GÖKHAN TAŞDEVİREN
GÖKHAN TAŞDEVİREN
Endüstri Yüksek Mühendisi Yalın Üretim ve Yalın Yönetim Danışmanı
Yazarın Makaleleri
MURİ, MURA, MUDA
Proseslerdeki 'israf” anlamında kullanılan Muda kelimesi neredeyse Toplam Kalite konusuyla ilgilenen herkes tarafından bilinmektedir. Bugün işletmelerin çoğu sürekli iyileştirme tekniklerini uygulamakta, israfları azaltmaya çalışarak müşteriye...
ERP, tedarikçiler ve tedarikçi arayüzleri
Bir yazılım düşünün, ana sanayi olarak size bir bedel ödememe imkanı sunuluyor. Yine bir yazılım düşünün ERP'deki tüm verilerinizin istediğiniz kadarını, istediğiniz yöntemle tedarikçilerinizle veya dağıtım kanalındaki müşterilerinizle,...
TPM bir bakım çalışması değildir
► TPM süreçlerinden geçmiş çalışanlar artık makinelerinin ve proseslerinin uzmanı olmuşlar ve Kalite Kontrol, Bakım, Planlama departmanları gibi bir dış desteğe ihtiyaç duymaksızın sıfır hata, sıfır arıza ve sıfır duruş ile müşterinin...
Hoshin Kanri: İşletmeler için stratejik plan uygulaması
Hoshin Kanri Japonca geleneksel savaş sanatını içeren bir tanım olarak kullanılırken günümüzde ‘Yalın Düşünce' uygulamalarında stratejik planlamanın temel unsuru olarak kullanılmaktadır. Ayrıca literatürde ‘PolitikaYönetimi'...
İŞLETMELERDE EĞİTİM PLANLAMASI
İşletmelerde eğitim planlaması yapılması için en etkin yollardan birisi yetkinlik taramasıdır. Yetkinlik taraması İnsan Kaynakları uzmanları tarafından farklı yöntemlerle yapılmaktadır. Fakat yetkinlik taramasına paralel olarak yapılan...
FABRİKA İÇİNDE GİZLİ FABRİKA
Değerin nerede saklı olduğu belli, onu ortaya çıkaracak çalışmaları yapmak ve gizli fabrikaları bulmak ise tüm önyargılardan kurtulmuş, geleceğe odaklanmış karar vericilerin elindedir. İşletmenizin içindeki gizli fabrikayı nasıl ve hangi...
MILK–RUN VE PLANLI MALZEME TOPLAMA OPTİMİZASYONU
Milk-Run ifadesi otomotiv sektöründeki seri imalata bağlı olağanüstü çok miktarda parçayı onlarca farklı lokasyondaki farklı tedarikçilerden toplamada bir optimizasyon meselesi olarak karşımıza çıkmıştır. Şöyle düşünün; yılda 100.000...
Üretim sahasında görsel performans yönetimi
Saha performansı pek çok faktöre bağlı olmakla beraber asıl bağlı faktör çalışanın ta kendisidir. Bu kişi bazen talaşlı imalat atölyesindeki bir işçi olabildiği gibi hastanedeki resepsiyon görevlisi de olabilir. Sanılanın aksine fabrikalarda,...
KAİZEN: AMA ONİKİ ADIMDA
Bir işyerinde hedefe ulaşmak ve hedefe giden yolda sorunları aşmak amacıyla çeşitli yöntemler uygulanır. Sizi hedefe götürecek bu süreçlerden biri Kaizen'dir. Kaizen; Sürekli İyileştirme sürecinin bazen kendisi bazen de ‘Sürekli İyileştirme'nin...
OBEYA: TEKNİK Mİ YOKSA SİHİR Mİ?
Obeya Japonca 'Büyük Oda”anlamına gelen uluslararasıliteratürde 'Obeya, O-obeyaveya Big Room” olarak anılan sonderece etkili Yeni Ürün Geliştirmesürecine ait bir metodolojidir.Türkiye'deki uygulamalarınabaktığımızda son...
Ürün geliştirme ve pazara sunma süreçleri
Şirketlerin uzun vadeli vesürdürülebilir başarısı verekabetçiliğinin artırılabilmesi içinhızlı ürün geliştirme ve bunu pazara etkinsunma becerisi çok önemlidir. Ürün geliştirme ve pazara sunma gerçekte bir Tedarik Zinciri Yönetimi...
SANAYİCİ BİRLİKLERİ VE FIRSATLAR
Üretim jargonunda kolektifolmak mal ve hizmetleribir dizi işlemden geçirerekbiçim, zaman ve mekân boyutuylafaydalı hale getirmek veyafaydalılıklarını artırmaya yönelikher türlü etkinlik olarak ifadeedilir. Dünya üzerinde sanayicibirliklerinin...

banner101

banner100

banner99

banner98

banner97

banner96