Dr. AHMET TEMİROĞLU
Dr. AHMET TEMİROĞLU
Yazarın Makaleleri
KRİZ DÖNEMLERİNDE KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ
Değerli okuyucular, bildiğiniz gibi son yıllarda, Dünyamızda sosyal ve siyasal krizler ara vermeksizin devam etmektedir. Özellikle bize yakın coğrafyada sıcak savaşlar bile eksik olmamaktadır. Bu durum ülkemizdeki ticari işletmeleri de genellikle...
İKİZ DÖNÜŞÜM
Değerli okuyucular, İş insanları olarak daha bundan on beş yirmi yıl öncesinde hiçbirimizin bilmediği birçok yeni kavramla karşı karşıyayız. Üstelik bu kavramlar önceleri hepimize biraz fantastik, biraz abartılı, sanki çok da önemli olmayan...
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TEKSTİL TERBİYE SEKTÖRÜ
Günümüzde, insanların yaşam konforları ve buna bağlı olarak oluşan yeni ihtiyaçlar 15-20 yıl öncesine göre çok boyutlu olarak artmıştır. Teknolojik gelişmeler de son hızla bu ihtiyaçlara cevap vermeye devam etmektedir. Böylelikle başta...
İŞLETMELERDE TECRÜBELİ YAŞLILAR VE TECRÜBESİZ GENÇLER
Değerli okuyucular, bildiğiniz gibi iş dünyasında her şey çok hızlı değişmektedir. Daha birkaç yıl öncesine kadar doğru kabul edilerek yapılan birçok uygulamanın bugünlerde yanlış olduğu görülebiliyor. Böyle bir durumda işletmelerde...
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TEKSTİL-HAZIR GİYİM-MODA SEKTÖRLERİ
Günümüzün "moda terimleri"nden biri de "sürdürülebilirlik " ya da İngilizce deyimiyle "Sustainability". Hayatımıza giren her yeni kavram gibi sürdürülebilirlik kavramı da bazen yanlış ya da kapsadığı anlam itibariyle eksik olarak anlaşılabilmektedir....
YAPAY ZEKA-MAKİNE ÖĞRENMESİ - DERİN ÖĞRENME
YAPAY ZEKA Yapay zekâ, makinaların da, insanlar gibi öğrenmesini, öğrendiği bu bilgileri değerlendirmesini ve bu değerlendirmeler sonucunda kendi kendine karar vermesini sağlamaya yönelik geliştirilen sistem ve makineler bütünüdür. Yapay zeka...
ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK
VATANDAŞLIK Değerli okuyucular, bildiğiniz gibi vatandaşlık kavramı, bir ülkede yaşayan insanlarla o ülkedeki devlet mekanizması arasında, anayasa ve kanunlar çerçevesinde karşılıklı hakların, görevlerin, yetkilerin tanımlanmasıyla ortaya...
İŞ HAYATINDA VERİMLİLİK VE ETKİNLİK (PRODÜKTİVİTE)
Fransızcadan dilimize geçen "Prodüktivite" kavramıyla da ifade edilen etkinlik, verimlilikten farklı bir kavramdır. Verimlilik bir işi doğru yapmak, etkinlik ise bir işi doğru yöntemlerle doğru yapmaktır. Bu cümlede etkinlik kavramının verimliliği...
İNŞAAT SEKTÖRÜ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Yurdumuzun geniş bir kesiminde 6 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşen büyük depremler hepimizin yüreğini sızlattı. Ne yazık ki ülkemiz Dünyanın en tehlikeli fay hatlarının geçtiği bir konumda bulunmaktadır. Bu durumda benzer depremler önümüzdeki...
GELECEĞİ YÖNETMEK-STRATEJİK YÖNETİM
Kuruluşlarda yönetim kadroları, içinde bulundukları zamanın yanında, geleceği de yönetmeye odaklanmak zorundadırlar. StratejikYönetim kavramı kuruluşlarda geleceğin yönetilmesi ile ilgili bir kavramdır. STRATEJİ Strateji, Latince'deki...
SANAL SU DEĞERİ - SU AYAK İZİ
Değerli okuyucular, 510 milyon kilometrekare olan dünyamızın dörtte üçü suyla kaplı olduğu halde kullanılabilir tatlı su miktarı toplam suyun yüzde 1'inden daha azdır. Çünkü tatlı suların tamamı canlıların kullanımına hazır...
Kriz dönemlerinde mali ve finansal kriterler
Değerli okuyucular, bildiğiniz gibi dünyamız, son yıllarda çok boyutlu bir kriz yumağıyla uğraşmaktadır. Yaşadığımız krizler çok boyutludur. Çünkü bir yandan pandemiler devam ederken öte yandan sıcak savaşlar, uluslararası siyasal...
İŞLETMELERDE PERFORMANS VE MOTİVASYON YÖNETİMİ
Değerli okuyucular, günümüzde işletmeler için rekabet sürecinin ne denli zor olduğunu artık hepimiz kolaylıkla görebilmekteyiz. Hemen hemen her sektörde müşterinin karşısındaki seçenekler çok çok artmış durumdadır. Üstelik artık bu...
İŞLETMELERDE TECRÜBE YÖNETİMİ
Günümüz dünyasında tıp alanında elde edilmiş olan bilimsel gelişmeler ortalama insan ömrünün uzamasını sağlamıştır. Özellikle genetik biliminde yapılmakta olan çalışmalar bunun daha da uzayacağını gösteriyor. Daha önceleri Cahit...
Ticari kuruluşların finansal olmayan varlıkları
Ticari işletmelerin parasal olarak değerleri, muhasebe sistemlerinin ürettiği finansal raporlarla sürekli olarak gözönündedir. Genel olarak sermayedarlar, yöneticiler sürekli bu raporları inceleyerek şirket yönetimini sürdürürler. Ticari kuruluşların...
METAVERSE
Değerli okuyucular, dijital dünyadaki hızlı gelişmeler sık sık yeni kavramlarla tanışmamıza neden oluyor. Üstelik genelde yabancı kökenli olan bu kavramlar, bir çoğumuz daha onları doğru düzgün telafuz bile edememişken günlük yaşamımızın...
SİSTEMLER-İŞLETMELER VE ENTROPİ
Bu sayıdaki yazımızda, her açıdan çok iyi durumda olan işletmeler de dahil olmak üzere büyük, küçük orta ölçekte olan bütün işletmelerin mutlaka maruz kaldıkları doğal bir etkiden söz edeceğiz; ENTROPİ.   Ancak entropi kavramını...
İşletmelerde yeniden yapılanma
Bu salgın hastalık, bütün insanların yaşamını önemli ölçüde etkilemiş durumda. İnsanlar bu yeni şartlar karşısında yaşamını yeniden şekillendirdi. Toplumda ve sosyal yaşamda da gözle görülür değişiklikler meydana geldi. Bu durum...
İŞLETMELERDE KARİYER YÖNETİMİ
İletişim araçlarının gelişmesi, ulaşım araçlarının daha etkin kullanılması ve uluslararası ekonominin gittikçe artan bir hızla globalleşmesi dünya ekonomisinin arz-talep yapısında köklü değişimlere neden olmuştur. Arz talepten daha...
KURUMSAL İTİBAR VE İMAJ YÖNETİMİ
Değerli okuyucular, yaklaşık son otuz yıldan bu yana hayatımıza bir "küreselleşme" kavramı ve olgusu yerleşmiş durumda. Elbette ki bu sürecin olumlu ve olumsuz birçok yanları bulunmaktadır. Sosyologlar bunları tartışadursunlar, küreselleşme...
PANDEMİ VE DİJİTAL PAZARLAMA
Yaklaşık bir yıldan beri yaşamımıza girmiş olan COVID-19 virüsü sosyal hayatımızda olduğu gibi ekonomik hayatımızda da önemli değişikliklere yol açtı. Pandemiyle birlikte e-ticaret büyük bir ivmeyle arttı, digital pazarlama her şirketin...
Z KUŞAĞI VE İŞLETMELER
Yakın zamana kadar 'eski kuşak, yeni kuşak, bir önceki kuşak, iki önceki kuşak” derken babaları, dedeleri ya da dedelerin babalarını kastederdik. Ama artık günümüzde X, Y, Z, ALFA kuşağı derken 5-10 yıllık yaş farklarından söz...
KURUMSAL SAYGINLIK
Gerek iş hayatında gerek normal hayatımızda bazı insanların çok saygın olduklarından söz ederiz. Bu saygın insanlar toplum tarafından sevilirler ve onlara büyük bir saygı duyulur. Herkes onlarla tanışmak, onlarla ilişki içerisinde olmak...
‘OLTALAMA’ (PHISHING)
Değerli okuyucular, bilgi işlem teknolojileri, iş hayatımıza ve günlük hayatımıza o kadar çok girdi ki artık iş modellerimiz de, yaşam tarzlarımız da değişti. Eskiden kitaplarda, kağıtlarda olan bilgi ve veriler dijitalleşti. Daha kolay...

banner114

banner113

banner112

banner111

banner110

banner109

banner108

banner107

banner106