Öne Çıkanlar Microsoft Bitcoin CEVAHİR UZKURT Orhan Turan ÇOSB Girişimcilik Paneli

2021, tüm sorunlarımızın bittiği güzel bir dönemin başlangıcı olsun

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler 2020 yılını değerlendirdi ve 2021’den beklentilerini anlattı. Sözdinler’in değerlendirme ve beklentileri şöyle:

Trakya’da sanayileşmenin ilk ayağı olan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) aynı zamanda Türkiye’nin de en büyük, düzenli Organize Sanayi Bölgelerinin başında gelir. Kendisiyle birlikte çevresinin de büyümesine katkı sağlayan ÇOSB, bugün geldiği noktada yenilikçi, örnek ve öncü olmaya devam etmektedir.

Batıda 19 yüzyılda kentten uydu bölgelerine kayan sanayinin bu süreci, ülkemizde 1970’li yıllara dayanır. ÇOSB de bu yönelmeden yola çıkılarak bir sanayi üssü olmuştur. Bugün,

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) olarak; ülkemizin tekstilden gıdaya, ilaçtan elektroniğe, kimyadan plastiğe 270 önemli reel sektör üreticisinin bulunduğu 1.273 hektarlık alanımızda, 77.000 kişiye istihdam sağlıyor ve ülke ekonomisine 21 milyar dolarlık yıllık ciro sağlıyoruz.

Bölgemizdeki 270 fabrikada, yıllık toplam 1.563 milyar kwh elektrik, 223 milyon sm3 doğalgaz tüketimi yapılmakta olup, yukarıda bahsedildiği gibi ekonomiye 21 milyar dolar yıllık ciro ve 3.6 milyar dolar da ihracat katkısı sağlanmaktadır. Bölgemiz işletmelerine ihtiyaç duydukları kapsamlı ve sürdürülebilir teknik altyapı hizmetlerini 7/24 sağlama gayreti içerisindeyiz. Ancak hızla ilerleyen trende paralel olarak, bu hizmetler dışında firmalarımızın gelişen teknolojiye ayak uydurabilmeleri, nitelikli iş gücü ve ara eleman ihtiyacına çözüm üretebilmek ve ulusal-uluslararası platformda rekabetçiliklerini geliştirebilmeleri yönündeki ihtiyaçlarını da dikkate alarak, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizi, Kreş ve Gündüz Bakımevimizi, İstihdam Büromuzu, Ticaret Bloklarımızı, Konferans Salonumuzu hizmete aldık.

Bugün geldiğimiz noktada, yenilikçiliğin ihtiyaç değil zorunluluk haline geldiğini görüyoruz. Bu anlamda 2011 yılında projelendirilen ve 2015 yılında uygulamaya alınan fiber optik altyapı ile verilerin toplandığı ve katılımcılarımıza anlık enerji tüketim verilerini sunan SCADA sistemimiz, ülkemizin en önemli ve örnek çalışmalarından birisidir. Sistemden elde edilen verileri kullanıcılarımızın daha fonksiyonel yorumlayabilmeleri ve kullanılabilecek bir bilgiye dönüştürülebilmesi amacıyla, Big data ve yapay zeka bağlamında gelişmiş ve örnek bir proje için kolları sıvamış bulunuyoruz.

Önümüzdeki günlerde takibi zorunluluk haline gelecek olan, ÇOSB Bölge Müdürlüğü olarak 2016 yılından bu yana ölçümünü yaptığımız karbon ayak izi çalışmalarımıza devam ettiğimizi ve katılımcılarımıza da kendi kurumsal karbon ayak izi hesaplamalarını yapabilecekleri bir sistem kurulumu konusunda da, proje geliştirme aşamasında olduğumuzu belirtmek isterim.

Ülkemizin en önemli üretim alanlarından biri olan ÇOSB’de gönüllü çalışanlarımızdan oluşturduğumuz “Dijital Dönüşüm Atölyesi”nde yaptığımız beyin fırtınalarıyla gerek kurumsal anlamda Bölge Müdürlüğümüzün, gerekse firmalarımızın gelişimine katkı sağlayacak projeler geliştiriyoruz.

Sonuç olarak; katılımcılarımıza sağladığımız hizmetler kapsamında, yeni yatırımcı ve girişimciler açısından tercih edilen bir Organize Sanayi Bölgesi haline geldiğimizi ve hali hazırda alan bazında doluluk oranımızın yüzde 96 olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Diğer taraftan coğrafi olarak İstanbul’a ve Avrupa’ya olan yakınlığı, yine bu nedenlerle nitelikli işgücüne kolay erişim sağlanması, hava, deniz, demiryolu ve karayolu açısından ulaşımın kolay olması da yatırımcılar açısından tercih edilme sebeplerindendir.

COVİD-19 SÜRECİNDE NELER YAPTIK?

Bu arada Covid-19’un etkisini göstermeye başladığı Mart 2020’den bu yana ülkemizi etkileyen koronavirüs maalesef bölgemizi de olumsuz yönde etkiledi. 2020 Mart ayı sonlarında mevcut 270 fabrikamızın birçoğu üretimine ara vermek zorunda kalmış, enerji tüketiminde yüzde 34’lük bir düşüş yaşanmıştı. Nisan ve Mayıs aylarında yüzde 50’ye kadar enerji tüketimlerimiz düşmüştü. Haziran ayından itibaren tekrar artmaya başlayan enerji tüketimlerimiz, Temmuz ayı başlarında tamamen Mart ayı öncesi yani koronavirüs öncesi rakamlarımıza tekrar yükseldi ve rutin üretime bağlı, enerji tüketimlerimiz de normale döndü. Firmalarımızın üretim kapasitesi yüzde 98 civarlarında devam etmektedir. Bu oranı elektrik ve doğalgaz tüketim oranlarına baktığımızda görmekteyiz. Bu zorlu süreçleri kamu kurum ve kuruluşlarımızın, OSB olarak bizim ve katılımcı firmalarımızın aldığı tedbirlerle başarıyla yönettik.

COVİD-19’A KARŞI ÜRETİM SEFERBERLİĞİ

Bu süreçlerde bölge firmalarımızın koronavirüsle mücadelede ortaya koydukları tavır ise bizi gururlandırdı. Birçok defa dile getirdiğimiz üzere, pandemi başlangıcında tüm ülkenin takip ettiği solunum cihazı Bölgemizde üretildi. İlaç sektörü başta olmak üzere, pek çok firmamız, pandemiyle ilgili ihtiyaçları görüp hızlı bir adaptasyon sağlayarak destek verdiler ve vermeye de devam ediyorlar. Aynı şekilde yine bölgemiz firmalarımızdan biri aşı konusunda da çalışmalarını sürdürmektedir. Pandemi her ne kadar öncelikleri değiştirse de biz sanayiciler olarak elbette ki önceliğimiz üretim ve istihdam düzleminde ekonomi ve finans kaynaklı olgulara odaklanmaktır. Bu gerçekten hareketle küresel salgın altında sağlığımız ve güvenliğimizden feragat etmeden yaşamı sürdürmeyi, istihdamın sürekliliğini, üretimi, ihracatı ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürmeliyiz.

PROJELERİMİZ VE YATIRIMLARIMIZ

Bizim rutin olarak verdiğimiz hizmetlerin yanında, bulunduğumuz bölgenin eğitim, sosyal ve kültürel alanlarında da katkılar sunuyoruz. Bu konularda başladığımız ve başlayacağımız projelerimizle ilgili şunlar söylemek isterim:

  • Trakya Kalkınma Ajansı ile birlikte yürüttüğümüz Sanayide Dijital Dönüşüm Eğitim ve Danışmanlık Projesi kapsamında Özel ÇOSB MTAL bünyesinde oluşturulan laboratuvar ve eğitim planlarıyla hem öğrencilerimize hem de sanayicilerimize Endüstri 4.0 bileşenlerinin üretimdeki uygulamalarının tanıtılması hedeflenmektedir. Aynı proje bünyesinde 100 sanayi kuruluşumuzun dijitalleşme olgunluk seviyesinin ortaya çıkartılmasını sağlayacağız.

  • Bölgemizin idari olarak bağlı olduğu ve Bölgemiz çalışanlarının yoğun olarak ikamet ettiği iki ilçeden biri olan Kapaklı’da 100 yataklı modern bir hastane yapıyoruz. Kısa sürede bitirip teslim etmeyi planlıyoruz.

  • Çok önem verdiğimiz bir başka projemizin de hayata geçmesi için gün sayıyoruz. ÇOSB Zihinsel Engelliler Korumalı Atölye ve Yaşam Merkezi (ZEKA) dediğimiz bu projemiz zihinsel engelli vatandaşlarımıza hizmet verecek. Bu projenin inşaatına Covid-19 sürecinde dahi ara vermedik ve çalışmaya devam ettik. Burada bulunan 12 adet atölyenin her biri bir fabrikaya bağlı olacak, atölyede çalışacak hafif zihinsel engelli çocuklarımız el becerileri ile güzel şeyler üretip, hem maddi gelir elde edecek hem de sosyalleşecekler.

  • Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir baraj projemiz var: Barajımızı hayata geçirirsek hem su temini konusunda rahatlayacak hem de Türkiye’de baraj olan ilk OSB olacağız.

  • Veri iletişimi konusunda Data Center projesi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu proje tamamlandığında katılımcılarımıza internet, kablolu telefon, sunucu kiralama ve barındırma gibi konularında ciddi hizmetler sağlayacağız.

  • ÇOSB olarak bir Meslek Yüksek Okulu veya Enstitü kurmak konusunda da çalışıyoruz.

  • Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olma konusundaki süreçlerimizi, almaya hak kazandığımız AB hibe desteğiyle birlikte başlatmış bulunuyoruz. Ar-Ge ve inovasyona dayalı katma değeri yüksek, rekabetçi ürünlerin üretilebilmesi için sanayicilerin bakış açısını geliştirecek, akademik bilgiye ulaşabilecekleri, proje yapma kapasitesini geliştirebilecek, yenilik merkezi ve benzeri projeleri geliştiriyoruz.

Yakın yerleşim alanlarında yaşayanlara, bölgemiz firmalarında çalışanlara ve çocuklarına yönelik sosyal-kültürel gelişmelerini destekleyici sosyal ve kültür çalışmalarımıza sürekli devam ediyoruz. Pandemi sürecinde bu etkinliklerimize ara vermek zorunda kalsak da, pandemiden sonra aynı kararlılıkla devam edeceğiz.

AR-GE’NİN ÖNEMİ

Ülkemizin gelişmesi açısından her geçen gün daha önemli olan Ar-Ge ve İnovasyon, Tasarım Merkezlerinin bölgemizde de çok sayıda bulunduğunu belirtmek isterim. Muhtelif zamanlarda da ifade ettiğimiz üzere, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) olarak ekonomik büyüme ve kalkınma performansımızı etkileyen en önemli faktörün Ar-Ge ve yenilik olduğunu biliyoruz. ÇOSB yönetimi olarak, gerek yeni Ar-Ge Merkezlerimiz ve Tasarım Merkezlerimizin kurulması ve gerekse Endüstri 4.0 olarak tanımlanan dönüşümü desteklediğimizi buradan bir kez daha belirtmek isterim.

Herkesin bildiği gibi, bölgemiz, aynı zamanda önemli bir Ar-Ge ve İnovasyon merkezidir. Bölgemizde 1300’ü aşkın Ar-Ge çalışanı, ÇOSB’deki firmalarımızda çok sayıda patent ve faydalı buluşa imza atmıştır. Kısacası gerçek inovasyon için yeterli insan kaynağı ÇOSB katılımcılarımızda mevcuttur. Ancak dünyadaki gelişmelere paralel olarak, bu nitelikli personelin sayılarının ve kapasitelerinin de arttırılması gerektiğini biliyoruz. Bu yaklaşımla şirketlerimizin her zaman önde olacağına inanıyoruz. Tekirdağ’da kurulu toplam 50 Ar-Ge merkezinin 25’i, 16 tasarım merkezinin 5’i ÇOSB’dedir. Bölgemizdeki işletmelerin son yıllarda Ar-Ge veya tasarım merkezi kurma yönündeki eğilimlerine bakarak 2021 yılında bu sayının artacağını tahmin ediyoruz.

NELER YAPILMALI?

Tüm bunlarla birlikte ülkenin genel sorunlarıyla ilgili de birkaç şey söylemek gerekirse,

ülkemizde tüm sektörlerdeki firmalarımızın doğru ve gerçek kapasitesini ortaya koyacak şekilde envanter çalışmaları yapılarak, girişimcilere de fırsatlar tanıyacak, ortak çalışma modellerinin oluşturulması gerektiği inanıyoruz. Son dönemde uygulamaya alınan ilçe bazlı teşvik uygulamasının yerinde bir çalışma olduğunu görüyoruz. Yüksek teknolojiye dayalı üretimin teşvik edilmesi noktasında, somut projeler üretilmesine daha fazla destek verilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak; Bölgemizin sorunları aslında ülkemiz sanayisinin sorunlarından farklı değil.

Özellikle son dönemde, COVID-19 pandemisi tüm dünya ve ülkemiz gibi Bölgemizi de etkilemiştir. Başından itibaren daralan pazar, tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar, alınan tedbirlerle ilgili kısıtlamalar ve finansal kaynaklara erişimin zorluğu sanayicilerimizi de etkilemektedir.

Her şeye rağmen, Çerkezköy OSB içindeki tüm katılımcılarımız daha çok üretmek için canla başla çalışıyorlar. 2021 yılının, başta pandemi olmak üzere, ülkemizin tüm sorunlarını bitirecek güzel bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyorum.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner113

banner112

banner111

banner110

banner109

banner108

banner106