Dr. AHMET TEMİROĞLU
Dr. AHMET TEMİROĞLU
Yazarın Makaleleri
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (SUSTAINABILITY)
Günümüzün ‘moda terimleri'nden biri de sürdürülebilirlik ya da ingilizce deyimiyle ‘Sustainability'. Hayatımıza giren her yeni kavram gibi sürdürülebilirlik kavramı da bazen yanlış ya da kapsadığı anlam itibariyle eksik olarak...
5S YÖNTEMİ
İşletmelerde süreçlerin iyileştirmesi çalışmalarında birçok bilimsel yöntemden istifade edilir. Bunlardan biri de  ‘5S YÖNTEMİ'dir. Bu sayıdaki yazımızda bu yöntemi tanıtmaya çalışacağız. 5S YÖNTEMİ NEDİR? Adından da...
AR-GE MERKEZLERİ
Geçen ay işyerinden arkadaşlarımızla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tekirdağ il Müdürlüğü'nü ziyaret ettik. İl Müdürü sayın Fahrettin Akçal sanayiye ve sanayicilere çok yakın olan ve daha da yakın olmak isteyen değerli...
İŞ DÜNYASI VE MESLEKİ EĞİTİM
Son yıllarda ortaöğretim ve yükseköğretime öğrenci seçme ve yerleştirme konusunda bir çok değişiklikler yapıldığını hepimiz gözlemlemekteyiz. Her yapılan değişiklikle daha iyi sonuçlar elde etmek için çabalar harcanıyor. Milli eğitim...
İŞ DÜNYASI VE MESLEKİ EĞİTİM
Son yıllarda ortaöğretim ve yükseköğretime öğrenci seçme ve yerleştirme konusunda bir çok değişiklikler yapıldığını hepimiz gözlemlemekteyiz. Her yapılan değişiklikle daha iyi sonuçlar elde etmek için çabalar harcanıyor. Milli eğitim...
YAŞAMDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
ÇAĞDAŞ ANLAMDA KALİTE Toplam Kalite Yönetiminden söz etmeden önce, Çağdaş Anlamda Kalite'nin tanımını yapmak gerekir; Klasik anlamda kalite denildiğinde, ürün ya da hizmetin niteliği akla gelirdi ve genelde pahalı, lüks şeyler kaliteli...
Stajyer öğrenci yönetimi
İşadamları ve yöneticiler olarak bir çoğumuz işyerlerimizde stajyer öğrenciler çalıştırmaktayız. 10 ya da daha fazla çalışana sahip olan işyerlerinde yüzde 5'in altında olmamak şartıyla stajyer öğrenci çalıştırmak zaten kanuni...
İş hayatında ve sosyal hayatta prodüktivite
Prodüktivite kavramı ilk kez eski cumhurbaşkanlarımızdan rahmetli Turgut Özal tarafından Türk iş dünyasına öğretilen bir kavram olarak bilinir. Fransızca bir kelime olan prodüktivite, sözlüklere göre verimlilik anlamına gelse de aslında...
Toplam Verimli Bakım-TPM
ETKİN İŞLETME YÖNETİMİ İÇİN SIFIRLARI ZORLAYIN İşletmelerdeki iş süreçlerinin en önemli iki öğesi insan ve makinedir. Bu nedenle israflar, arızalar, verimsizlikler ve kalitesizlikler her zaman söz konusu olabilir. Bunların her biri o işletme...
İŞLETMELERDE ÇATIŞMA YÖNETİMİ
Çatışma kelimesi olumsuzluk içeren bir kelimedir. Bu nedenle bir toplulukta çatışmanın olması pek istenmez. Bir işyerindeki insanlar arasında da çatışmanın olmamaması ilk bakışta güzel görünse de, herkesin aynı fikirde olduğu işletmelerde...
BENCH MARKİNG
Bilindiği gibi işletmeler, hayatlarına devam edebilmeleri için sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri içinde bulunmak zorundadırlar. Ancak 'Ölçülemeyen İşler Düzeltilemez” diye doğru bir söz de vardır. Bu nedenle süreçlerin...
İŞLETMELERDE MOBBİNG
Geçtiğimiz günlerde bazı askeri okullardan bazı öğrencilerin kendiliklerinden uzaklaşmaları için kötü niyetli komutanların onlara nasıl fiziksel ve psikolojik baskılar yapmış olduklarını hep beraber haberlerde izledik. Normal prosedür...
İŞLETMELERDE Y KUŞAĞI YÖNETİMİ
Bu ayki yazımızda son zamanlarda çokça sözünü eder olduğumuz ‘Y KUŞAĞI' konusunu iş dünyası penceresinden bakarak incelemeye çalışacağız. KUŞAKLAR VE İSİMLERİ Kuşaklara isim vermek Amerikalıların İkinci Dünya Savaşı'ndan...
4. SANAYİ DEVRİMİ (SANAYİ 4.0)
Bu sayıdaki yazımızda önemli bir global gelişmeden söz edeceğiz. Sanayi 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi. Almanya'nın başlattığı daha sonra ABD tarafından da uygulamaya alınan bu gelişmeler ülkemiz için de çok önemlidir. BİRİNCİ, İKİNCİ...
İŞLETMELERDE HIYERARŞİ VE İTAAT
Bu sayıdaki yazımda işletmelerde hiyerarşi ve itaat konularını gözden geçirmeye çalışacağız. Hiyerarşi ve itaati tanımlayacağız. MİLGRAM DENEYİ Geçenlerde bir arkadaşım e-mail adresime insanların hiyerarşik bir otorite karşısında...
Kişisel ve örgütsel zaman yönetimi
Bu sayıdaki yazımızda zamanın kişiler ve örgütler tarafından nasıl kullanılması gerektiği üzerinde duracağız. Öncelikle 'zaman nedir ?”sorusunu yanıtlamaya çalışalım; ZAMAN NEDİR? Atalarımızın 'Vakit nakittir”sözünü...
İşletmelerde problem çözme teknikleri
İşletmeler açık sistemler olarak iç ve dış çevrelerinden sürekli olarak etkilenirler. Bu etkilenme çoğu zaman olumsuz yönde olur ve işletmelerin süreçlerinde aksamalar, performans düşüklükleri, üretim bozuklukları gibi istenmeyen gelişmeler...
Kurumsal iletişim yönetimi
Günümüzde işletmeler için önemli yönetim fonksiyonlarından biri de kurumsal iletişim yönetimidir. Bu fonksiyon yakın zamanlara kadar kurumsallaşmış işletmelerde var olan 'Halkla ilişkiler” süreciyle ilişkili olmakla beraber halkla...
Entelektüel sermaye yönetimi
Günlük hayatta pek çok insanın çok sık kullandığı ‘Google', ‘Youtube' gibi ürünleri sunan şirketlerin değerlerinin ne kadar yüksek olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Oysa bu işletmelerin bilançolarına baktığımızda, maddi varlıklarının...
İşletmelerde kurumsal itibar yönetimi
Bundan 35 yıl önce yeni ve küçük bir işletmenin sahibi olarak kimyasal hammadde almak için bir firmaya gitmiştim. Fiyat ve ödemelerle ilgili konuşurken, ben iki ay vadeli çek ile ödeme yapacağımı söyledim. Bunun üzerine işletmenin sahibi...
Örgütsel adalet ve iş tatmini
İnsanlara 'Ne için çalışıyorsunuz?” diye sorsak en çok 'Hayatımı devam ettirmek için para kazanmalıyım” yanıtını alırız. Ancak yapılan araştırmalar çalışan insanlar için işyerlerinde en az para kazanmak kadar daha başka...
Üniversite-Sanayi işbirliği
Geçen ayki yazımızda, ülkemizde uygulanmakta olan milli eğitim sürecine iş dünyası penceresinden bakarak, daha çok üniversite öncesi süreçler hakkında bazı eleştiriler yapmış ve bazı önerilerde bulunmuştuk. Bu ayki yazımızda da üniversitelerdeki...
Milli eğitim ve iş dünyası
Ülkemizde uygulanan milli eğitim sisteminin, iş dünyasına nitelikli eleman sağlamak bakımından, yeterince uygun olmadığını birçok sanayici ve işadamı çeşitli vesilelerle pek sık ifade etmektedirler. Milli eğitim sürecine iş dünyası...
İşletmelerde planlı bakım yönetimi
İşletmelerde yöneticilerin üzerinde titizlikle durması gereken süreçlerden biri de makina ve teçhizatların bakım-onarım süreçleridir. Bu süreçler, bir yandan işletmelerin daha verimli çalışabilmesi,öte yandan da işçi sağlığı ve iş...

banner101

banner100

banner99

banner98

banner97

banner96