Öne Çıkanlar Microsoft Emeritus Profesör İlter Turan Schulman Plastik ÇOSB Doç. Dr. İzak Atiyas Çerkezköy OSB

‘Ergene Eylem Projesinde kredi vadesi 30 yıla çıkarılmalı’

GİRAY DUDA

Çorlu ilçesi, bir çok açıdan Trakya’nın parlayan yıldızı. Nüfus bakımından Trakya’daki tüm illerden daha büyük bir nüfusa, daha büyük bir ekonomiye ve çok daha fazla imalat sanayi kuruluşlarına sahip. Geçtiğimiz günlerde Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığına seçilen Erdim Noyan ile Çorlu ekonomisini ve sanayisini konuştuk.

- Sayın Erdim Noyan Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Meclis Başkanlığına seçildiniz. Yeni göreviniz hayırlı olsun. Seçilme sürecinizi bize özetler misiniz?

- Çok teşekkür ederim. Seçimlerin ertelenmesi seçim sürecinin oldukça uzun ve yorucu geçmesine sebep oldu. 16 meslek komitesinde yapılan seçimlerin Çorlu’ya yakışır centilmenlik içinde geçmesi ise bütün yorgunluğumuzu aldı.

1 MİLYAR DOLARLIK İHRACATIMIZ VAR

- Çorlu, Tekirdağ’ın en büyük ilçesi ve ticari, ekonomik faaliyetlerin en yoğun olduğu yer. Ticaret Odası üyeleri, üyelerin faaliyetleri, üretim, ihracat verileri hakkında bilgi verir misiniz?

- Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası 839 adedi sanayi kuruluşu olmak üzere toplamda kayıtlı 7250 faal üyesi ile Trakyanın en büyük ve en aktif Ticaret ve Sanayi Odası konumundadır. Odamıza kayıtlı sanayi kuruluşlarının 272 adedi tekstil, 96 adedi deri, 16 adedi un, 35 adedi kağıt, 10 adedi yağ, 150 adedi kimya, 133 adedi otomotiv yan sanayi ve Avrupa Serbest Bölgesinde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalar oluşturmaktadır. Bölgemizde 5 adet Organize Sanayi Bölgesi bulunmakla beraber aynı zamanda liman, tren yolu, otoyol ve Çorlu havalimanı ile önemli bir jeopolitik konuma sahiptir.

Bölgemiz 1 milyar dolar ihracat rakamı ile Türkiye’de 16. sırada yer almaktadır. Çorlu ilçeler arası gelişmişlik endeksinde 12. sırada yer alırken, iş yapmak ve yaşamak için en iyi kentler sıralamasında da 4. sırada bulunmaktadır. Bölgemizden başta Fransa, Çin, İtalya, İngiltere gibi ülkeler olmak üzere toplamda 29 ülkeye 680 milyon dolar civarında bir ihracat yapılmaktadır.


İLK 1000’DE 57 ŞİRKETİMİZ VAR

- Türkiye’nin En Büyük birinci 500 Şirketi ve ikinci 500 Şirketi sıralamasında Çorlu TSO üyesi şirketlerinden bir çoğunun yer aldığını biliyoruz. Yıllara göre şirket dağılımının yönünü bize anlatır ve yorumlar mısınız?

- Çorlu günden güne çekim merkezi olma yolunda ilerlemektedir. Çorlu bugün İSO 500 listesine 27, ikinci 500 listesine 30 firmayla giriyorsa bu değerli üyelerimizin başarısını ve Çorlu’nun büyüklüğünü de ayrıca göstermektedir. 2015 yılında ilk 500’de 26 ikinci 500’de ise 23 olan sayı 2016 yılında ilk 500’de 19 ve ikinci 500’de ise 24 olarak toplamda düşmüş 2017 yılında ise artış göstererek toplamda 57 firmamız ISO 1000 listesine girmiştir. Bu artış bölgemizin bir yatırım ve cazibe merkezi olduğunu bizlere göstermektedir.

Çorlu ekonomisi, özellikle 1980 ve sonrası içerisine girdiği sanayileşme süreciyle Türkiye ekonomisine büyük katkılarda bulunmuştur. Üretimin merkezi konumuna gelen Çorlu tekstil üretiminin de ‘başkenti’ olmuştur. Bunlar Çorlu’nun ekonomisinin ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir. Bu üretim hacminin günden güne artarak devam etmesi Çorlu’nun gelişiminde büyük rol oynamaktadır. Bu veriler ışığında Çorlumuzun ülkenin geleceği en parlak kentlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz.

YATIRIMLAR GÜNDEN GÜNE ARTIYOR

- Çorlu OSB’ler ve sanayi kuruluşları açısından Türkiye’nin sayılı ilçelerinden birisi. İlçenizde kaç OSB ve sanayi kuruluşu var. Diğer kent ve bölgelerden Çorlu’ya dönük ekonomik ilgi aynen devam ediyor mu?

- Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası 839 adedi sanayi kuruluşu olmak üzere toplamda kayıtlı 7250 faal üyesi ile Trakyanın en büyük ve en aktif Ticaret ve Sanayi Odası konumundadır. Bölgemizde Ergene-1 OSB, Ergene-2 OSB, Çorlu-1 OSB, Velimeşe OSB ve Çorlu Deri ve Karma OSB olmak üzere 5 adet Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Avrupa Serbest Bölgesi’nde de çeşitli sektörlerde sanayi firmaları faaliyet göstermektedir. Bölgemizdeki OSB’lerin doluluk oranları ortalama yüzde 40 civarında olup bölgemize yatırımlar günden güne artmaktadır. İstanbul sanayisinin desantralizasyonu, Asyaport Limanı altyapı bağlantıları, Marmara Bölgesi Altın Ring Projesi, 3. köprü ve 3. havalimanı bağlantı yolları ve hızlı tren projesini de göz önüne aldığımızda Çorlu’ya ilginin önümüzdeki dönemde de sürebileceğini söyleyebiliriz.

ÜÇ ARITMA TESİSİ TAMAMLANDI

- Ergene Havzası Eylem Planı hangi aşamada? Sanayicilerin bu projeye bakış açıları nasıldır?

- 2011 yılında yürürlüğe giren Ergene Havzası Eylem Planı çerçevesinde bölgemizde 8 adet Islah OSB kuruldu. Bu Islah OSB’lerin sularının arıtılması için Velimeşe, Ergene1, Ergene2, Çorlu1 ve Muratlı atıksu arıtma tesislerinin ihalesi yapıldı. Bunlardan Çorlu1, Ergene2 ve Muratlı atıksu arıtma tesisleri tamamlandı. Muratlı atıksu arıtma tesisi çalışmaya başladı, Çorlu1 ve Ergene2’ de ise altyapı çalışmalarının tamamlanması bekleniyor. Velimeşe ve Ergene1’ in yapımı halen devam ediyor.

Bölgemizdeki OSB’ler tarafından kurulan Derin Deşarj A.Ş. ise bu arıtma tesisinden çıkan arıtılmış suyun Marmara denizine derin deniz deşarjını sağlamak için çalışmalarına devam etmektedir.

Atıksu arıtma tesisleri, derin deşarj, kamulaştırma ve altyapı için toplam maliyeti 1.300.000.000 TL civarında olan projenin yapımı için Sanayi Bakanlığı tarafından sağlanan 3 yılı ödemesiz 10 yıllık kredinin finansmanı sanayicilerimiz tarafından yapılmaktadır. Bu projenin gerçekleşmesi için Sanayicilerimiz bu güne kadar büyük destek verdiler, bundan sonra da bu projenin hızlı şekilde tamamlanmasını destekleyeceklerdir. Ancak burada çok büyük maliyeti olan bu projenin kredi vadesinin 30 yıla çıkarılması için bölge Milletvekilleri, Bürokratlarımız, Bakanlık nezdinde girişimlerimizin olumlu sonuçlanmasını beklemekteyiz.

ÇORLU YENİDEN KURGULANMALI

- Çorlu ekonomisinin daha da büyümesi için altyapı, ulaşım, eğitim vs. açısından hangi eksikliklerin giderilmesi gerekir. Ne tür ana talepleriniz vardır?

  • Bu ortak çalışmalar ve ekonomik veriler dahilinde Çorlu‘nun büyüklüğünü ve potansiyelini de göz ardı etmek olmaz. Çorlu, ikamet edilen bir kent olarak daha yaşanabilir, modern ve sağlıklı büyüyen bir kent olma yolunda yeniden kurgulanmalıdır. Sunduğu sosyal donatılar bakımından Tekirdağ’ın diğer ilçelerinden daha iyi konumda bulunan Çorlu’nun bu adımlarını daha kuvvetlendirmesi gerekmektedir. Odamızın öncülüğünde planlanan ve faaliyete geçirilmesi öngörülen Fuar ve Kongre Merkezi buna örnek olarak verilebilir. Aynı zamanda yine Odamız makro projeleri olan Çorlu İleri Teknoloji Üniversitesi ve Çorlu Lojistik Köy bölgedeki üretim ve eğitim alanlarını geliştirme açısında çok önemli projelerdir. Bunların yanı sıra bölgemizde geliştirilecek eğitim sektörünün hizmet, sanayi ve teknoloji sektörleriyle entegrasyonu sağlanmalıdır.

HAVALİMANI TÜM TRAKYA’YA HİZMET VEREBİLİR

Ayrıca Çorlu Havalimanının kapasitesinin yükseltilmesi, işlevselliğinin artırılması ve tüm Trakya’ya hizmet eden bir Havalimanı haline gelmesi Oda olarak hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Büyükşehir bütçesinden Çorlu’ya daha fazla bütçe ayrılması ve hizmet aktarılması ayrıca mühim bir konudur. Kendilerinden talebimiz Çorlu’nun önemi dahilinde ilçemize hizmet önceliği tanınmasıdır. 260.000 nüfusuyla Çorlu Trakya bölgesinin en büyük ilçesi konumunda olup, mevcut sanayisi, ekonomisi ile ülkemizdeki 55 ilden büyük bir ilçedir. Bu nedenledir ki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin Çorlu’ya daha fazla bütçe ayırması ve bu bölgeye hizmetlerini çoğaltması gerekmektedir. Ortak hedefimiz hiç şüphesiz ilçemizin başta ekonomik olmak üzere; eğitim, kültür, ticaret, hukuk, sanat ve birçok alanda; bölgesel, ulusal ve hatta uluslararası platformlarda “Çorlu” adının herkes tarafından bilinerek söz konusu konulara yön verecek pozisyona gelmesidir.

TEKSTİLİN BAŞKENTİYİZ

- Sanayinin tam içinde uzun yıllardır faaliyet gösteriyorsunuz? Çorlu ve Tekirdağ sanayisinin gücünü, olanaklarını ve sorunlarını değerlendirir misiniz?

- Bugün bölgemiz yatırımcılar için büyük avantajlar sağlamakta ve hızla büyümektedir. Bölgemizdeki 12 Organize Sanayi Bölgesi ve Avrupa Serbest Bölgesi ile sanayi, ticaret ve üretim düşünüldüğünde çok daha büyük projelerin bölgemize kazandırılması gerektiği inancındayız. İlçemizdeki işletme ve sanayi potansiyeli oldukça yüksektir. Artan yatırımları ile sürekli göç alan bölgemiz, istihdam, sanayileşme ve nüfus bakımından bölgemizde ilk sırada yer almaktadır. Bölgemize istihdam oranı açısından baktığımızda Türkiye’nin ilk 10’u içerisinde yer almaktadır. Çorlu ilçelerin gelişmişlik sıralamasına baktığımızda 872 ilçe içerisinde 15. sırada yer almaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin 4. Büyük sanayi kenti olan Çorlu tekstil üretiminin de ‘başkenti’ olmuştur.

- Son dönemde Türkiye’yi etkileyen ekonomik dalgalanmadan Çorlu nasıl etkilendi? Sorunların büyümemesi için ne tür önlemler alınması gerektiğini düşünüyorsunuz?

- Ülkemizde bir çok sektörde sıkıntılı süreç yaşandı. Özellikle sanayinin çok geliştiği bölgemizde sıkıntı daha fazla hissedildi. Bu ekonomik savaştan başarı ile çıkmamız için yapılacak en önemli görev milletçe bize dost ve müttefik görünen ama gerçekte hasmane duygular besleyenlere birlik ve beraberliğimizi göstermektir.

Bu ülke bugüne kadar çok daha büyük sıkıntıları başarı ile atlattı, büyüklerimizin tabiri ile bu dağ ne karlar gördü.

Ekonomik olarak yapmamız gereken yegane şey ise üretimi, ihracatımızı arttırmak ve bürokrasiyi azaltmaktır. Gerçekten bu süreçten etkilenen sanayi kuruluşlarımıza da uzun vadeli kredi finansmanı ve yapılandırma sağlanması için devletimiz tarafından sağlanacak destek, sanayicilerimiz için büyük önem arz etmektedir.

ERDİM NOYAN KİMDİR?

Mardin doğumlu olan Erdim Noyan, Kuleli Askeri Lisesinden ve 1986 yılında Kara Harp Okulu İşletme Bölümünden mezun oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde görev aldıktan sonra 1995 yılında malulen emekli oldu. Emekliliğinin akabinde Sabancı Holding’de dört yıl görev aldı. Bu süreç içerisinde Sakarya Üniversitesi İşletme bölümü Yönetim ve Organizasyon dalında Yüksek Lisans yaptı. 1999 yılından beri Can Group’ta Dış İlişkiler Müdürü, Can Tekstil Entegre Tesisleri ve Tarım Ürünleri A.Ş.’de İdari İşler Müdürü, Can Enerji Entegre Elektrik Üretim A.Ş.’de Koordinatör olarak halen görevlerine devam etmekte olup, Ergene-2 OSB’de Yönetim Kurulu Üyesi, Tekirdağ Sanayiciler Derneği’nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Erdim Noyan 2003 yılından beri Beşiktaş Jimnastik Kulübü Kongre Üyesi olup; İngilizce ve Arapça biliyor. Evli, bir kız ve bir erkek çocuk babası.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner113

banner112

banner111

banner110

banner109

banner108

banner106