Öne Çıkanlar Microsoft Emeritus Profesör İlter Turan Schulman Plastik ÇOSB Doç. Dr. İzak Atiyas Çerkezköy OSB

BSH Grubu: Sürdürülebilirlik için küresel sorunlara ‘Dur!’ diyoruz

Son dönemde pandeminin de etkisiyle birlikte sürdürülebilirlik bireyler, işletmeler ve devletler açısından en önemli konulardan biri haline geldi. BSH Grubu olarak sürdürülebilirlik konusunda birçok çalışma yapıyoruz ve bu çalışmalarımızla sürdürülebilirlik için belirlediğimiz hedeflere giderek daha da yakınlaşıyoruz. Bu kapsamda insanların sağlık ve güvenliklerine saygı duymak adına Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı rehber olarak alıyor; hem enerji verimliliği yüksek çevreci ürünler geliştirerek hem de üretim proseslerimizde daha az elektrik, daha az su kullanımını sağlayarak ve atık seviyelerini azaltarak gerekli iyileştirmeleri yapıyoruz. Bununla birlikte çevreyi korumak bizim için en önemli kurumsal önceliklerden birisi ve bu amaçla daha az kaynak kullanarak çevre dostu ürünler üretmek, ürettiğimiz ürünlerin kullanım ömrü süresince daha az enerji ve su kullanmasını sağlamak, geri dönüşüm oranı yüksek malzeme kullanmak, küresel ısınmaya ve ozon tabakasının delinmesine etkisi olmayan soğutucu gazlar kullanmak, ahşap ve kağıt/karton içerikli malzemelerin sürdürülebilir ormanlardan teminini sağlamak gibi çalışmalar sürdürülebilirlik gündemimizin temelini oluşturuyor.
 

Sürdürülebilirliği bir davranış şekline, daha sonra da misyona dönüştürmek gerektiğine inanıyoruz.
 

İYİ ŞİRKET HEDEFİMİZ DOĞRULTUSUNDA DÖNGÜSEL EKONOMİYE DEĞER VERİYORUZ
 

Üretime başladığımız ilk günden bu yana dünya genelinde tüketicilerin ilk tercihi olma motivasyonuyla yol alıyoruz. Sorumluluk bilinciyle büyüyor ve doğal kaynaklarımızı korumaya katkıda bulunuyoruz. “İyi şirket” hedefi doğrultusunda BSH Grubu olarak hep birlikte insanların yaşam kalitesini artıran, atık ve kirliliği azaltan çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Karlılığımızı yalnızca maddi ölçeklerle değil, geri dönüşümle kazandığımız kaynaklar ve yeni kaynaklara dönüştürdüğümüz atıklar ile de değerlendiriyoruz. Kısacası iyi şirket hedefimiz doğrultusunda döngüsel ekonomiye değer veriyoruz.

ÇERKEZKÖY YERLEŞKESİNDE YÜRÜTÜLEN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PROJELERİ BÜYÜK BAŞARIYA ULAŞTI

Yaşam döngüsüne dair gözlemimiz, enerji, su ve deterjan tüketimi nedeniyle ürünlerin kullanım aşamasında çevresel etkinin daha yüksek olduğunu açıkça gösteriyor. Bu nedenle her yıl olduğu gibi 2021 yılında da enerji ve su tasarrufu sağlayan cihazlar geliştirmek odaklandığımız konulardan biri oldu. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda Çerkezköy yerleşkemizde geliştirdiğimiz Su Tüketimini Azaltma Projesi ile ileri teknoloji Nano-Kimyasal’a geçerek enerji ve su tasarrufu sağladık. 2020 yılında BSH Çerkezköy Bulaşık Ürün Grubu fabrikamızda boyahane su tüketiminde yüzde 37 azaltma gerçekleştirdik. BSH Çerkezköy Pişirici Ürün Grubu fabrikamızda ise, boyahane su tüketimini yüzde 26 oranında azaltarak su tasarrufu elde ettik. Böylelikle 2017-2020 yılları arasında Çerkezköy yerleşkemizde toplam su tüketimi yüzde 23 oranında azaltmış olduk. 2017-2020 arasında toplam yıllık su tüketimindeki azalma değerimiz ise ortalama 64.000 m3/yıl oldu. Ek olarak 2019-2020 yılları arasında enerji verimliliği çalışmalarımızla 6.568.324 kWh enerji tasarrufu sağladık ve bu tasarrufla yaklaşık 2.700 ton karbon emisyonu azalttık. Önümüzdeki dönemde de enerji ve su tasarrufu konusunda çalışmalarımıza devam etmeyi planlıyoruz.

PANDEMİ DÖNEMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARIMIZI HIZLANDIRDIK

Tüm dünyayı olumsuz yönde etkileyen pandemi, günlük yaşamımızdan iş hayatımıza kadar birçok şeyi değiştirdi. Bu süreçte birçok kişinin alışkanlıkları ve davranışları değişti. Kapanma ya da stokların bitmesi endişesiyle insanlar toplu alışverişe yöneldi, ambalaj kullanımı azalttı. Evden çalışma ve uzaktan eğitimin yaygınlaşmasıyla insanlar daha az dışarıya çıkmaya başladı. Bu yakıt tüketimini azalttı, alınan diğer önlemlerin de etkisiyle dünyanın birçok bölgesinde hava kirliliğinin azaldığı gözlemlendi. Bu süreçte sürdürülebilirliğin önemi artarken bireyler, kurumlar ve devletler arasında sürdürülebilirlikle ilgili farkındalık çok daha güçlü bir hale geldi. Sürdürülebilir yaşam tarzına doğru çok önemli bir adım atılmış oldu.

2030’A KADAR CO2 SALIMLARINI YÜZDE 15 AZALTMAYI HEDEFLİYORUZ

BSH olarak bu dönemde sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. Döngüsel ekonomi çalışmalarımız kapsamında 2020'nin sonundan bu yana, dünya çapındaki tüm BSH üretim, geliştirme ve yönetim merkezleri karbon nötr olarak faaliyet gösteriyoruz. Bu, tüm BSH ürünlerinin karbon ayak izi bırakmadan geliştirilip üretildiği anlamına geliyor. Bununla birlikte doğrudan ve dolaylı emisyonları nötrleme çalışmaları yanında, doğrudan etkilemediğimiz salımlar için de adım atıyoruz. Özellikle de tedarik zinciri ve satın alınan ürünlerimizin kullanımı dahil olmak üzere üretim yaşam döngüsünün tamamında CO2 salımlarını azaltıyoruz. Bu doğrultuda kendimize 2030 yılına kadar CO2 salımlarını yüzde 15 oranında azaltma hedefi koyduk. Döngüsel ekonominin tüm değer zinciri boyunca kaynakların kullanımını, emisyonları ve enerji tüketimini en aza indirmek ilkelerine inanıyoruz. Ev aletlerimizde kullanılan bileşenlerin malzemeleri, ambalajı ve yeniden kullanılabilirliği, geliştirme döngüsünün en başından itibaren sürdürülebilirlik için tasarlanıyor. Eş zamanlı olarak aletlerimizi sürdürülebilir iş modelleriyle yenileyerek döngüsel ekonomiyi de güçlendirmiş oluyoruz. Sonuç olarak bulunduğumuz ekosisteme fayda sağlamayacak hiçbir çalışmada yer almıyor ve bu konuda asla taviz vermiyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMIN İTİCİ GÜÇLERİNDEN BİRİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise sayılı beyaz eşya üreticilerinden biriyiz. Sektörümüzde bulunduğumuz önemli konumumuzu gelecekte de devam ettirebilmek adına tüm çabamızla çalışıyoruz. Bu noktada BSH’yi şu an olduğu gibi gelecekte de sektörünün öncü şirketi olarak göreceğimize yönelik inancım tam. BSH olarak bugüne kadar duruşumuz ve tüm faaliyetlerimizle sürdürülebilir yaşam için ana itici güçlerden biri olduk ve olmaya devam ediyoruz. Gelecek için kendimize daha fazla eylem alanı belirlemiş bulunuyoruz. Gerek çevresel ayak izini azaltmak gerekse tüketiciler ve çevre için ek fayda sağlamak üzere çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

MİKROPLASTİKLERE VE DÖNGÜSEL EKONOMİYE ODAKLANDIK

Önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik politikamızı destekleyecek şekilde odaklanacağımız iki önemli konu bulunuyor. İlk olarak, mikroplastikler konusu odak alanlarımızdan biri olacak. Suyun plastikler tarafından kirlenmesi giderek daha fazla önem kazanıyor ve özellikle mikroplastikler çevre için giderek daha fazla tehdit olarak kabul ediliyor. Bununla birlikte, bu konu ile ilgili araştırmalar henüz başlangıç aşamasında. Su döngüsündeki mikro plastiklerin etkilerine yönelik bilimsel çalışmaları destekliyoruz. Diğer ikinci odak noktamız ise döngüsel ekonomi. Döngüsel ekonomi sistemine geçiş sürecinde bir şirket olarak, ürünlerimizin üretimini, kullanımlarını, geri alımlarını ve geri dönüşümlerini kapsayan süreçlerde tüketicilerimize sürdürülebilir ve çevre dostu bir yaklaşımla hizmet veriyoruz. Bu amaçla; klasik sistemdeki “Üretim - Kullanım - Elden Çıkarma” döngüsünü “Üretim - Kullanım - Onarım - Yeniden İmalat - Yeniden Kullanım - Geri Dönüşüm” olarak dönüştürmeyi amaçlıyoruz.

Ayrıca en önemli kurumsal önceliklerimizden biri olan çevreyi korumak için kendimize çok önemli hedefler belirledik:

  • Daha az atık üretmek ve atıklarımızı tekrar kullanmak üzere süreçler geliştirmek.
  • Elektrik ve doğalgaz tüketimimizi azaltmak, kendi yeşil enerjimizi üretmek ve bunun yanı sıra ağaç dikim etkinliğimizi devam ettirerek üretim kaynaklı karbon emisyonlarımızı azaltmak.
  • Dünyamızı korumak için su tüketimini azaltmak.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EN ÖNEMLİ ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA YER ALIYOR


Teknoloji üreten bir şirket olarak geleceğimizi şekillendirecek çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal, kültürel ve teknolojik anlamda gelişimini destekleyecek sürdürülebilir çalışmalara odaklanıyoruz. Bu kapsamda Makers Of Tomorrow yani Geleceği Kodlayanlar projesiyle 2021 yılında da çocuklarımızın çağın gerekliliği olan teknoloji okuryazarlığı konusunda yetkinlik kazanmalarına destek vermeyi hedefliyoruz. BSH Grubu’nun dünya çapındaki en büyük üretim merkezi ve en önemli üç Ar-Ge Merkezinden biri olan Çerkezköy Üretim Tesisleri’nde kurulan BSH Makers Lab’de (Kodlama Laboratuvarı), Aralık 2017’den bu yana, Kodluyoruz Derneği ile ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik kodlama, elektronik, robotik, 3D tasarım, mobil uygulama geliştirme ve algoritmik düşünce alanlarında eğitimler veriyoruz. Projemizi Tekirdağ'da 10 ilköğretim ve ortaöğretim kurumu ile yakın işbirliğiyle yürütürken, etkili olan pandemi şartları nedeniyle makersoftomorrow.online platformunu tüm Türkiye’deki çocukların ve gençlerin erişimine açarak ücretsiz olarak kodlama eğitimi alabilmelerini sağladık. Projenin yeni döneminde önemli bir yenilik olarak, Türkiye’de 29 şehirden toplam 60 farklı kardeş okul ile atölye çalışmaları gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 3.000’den fazla katılımcıya eğitim verdiğimiz projeyle her yıl 1.000 yeni öğrenciye ulaşmayı, eğitim almış öğrencilerle de yoğunlaştırılmış eğitimlere devam etmeyi planlıyoruz. Eğitimler, pandemi nedeniyle Mart 2020'den bu yana ww.gelecegikodlayanlar.org internet sitesinde devam ediyor. 2021 Ekim ayı itibarıyla siteyi 140 bine yakın kişi görüntülerken, 18 binden fazla kişi de aktif olarak kullandı. Böylece farklı şehirlerden 400 öğrenciye ‘çevrimiçi’ olarak ulaşılarak 21. Yüzyıl becerileri doğrultusunda eğitim almaları sağlandı.

BSH olarak sosyal sorumluluk anlayışımız, doğal kaynakları korumak ve sürdürülebilir hayatı desteklemek üzerinden şekilleniyor. Önümüzdeki dönemde de bu bilinç ve sorumlulukla hepimize nazikçe ev sahipliği yapan dünyamızı gelecek nesiller için yaşanabilir kılacak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner113

banner112

banner111

banner110

banner109

banner108

banner106