Öne Çıkanlar ÇOSB Sürdürülebilirlik Raporu Doç. Dr. Ozan Bakış İKV BAŞKANI AYHAN ZEYTİNOĞLU Ergene Havzası arıtma çamuru yönetimi Orhan Turan

“Sanayici ve tacir ayrı çatı altında olmalı“

ARİF ESEN

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı, Kıvanç Tekstil A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zeki Kıvanç, genel ekonomik gidiş, Adana’nın Türkiye ekonomisi içindeki yeri konusundaki sorularımızı yanıtladı. ADASO Başkanı Kıvanç, “Gündemleri farklı olan sanayicilerin ve tacirlerin ayrı çatılar altında teşkilatlanmasını önemsiyoruz” dedi.

DIŞ TALEPTE AZALMA YAŞANDI

- Ekonomik göstergeler ışığında 2013 yılını değerlendirir misiniz? 2014 yılına ilişkin beklentilerinizi alabilir miyiz?

- Küresel piyasaları etkileyen önemli gelişmelerin olduğu zorlu bir yıl geride kalmıştır. Avrupa’daki durgunluk ve Amerika Merkez Bankası (FED) tahvil alım politikasına bağlı finansal sıkışıklık, Türkiye ekonomisi açısından dış talepte azalmaya neden olmuştur. Enflasyon, döviz kuru ve büyüme hedeflerinde yıl içerisinde revizyon yapılması, yıl sonu itibariyle tahminlerin üzerinde bir enflasyon oranı beklenmektedir. Hedeflerde sapmalar meydana gelebileceği endişesi ile dış etkenler birleştiğinde iç piyasada bir belirsizlik havası oluşmaktadır.

2014’ÜN OLUMLU GEÇMESİNİ TEMENNİ EDERİM

2014 yılında, küresel ekonomide gelişmiş ekonomilerin, gelişmekte olan ekonomilere oranla daha fazla büyüme yakalayacağı bir yıl olacağı tahmin edilmektedir. Dünya nüfusunun yüzde 40’ının 2014 yılındaki seçimlerde oy kullanacağı, ülkemizde de yerel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri piyasaları ve yatırım kararlarını etkileyecek önemli unsurlar olarak yakından takip edilecektir. Bu nedenle ülkemizde ihtiyaç duyulan yapısal düzenlemeleri uygulamanın ve gerçekleştirmenin bu yıl da zor olacağı düşüncesindeyim. 2014’ün belirsizliklere değil, olumlu gelişmelere odaklanılacak bir yıl olmasını temenni ediyorum.

İTHAL İKAMELİ ÜRÜNLER ÜRETECEK YENİ YATIRIMLAR YAPILMALI

- Cari açığı azaltmak ve sıfırlamak için ne gibi politikalar izlenmelidir?

- 2023 yılı hedeflerine ulaşılması ve cari açığın azaltılmasına yönelik olarak, ithal ikameli ürünler üretecek yeni yatırımlar yapılması, bunları gerçekleştirirken mutlaka katma değeri yüksek ürünlere yönelinmesi gerekmektedir. Bunun için potansiyelimiz, bilgi birikimimiz, girişimci ve yatırımcı geleneğimiz mevcut bulunmaktadır.

Cari açığın azaltılması ve ekonominin rekabet gücünü artırmanın yolu, daha düşük maliyetle, daha çok çeşitte ve katma değeri yüksek ürün üretmektir. Bunun için de Ar-Ge ve inovasyona önem verilmesi zorunluluktur.

Ülkemizde ithalata olan bağımlılığın azaltılması ve yüksek katma değerli ürünlerin ihracatının artırılması yoluyla dış ticaret açığını azaltıcı, finansman kalitesini iyileştirici ve yurt içi tasarrufları artırıcı tedbirler hayata geçirilmelidir.

23 MESLEK GRUBUNDA 2 BİN 165 ÜYE

- Adana sanayisinin Türkiye ekonomisindeki yerini değerlendirir misiniz? Son yıllarda sanayi alanında yükselen yeni sanayi kentleri karşısında Adana’nın yeri hakkında neler söyleyeceksiniz?

- Adana Sanayi Odası’nın 23 meslek grubunda 2 bin 165 üyesi bulunmaktadır. Sektörel dağılımına bakıldığında tekstil ve konfeksiyon sanayisi yüzde 24 ile ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 18 ile döküm, makine, metal eşya, otomotiv, yüzde 16 ile gıda ve içecek, yüzde 12 ile inşaat malzemeleri, yüzde 11 ile kimya ve plastik, yüzde 10 ile kağıt, yüzde 5 ile mobilya ve ahşap, yüzde 4 ile diğer sanayi sektörleri takip etmektedir.

EKONOMİK BÜYÜKLÜKTE 6’NCI BÜYÜK

Adana, Türkiye’de sanayi çeşitliliğinde 5’inci şehirdir ve bu da rekabet gücünü yükseltmektedir. Adana, 9 milyar doları sanayi üretiminden olmak üzere toplam 32 milyar dolar GSYİH’ya katkısıyla Türkiye’nin ekonomik büyüklükte 6’ncı büyük kentidir.

Yüz yılı aşkın bir süredir Adana’nın edindiği sanayi kültürü kentte çok çeşitli üretimin gelişimini desteklemiştir. Bugün, otomotivden elektronik karta, makineden mobilyaya, yemeklik yağdan meyve suyuna yüzlerce farklı alandaki üretimiyle dünya pazarlarında yer bulmaktadır.

 SANAYİNİN LOKOMOTİF KENTİ

Tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinde yarattığı katma değerle Türkiye ekonomisinin güçlü kentleri ve Türk sanayisinin lokomotifleri arasında yer alan Adana, tekstil, bitkisel yağ, döküm, metal, makine yedek parça, plastik, kimya, mobilya, gıda sektörlerinde güçlü bir konumda bulunmakta ve sürekli gelişmektedir. Adana’da tekstil sanayisinde çok gelişmiş, modern entegre tesisler, gıda sanayisinde Türkiye markaları, makina imalat sanayisinde ise yurtdışına komple fabrikalar kuran tesisler bulunmaktadır.

TAM BİR CAZİBE MERKEZİ

Adana, yatırım ikliminin çok uygun olması, tarıma dayalı sanayi veya gıda ürünlerindeki diğer yatırımlar için hammaddenin kaynağında bulunması, yetişmiş insan gücü, ulaşım altyapısı gibi önemli özellikleri nedeniyle yatırım ve üretim açısından cazibesini sürdürmektedir.

Adana ve bölgesi son yıllarda yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcıların ilgi odağı haline gelmiştir. Bu gelişmeler önemli ve sevindiricidir, özellikle Organize Sanayi Bölgesi’nde büyük yatırımlara yönelik taleplerin artması kent ekonomisinde heyecan yaratmaktadır.

 SANAYİCİLERİN VE TACİRLER AYRI ÇATILAR ALTINDA OLMALI

- Başta Tekirdağ olmak üzere, Bursa, Manisa, Mersin, Diyarbakır ve Erzurumlu sanayiciler müstakil Sanayi Odası kurmak üzere çalışıyor. Siz yeni Sanayi Odalarının kurulmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Sanayici ile ticaret sektörünün gündemlerinde farklılıklar olmakta, sektörlerin kendine özgü sorunları ve beklentileri bulunmaktadır. Sanayicilerin ve tacirlerin ayrı çatılar altında birarada bulunmasını önemsiyoruz. Böylece gündemi farklı olan her iki kesimin sorunlarının dile getirilmesi ve çözüm aranmasında, kamuoyu oluşturulmasında ve destek sağlanmasında son derece olumlu yansımaları olacaktır.

- Yukarıdaki soru kapsamında, sizin de malumunuz olduğu gibi Tekirdağlı 1040 sanayicinin imzasıyla Tekirdağ Sanayi Odası Kurucu Müteşebbis Heyeti tarafından TOBB’a müstakil Sanayi Odası kurmak üzere bir başvuru yapıldı ve TOBB yasal süresi içerisinde başvuruya herhangi bir yanıt vermedi. TOBB’un tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz

- Yakın zamanda olumlu cevap gelecektir düşüncesindeyim.

KIVANÇ TEKSTİL TAM ENTEGRE BİR TESİS

- Sayın Kıvanç sanayicilik serüveninizi anlatır mısınız? Bu kapsamda Kıvanç Tekstil hakkında bilgi verir misiniz?

- Kıvanç Tekstil; babamız ve 4 kardeşten oluşan bir aile şirketidir. Temeli 1950’li yıllarda Sivas'ta atılmış,  1967 yılından itibaren Adana’da faaliyet göstermektedir. 

Sektöre tekstil ticaretiyle girerek,  büyüme evrelerini tek tek yaşamış ve son olarak 2007 yılında yeni makine parkıyla kurulan Boya Terbiye İşletmesi ile entegrasyonunu tamamlayıp, elyaftan mamul kumaşa kadar tüm üretim aşamalarını bünyesinde yapabilecek tam entegre bir tesis haline gelmiştir.

Kıvanç Tekstil yarım asrı aşkın tecrübesi ve gelişen dünyaya ayak uydurabilen yapısı ile ülkemizin ve Çukurova Bölgesi’nin sektörde sürekli söz sahibi firmalarından birisi olmuştur. İstanbul, Adana ve İzmir’deki satış ofisleri ve showroomlar ile iç piyasa taleplerine, Adana Fabrikası’nda bulunan ihracat departmanı ile dış piyasalardan gelen taleplere cevap verilmektedir.

Üretime başladığından itibaren gerek üretim, gerek satış cirosu, gerekse ihracat rakamı her yıl artış gösteren Kıvanç Tekstil hedef olarak; ülkemizde ve dünyada sektöründe söz sahibi olma adına sürekli yatırım ve büyümeyi belirlemiştir.

 YILDA 18 MİLYON METRE KUMAŞ, 6 BİN TON İPLİK ÜRETİYORUZ

Adana’da 85 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 145 bin metrekare alana sahip entegre tesislerinde yıllık ortalama 18 milyon metre kumaş, gerek bu kumaşların üretiminde kullanılmak, gerekse iplik piyasasından gelen taleplere cevap vermek üzere yıllık 6 bin ton iplik üretilmektedir.

1000 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ARASINDA

Türkiye’nin 1000 büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan Kıvanç Tekstil’de 1250 kişiye iş imkanı sağlanmaktadır. 2012 yılı cirosu 127 milyon 803 bin lira olan Kıvanç Tekstil tarafından 2012 yılında 30 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracat rakamı, 2013 yılı cirosu ise 152 milyon 477 bin lira ve 2013 yılı ihracatı da 37 milyon 175 bin dolar gerçekleşmiştir.

ÇOSB’DE OLMAKTAN MUTLUYUZ

- Sizin aynı zamanda Çerkezköy OSB’de de üretim tesisleriniz var, bir OSB olarak ÇOSB’yi değerlendirir misiniz?

- Kıvanç Tekstil olarak, yaklaşık 1234 hektar alanı ile Türkiye’nin en büyük ve en köklü sanayi bölgeleri arasındaki yerini alan Çerkezköy OSB’de faaliyet göstermekten mutluyuz. Yaklaşık 60 bin kişinin istihdam edildiği ÇOSB’den aralarında firmamızın da bulunduğu 33 firmanın İSO’nun açıkladığı 2012 yılı Türkiye’nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu listesinde, ayrıca 22 firmanın 2012 yılının en büyük 1000 ihracatçı firma arasında yer alması bölgenin önemini ve değerini ortaya koymaktadır.

ÇOSB’de firmaların ihtiyacı olan imar, doğalgaz, elektrik, atıksu, arıtma, yağmursuyu, yol, itfaiye gibi hizmetlerin büyük bir kısmının hızlı bir şekilde sağlanması, hizmetlerin sürekliliği, kalitesi ve uygun fiyatlı sunulmasını, bölgede yatırım yapan firmalar için önemli avantajlar olarak değerlendiriyorum. Sanayicilerimize yönelik hizmetlerinden dolayı Çerkezköy OSB yöneticilerini tebrik ediyor, başarılı hizmetlerinin devamını bekliyorum.

- Zeki Kıvanç kimdir, özgeçmişiniz ve hobileriniz hakkında neler söyleyeceksiniz?

- 1963 Sivas doğumlu, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 5 Temmuz 2013 tarihinde seçildim. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sanayi Odaları Konseyi Üyeliği ve Tekstil Sektörü Başkan Yardımcılığı, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanlığı, Pamuklu Tekstil Sanayicileri (PTSB) Birliği Başkanlığı, Adanaspor Kulübü Başkan Yardımcılığı, Adana Genç İşadamları Derneği (AGİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), METEM, TABA ve Türk Amerikan Derneği gibi sivil toplum örgütlerinde üyeliklerim bulunmaktadır.

Adana ve Çerkezköy’de üretim işletmeleri olan ve Türkiye’nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan Kıvanç Tekstil A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıyım.  Hobim çalışmaktır. 
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner101

banner100

banner99

banner98

banner97

banner96

banner95