Dr. AHMET TEMİROĞLU
Dr. AHMET TEMİROĞLU
Yazarın Makaleleri
İŞLETMELERDE DİSİPLİN
Sadece kontrol ve cezaya dayandırılmış olan disiplin süreci, düşük moral, kızgınlık ve ast-üst çatışmaları gibi sorunların doğmasına sebep olabilir. Oysa disiplinin bir başka amacı da yöneticilerle astlar arasında ve tüm çalışanlar...
KURUM KÜLTÜRÜ - 4
Bu ayki yazımızda kurum kültürü başlığı altında amaçlarla yönetim konusunu ele alacağız. KURUM KÜLTÜRÜ VE AMAÇLARLA YÖNETİM Amaç, hepimizin bildiği gibi önemli bir kavramdır. Gene çoğumuzun bildiği gibi 'Eğer her hangi bir...
KURUM KÜLTÜRÜ - 3
Geçen ayki yazımızda kurum kültürü çerçevesinde karar verme sürecini incelemeye başlamış ve bu ay da devam edeceğimizi belirtmiştik. En son karar vermede gücün, belirli bir ya da birkaç yöneticide toplandığı 'GÜÇ ODAKLI” işletmelerden...
KURUM KÜLTÜRÜ-2
Okuyanların bildiği gibi geçen yazımızda kurum kültüründen söz etmiştik. Bu ay da aynı konuya devam edeceğiz. Ancak konuya biraz daha detaylarıyla bakmak için geçen ay yapmadığımız bazı tanımlamaları fazla ayrıntıya girmeden bu yazıda...
KURUM KÜLTÜRÜ
Bazı şirketleri diğerlerinden ayıran bir çok farklı özellikleri vardır. İş yapma şekillerindeki, iş yeri ortamındaki bu farklılıklar hemen göze çarpar. Örneğin böyle bir işyerinde çalışanların ve yöneticilerin birbirlerine karşı...
İLETİŞİM VE KARŞILIKLI ANLAYIŞ-4
Bildiğiniz gibi son üç ayki yazımızın konusu iletişimdi. Bu ay da biraz pratik, yani hemen bugünden itibaren uygulanabilecek bazı iletişim uygulamalarından maddeler halinde söz ederek bu konuyu kapatmak istiyorum; ► BİR İNSANLA İLK TANIŞTIĞINIZDA...
İLETİŞİM VE KARŞILIKLI ANLAYIŞ-3
Bildiğiniz gibi son iki aydır yazılarımızda iletişim konusunu ele almıştık. En son sözü ‘Sağlıklı Tartışma'ya getirmiş, ‘Olgun İnsan' ve ‘Zor İnsan' profillerini tanımlamıştık. Bu ayki yazımızda da sağlıklı...
İLETİŞİM VE KARŞILIKLI ANLAYIŞ-2
Geçen ayki yazımızda iletişim konusuna değinmiş, ön yargıların iletişimi nasıl engellediğini örneklerle açıklamıştık. Doğru iletişimi engelleyen unsur aslında sözünü ettiğimiz bu önyargıların kendisi değil, bunların doğru kullanılmamasıdır....
İLETİŞİM VE KARŞILIKLI ANLAYIŞ
İletişim iki birim arasında olan mesaj ve bilgi alışverişidir. İşletmelerde bazen birimler yani kişi veya kişiler, departman veya departmanlar bu iletişimi sağlıklı yapamadıkları için birçok iş aksar. Birçok işyerinde, başarısızlığın...
İŞLETMELERDE KÜÇÜLME (DOWNSIZING)-2
Geçen ayki yazımızda İşletmelerde Küçülme'densöz etmiş bu ay da aynı konuya devam edeceğimizi bildirmiştik. Küçülmenin sadece bir işten çıkarma işlemi olmadığını ve küçülme işlemine doğrudan eleman sayısını eksilterek...
İŞLETMELERDE KÜÇÜLME (DOWNSIZING)
BÜYÜME İşletmeler gelişen koşullara göre zaman içerisinde normal olarak her boyutta büyüyebilmektedirler. Müşteri sayısı arttıkça, yeni ve değişik özelliklerdeki pazarlara girildikçe, ürün çeşitlemesi arttıkça, müşteri talepleri...
İŞLETMELERDE BÜTÇE DİSİPLİNİ VE NAKİT YÖNETİMİ
Yeni bir yıla girdik. Bazıkuruluşlar geçen yılı yeterlibir karla kapadılar. Bazıkuruluşlar az kar elde ettiler.Bazıları da kar etmedikleri gibizarar ettiler. Bütün bu sonuçların hepsi işletmeler için olağandurumlardır. Elbette ki işletmelerkar...
DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ-2
Geçen ayki yazımızda Değişim Mühendisliği konusuna devam edeceğimizi bildirmiştik. Hatırlayacak olursak o yazıda 'Değişim mühendisliği, maliyet, kalite, hizmet ve hız gibi çağımızın en önemli performans ölçülerinde çarpıcı...
DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ
Bu ay belki çok modaolmayan ama günümüzişletmelerinin ençok ihtiyaç duyduğunainandığım bir kavramdan sözetmek istiyorum. 'DeğişimMühendisliği”nden. Değişim mühendisliği,yerli literatürde 'SüreçlerinYeniden Tasarımı”,...
ÖZDEĞERLENDİRME
Genel olarak birkuruluşun başarısı,elinde bulundurduğumaddi kaynakları, bilgikaynaklarını ve insankaynaklarını, doğru bir liderlikanlayışı ile kaliteli sistem vesüreçler kurarak yönetmesi vesonuç olarak tedarikçilerinin,müşterilerinin,...
STRATEJİK PLANLAMA
Bu köşeyi sürekli okuyanlar StratejikPlanlamayı daha önce ele aldığımızıhatırlayacaklardır. O yazıda daha çokteknik yönden ve tanımlama çerçevesindesöz ettiğimiz Stratejik Planlamayı bukez Toplam Kalite Yönetimi Kriterlerikapsamında...
TEDARİKÇİLERLE İŞBİRLİĞİ
Bu ay TKY (Toplam Kalite Yönetimi)kriterlerinden 'Tedarikçi Yönetimini”ele alacağız. Günümüzde kuruluşlarınkarlılığından söz ettiğimizde akla ilk gelenfaktör genellikle müşteriler oluyor. Belki dahasonra ya da daha önce şirketimizin...
KURUMSAL İLETİŞİM
Finansal kriterler kadar önemli olan bazı kriterler de vardır kikuruluşların karlılıklarının sürekliliği açısından çok önemlidir.Kurumsal iletişim de bu kriterlerin en başında gelenlerindendir.Bir çok işletmede kurumsal gelişimin önündeki...
TANIMA-TAKTİR
Daha önceki yazılarımızda da belirtmiş olduğumuz gibi çalışanların performanslarının artırılmasında maddi unsurlar kadar motivasyon faktörlerinin de büyük etkisi vardır. Bu motivasyon faktörlerinden en önemlisi de 'Tanıma ve Taktir”dir....
EĞİTİM
Bu ayki konumuz Toplam KaliteYönetimi kriterlerinden EĞİTİMkonusu. 'Toplam KaliteYönetimi eğitimle başlarve eğitimle devam eder.” Bu cümleeğitimin kuruluşlar için ne kadarönemli olduğunu belirtmektedir.Bununla birlikte en çok yanlışlıkyapılan...
Hedeflerle Yönetim
Bu ayki yazıda Toplam KaliteYönetimi Kriterlerini incelemeyedevam ederek 'Hedeflerle Yönetim”konusunu ele alacağız. 'BİR HEDEFİNİZ YOKSA VARACAĞINIZYERİN ÖNEMİ YOKTUR.” Yıllar önce duyduğum bu söz beniçok etkilemişti. Öyle...
İnsan Kaynakları Yönetimi
Gün geçmiyor ki gazete vetelevizyonlarda yeni bir robot haberiduymayalım. Ben de bu tür haberleriilgiyle izliyorum. Ancak haberi sunanlarınolanca abartmalarına ve övgülerine hatta o'robot”ların becerilerini gözlerimle görmemerağmen her...
Müşteri Yönetimi
Bildiğiniz gibigeçtiğimiz aylardaTOPLAM KALİTEYÖNETİMİ'nden (TKY) sözetmeye başlamış ve TKY'nin,12 temel kriterini belirtmiştik.Bu yazımızda bunlarınüçüncüsünden, 'MÜŞTERİYÖNETİMİ”nden sözedeceğiz.: Öncelikle...
Süreçlerle Yönetim
Global Sanayici'nin geçen sayısında‘Toplam Kalite Yönetimi'niele almıştık. Derginizin busayısında ‘Süreçlerle Yönetim'konusunu değerlendireceğiz. ►KLASİK FONKSİYONEL YÖNETİM Ticari kuruluşlar genelde üretim,pazarlama,...

banner101

banner100

banner99

banner98

banner97

banner96