilleriyle görüşerek desteklerini aldıklarını belirten Tekirdağ Sanayi Odası Kurucu Müteşebbis Heyet Başkanı Sarıoğlu şunları söyledi: “İl genelinde çalışmalarımızı tamamladıktan sonra Tekirdağ Valisi Ali Yerlikaya ve Tekirdağ milletvekillerimizle birlikte Ankara’da TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’yı ziyaret ederek desteklerini istedik. Bu görüşmelerde 1.400 sanayi kuruluşunun faaliyet gösterdiği Tekirdağ’da sanayicileri ilgilendiren ‘Ergene Havzası Koruma Eylem Planı’ kapsamında ki Islah OSB’ler ve atık su derin deşarjı gibi projelerin başlaması neticesinde Tekirdağ’da bir Sanayi Odası’nın kurulmasının artık kaçınılmaz bir hal aldığını vurguladık. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Bakan Yazıcı kanunda istenen asgari talep sayısının toplanması neticesinde gereken kolaylığı göstereceklerini bize ifade ettiler. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ziyaret sırasında oda ve borsaların seçim süreçlerinde karışıklığa yol açmaması için ancak seçimlerden sonra olumlu görüş verebileceklerini söyledi. Bunun üzerine Tekirdağ Sanayi Odası’nın kuruluş başvurusunu 26 Nisan 2013 tarihinde TOBB ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na yaptık. Fakat oda ve borsaların seçimlerinin bitmesine rağmen kanuni süreç içerisinde TOBB’dan ne olumlu ne de olumsuz bir cevap gelmedi. Bu da kanunen TOBB’un zımnen başvurumuzu reddettiği anlamına geldiğinden Tekirdağ Sanayi Odası Kurucu Müteşebbis Heyeti olarak kanunen itiraz etme sürecinin son gününde, 26 Ağustos 2013 tarihinde yürütmenin durdurulması için dava açtık. TOBB’un tavrını anlayabilmiş değiliz. Dava süreci devam ederken bir yandan da dikkatleri bu konuya çekmek, kamuoyu gündeminden düşürmemek için çalışmalara hız vereceğiz. Konuyu yerel ve ulusal basında gündeme getirerek sıcak tutacağız, ilgili bakanlara ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a anlatacağız.”

YASAL ŞARTLARI YERİNE GETİRDİK

Tekirdağ Sanayi Odası Kurucu Müteşebbis Heyet Başkanı Ömer Sarıoğlu, Sanayi Odası kurulması için yasal mevzuatla ilgili şunları anlattı: “5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 5.  Maddesine göre yeni bir odanın nasıl kurulacağı çok açık bir şekilde belirtilmiş. Kanun şöyle diyor;

‘* Ticaret siciline kayıtlı ve bu Kanunda belirtilen nitelikleri haiz en az bin tacir ve/veya sanayici veya deniz ticareti ile iştigal edenlerin yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir.

*Müstakil sanayi odası kurulabilmesi için o ilde faaliyet gösteren sanayicilerin yarısından fazlasının yazılı talebi şarttır. 

*Gerekli taleplerin yapılmasından sonra TOBB’un olumlu görüş vermesi üzerine Bakanlığın kararı ile kurulur.’

Tekirdağ Sanayi Odası Kurucu Müteşebbis Heyeti olarak kanunda belirtilen ve istenen bütün şartları fazlasıyla yerine getirmiş durumdayız. Temennimiz Tekirdağlı sanayicilerin daha fazla bekletilmeden TOBB’un olumlu görüş vermesidir” dedi.

NEDEN SANAYİ ODASI İSTİYORUZ?

Sanayinin yoğun olduğu Manisa ve Bursa’da Sanayi Odası kurma girişimleri olduğunu belirten Sarıoğlu konunun sanayiciler açısından önemini şöyle anlattı: “Basından okuduğumuza göre Mersin, Diyarbakır ve Erzurum’da da sanayicilerin aynı talebi var. Bu konuda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün de Tekirdağ’da yaptığı açıklamada ‘Sanayi Odası’na desteğimiz tam’ açıklaması yapmıştı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da sanayicilerin yoğun olduğu yerlerde Sanayi ve Ticaret Odalarının ayrılmasına destek verdiğini belirten açıklamalarda bulunmuştu.  

Şimdi gelelim sanayiciler neden Ticaret Odaları’ndan ayrılarak müstakil bir Sanayi Odası çatısı altında toplanmak istiyorlar?

Sorunun kaynağı Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde meslek komiteleri oluşturulurken sanayici ile esnafı birbirinden ayıracak bir sistemin olmayışı ve temsilde ortaya çıkan adaletsizlikte yatıyor. Örneğin bir sektörde üretim yapanlarla üretilen ürünleri alıp satanlar aynı grupta yer alabiliyor. Üretici firmaların sayısı al-sat yapan firmaların sayısının yüzde 10’unu bile bulamıyor çoğunlukla. Hal böyle olunca seçim sürecinde genelde çoğunluğun oluşturduğu listeler kazanıyor. Dolayısıyla Ticaret ve Sanayi Odalarının meclis ve yönetimlerinde yüzde 90 ‘lara varan çoğunlukta al-sat yapan firmaların temsilcileri yer alıyor.

HAKLARIMIZ SAVUNULAMIYOR

Oysa ki sanayicinin gündemi, sorun ve talepleri esnafın gündeminden çok farklı. Sanayicinin üretim süreçleri,  çalıştırılan personel sayısı ve yükü, üretim amaçlı ürün tedariği, kalite standartlarının oluşturulması, çevre mevzuatı gibi çok farklı bir gündemi var. Odaların görev ve misyonları burada ortaya çıkacak olup, üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda faaliyet göstermeleri gerekmektedir. Fakat yönetimde ağırlıkla esnafın yer aldığı Ticaret Odaları’nda sanayicileri ilgilendirilen konular tam anlamıyla ele alınamıyor, sanayicilerin ihtiyaçları doğrultusunda faaliyet gösterilemiyor ve bu nedenle sanayicilerin hakları savunulamıyor.

5174 sayılı yasanın 12’nci maddesinde belirtilen görevlerle birlikte Sanayi Odaları, kuruldukları illerde sanayicilerin talep ve istekleri doğrultunda çözümler üretmek zorundadır. Sanayi Odaları, Ticaret Odaları dışında; sanayinin ihtiyaç duyduğu her türlü mesleki bilgiyi sağlamak, sanayiye ait her türlü araştırma, inceleme ve istatistiki çalışmaları yapmakla yükümlüdür.

SANAYİ ODASIYLA REKABET GÜCÜMÜZ ARTACAK

Sanayi Odası, sanayi özelinde kapasite kullanımlarını araştırmak, emtianın piyasa fiyatlarını takip ederek yayımlamak, sanayi üretimini artırmak amacıyla laboratuvarlar açmak, mesleki faaliyetler konusunda araştırmalar yaparak ilgili birimlere görüş bildirmek, çalışma grupları kurarak eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleriyle sanayiciye yol gösterme çalışmaları yürütmekle mükelleftir.

Sanayi Odası, kurulacak ihtisas kurulları aracılığıyla yenilikçiliği, Ar-Ge uygulamalarını, üretim ve teknoloji geliştirmeyi özendirerek sanayicilerimizin kalite ve teknolojiye yönelik ihtiyaçlarına çözümler üretecek ve katkı sağlayacaktır. Sanayinin çevreyle uyumlu gelişmesine ön ayak olarak çevre bilincini geliştirecek ve uluslararası standartlara taşıyacaktır. Avrupa Birliği Program ve Fonlarını yakından takip ederek, sanayi kesiminin programlardan yararlanmasını sağlayacaktır.

Sanayi Odası, bütün bu çalışmalarıyla hepsinden önemlisi sanayicilerin rekabet gücünü artıracaktır. Gördüğünüz gibi Ticaret Odaları’nın faaliyetlerinde farklı olarak Sanayi Odası sanayiciye dönük çok özel çalışmalar yapmakla görevlidir.

 

5174 SAYILI KANUNDA SANAYİ ODASI’NA VERİLEN GÖREVLER

 

5174 Sayılı kanuna göre Odaların görevleri arasında sanayiciler için önemli olanlar şunlardır:

a) Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak.

b) Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili kanunlar çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve işletmek.

c) Sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak.

d) Sanayicilerin ihtiyaç duydukları belgeleri düzenlemek ve onaylamak.

e) Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamının veya  bir kesiminin meslekî menfaati olduğu takdirde meclis kararı ile bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak.

f) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek.

g) Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî kararlar almak.

h) Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak.

r) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.

s)  Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara tevdii halinde bu işleri yürütmek.

v) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak.

y) Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.

z) Ticaret ve sanayi odalarınca, odalar ayrı olan illerde ise sanayi odalarınca sanayiciler için kapasite raporları düzenlemek.

Odalar, bunlardan başka mevzuat hükümleri çerçevesinde;

a) Ticaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik lâboratuvarlar kurmak veya bunlara iştirak etmek, uluslararası kalibrasyon, test ölçme lâboratuvarı kurmak veya iştirak etmek, belgelendirme hizmetleri sunmak,

b) Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde sanayi ile ilgili kursları açmak, açılan kurslara yardımda bulunmak, yurt içinde ve dışında ihtiyaç duyulan alanlar için öğrenci okutmak ve stajyer bulundurmak; meslekî ve teknik eğitim ve öğretimi geliştirme ve yönlendirme çalışmaları yapmak, kendi üyelerinin işyerleriyle sınırlı olmak üzere, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına alınmamış meslek dallarında bu uygulamaya ilişkin belgeleri düzenlemek,

c) İlgililerin talebi halinde, ticarî ve sınaî ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları oluşturmak,

d) Açılmış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, müzeler ve kütüphanelere katılmak,

e) Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji merkezleri kurmak ve yönetmek; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde serbest bölge kurucu ve işleticisi veya işleticisi olmak, antrepo işletmek ve fuar alanları, kongre merkezleri ile ticaret merkezleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, görevlerini de yaparlar.

 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner101

banner100

banner99

banner98

banner97

banner96

banner95