Öne Çıkanlar Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ÇOSB Sürdürülebilirlik Raporu Proje bazlı teşvikler KPMG şirket ortağı Emrah Akın Uğurteks

'Pandemi döneminde ‘Kusursuz fırtına’yı yaşadık'

GİRAY DUDA

Pandemi dönemi, dünya ekonomisi, ülkeler ekonomisi ve şirketler açısından farklı biçimlerde geçti. Sanayinin yaşamsal ekipmanları, kompresörler sektörünün pandemi dönemini ve sonrasını Atlas Copco Kompresör Tekniği Genel Müdürü Nuri Köse’ye sorduk.
 

- Sayın Köse, siz küresel çapta faaliyet gösteren bir şirketin Türkiye biriminin başındasınız. Endüstriyel ekipmanlar, kompresörler açısından pandemi yılları nasıl geçti? Dünya ve Türkiye’de pandeminin olumlu veya olumsuz belirgin etkileri oldu mu?

- Pandemi dönemi tüm hayatımızı olduğu gibi endüstriyel ekipman sektörlerini de derinden etkiledi. Öte yandan, yaşanan zorluklar aynı zamanda fırsatlar da doğurdu. Ülkemizin bu anlamda pozitif ayrıştığını düşünüyorum. Önce Çin’de, sonra Avrupa’da yaşanan ve süregelen tedarik zinciri, üretim problemleri Türkiye’yi tercih edilen bir üretim üssü olarak öne çıkardı. İhracata yönelen yerli yatırımcılar ve Türkiye’yi güvenli bir liman olarak gören global firmaların yatırımları, endüstriyel ekipman satışlarının son dönemdeki lokomotifi oldu.

HİBRİT ÇALIŞMA İLE İLERLEYECEĞİZ

- Pandeminin geçmişte kaldığını varsayarsak, şu anda kaldığınız yerden mi devam ediyorsunuz? Çalışma düzeniniz değişti mi? Örneğin uzaktan ve hibrit çalışmalar sizin bünyenize ne ölçüde adapte oldu?

- Pandemi döneminde Türkiye pazarındaki gücümüzü bir kez daha kanıtladığımızı düşünüyorum. Satış ve teknik servis organizasyonumuz, gerekli önlemleri alarak ve sahadan bir gün bile kopmadan, büyük bir özveriyle Türkiye sanayisindeki hizmetimizi başarıyla sürdürdü. Yönetim ve ofis çalışanlarımız ise dijitalleşme sürecimizin başarısını kanıtlayacak şekilde uzaktan çalışarak, tüm operasyonlarımızın aksamadan ilerlemesini sağladı.

Hibrit çalışmanın avantajlarını da bu dönemde deneyimledik. Bu avantajları sürdürecek şekilde, esnek bir çalışma yapısıyla ilerlemeyi öngörüyoruz.

PROBLEMLİ DÖNEMİ YÖNETMEYİ BAŞARDIK

- Global çaptaki yüksek enflasyon, uzun süren tedarik sıkıntısı, konteyner ve çip krizlerinden sektörünüz nasıl etkilendi?

- Kritik komponentlerde yaşanan global sıkıntılar lojistik problemleriyle de birleşince, teslim süreleri ve terminlerin güvenilirliği tüm sektörlerin en önemli problemi haline geldi. Türkiye özelinde ekipman talebinin de öngörülemeyen şekilde artması, durumu “kusursuz fırtına” haline getirdi.

Atlas Copco olarak fabrikalarımızda alınan aksiyonlar ve yeni yatırımlara ilave olarak, lokal ekipman ve yedek parça envanterimizi artırarak bu durumu yönetmeyi başardık; bize güvenen firmaları havasız, fabrikaları nefessiz bırakmadık.

ENERJİ TASARRUFLU BASINÇLI HAVA

- Kompresörler fabrikaların yaşamsal unsurları. Her fabrika kompresörler sayesinde düzenli, olağan çalışmasını sürdürüyor. Doğal olarak da en çok elektrik kullanımını onlar yapıyor. Elektrik fiyatlarına arka arkaya gelen yüksek zamları düşünürsek enerji, elektrik maliyetlerini azaltmak için neler yapıyorsunuz?

- Kompresör odalarında yapılacak iyileştirmelerin hem ülke ekonomisine hem de işletmelere katacağı değeri önemsiyor ve geliştirdiği teknolojilerle sektörün gelişimine katkı sağlıyoruz. En büyük önceliğimiz, iş alanımız olan basınçlı hava ve gazların kullanıldığı her yerde en yüksek “enerji verimliliğini” sağlamak. Türkiye'deki elektrik tüketiminin ortalama yüzde 40’ı sanayi kuruluşları tarafından kullanılıyor. Endüstriyel sektörlere basınçlı havayı değil, aynı zamanda “enerji tasarruflu basınçlı havayı” sağlamak bir öncelik haline geliyor.

Geniş bir ürün yelpazesine sahip kompresörlerimizle yüzde 60’a varan enerji verimliliği sağlıyoruz ve toplam sahip olma maliyetini azaltıyoruz. Enerji geri kazanımı gibi sunduğumuz üstün teknolojilerle de toplam enerji maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı oluyoruz.

AR-GE’MİZİN ODAĞINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VAR

- Enerji verimliliği, enerji tasarrufu sağlamak önemli bir Ar-Ge faaliyeti gerektiriyor. Yürüttüğünüz Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?

- Ar-Ge çalışmalarımız sürekli devam etmekte olup ana ürün geliştirme merkezlerimiz Belçika, İsveç ve ABD'de bulunmaktadır. Amacımız, enerji verimliliği en yüksek ürünleri pazara sunarak yenilenebilir enerjinin bir parçası olarak topluma hizmet etmek ve Türkiye sanayisinin sürdürülebilir şekilde verimliliğini artırmaktır.

Bilime dayalı hedeflerimizle sadece sanayide değil dünyada da önemli bir etki yaratmak istiyoruz. Atlas Copco olarak bu konuda avantajlıyız. Uzun yıllardır Ar-Ge çalışmalarımızın odağında enerji verimliliği var.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM TÜM HIZIYLA İLERLİYOR

- Endüstri 4.0 yani dijital dönüşüm, akıllı üretime endüstriyel ekipmanların uyumlu olmasını zorunlu kılıyor. Dijital dönüşüm ülkemizde ve dünyada hangi hızla ilerliyor? Pandemi sonrasında dijitalleşme maliyetlerinde sıçrama oldu mu? Dijital dönüşüm için modüler sistemlerin aşama aşama devreye alınması uygun, gerçekçi midir?

- Pandemi sürecinde uzaktan çalışma ve evde kalma sürelerinin artmasıyla birlikte çok daha fazla kullanıcının dijital ekosisteme dahil olması, Endüstri 4.0’ın hayatımızın her alanında çok daha hızlı bir şekilde yer almasına katkı sağladı.

Dijital dönüşüm, beklenildiği üzere tüm hızıyla ilerliyor. Uzaktan görüntülemeden finansal süreçlere, pazarlama aktivitelerinden lojistiğe kadar her süreci hızlı bir şekilde dönüştürüyor.KOMPRESÖRÜN VERİMLİLİĞİNİ UZAKTAN İZLİYORUZ

- Birbirleriyle haberleşen, üretimi her yönüyle yakından izleyen, sorunları raporlayan ürünler dijital dönemin başlangıç cihaz ve uygulamaları. Kompresörlerde dijitalleşme açısından hangi aşamalardayız?

- Atlas Copco, neredeyse tüm operasyon ve iş süreçlerinde birçok ürünüyle günümüzün artan dijitalleşme ihtiyacına cevap veriyor. Dijitalleşen dünyada pek çok sektör ve iş alanı, teknolojik gelişmelerle enerji kaynaklarını daha verimli kullanarak, işletme maliyetlerini azaltarak, karbon ayak izini en aza indirmeyi hedefleri arasına almış durumda. Biz de sanayinin ve ticaretin hızlanan akışını karşılayabilecek, hatta önüne geçecek şekilde dijital yatırımlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.

Dijitalleşmeye bir örnek vermek gerekirse, geliştirdiğimiz Smartlink uygulamasıyla özel olarak kompresörün çalışma parametrelerine ve performansına dayalı öneriler oluşturuyor, sistemin verimliliğini ve güvenilirliğini daha da artırmak için pratik tavsiyeler veriyoruz. Bu uygulama, müşterilerimizin kompresör odalarını uzaktan bilgisayar, tablet veya cep telefonlarından izleyebilmelerini ve detaylı rapor almalarını sağlayan bir teknoloji. Smartlink uzaktan arıza teşhisini, sapmaları erken aşamada tespit etmemizi ve gerekli düzeltmeyi yapabilmemizi sağlıyor. Akıllı algoritmalara ve profesyonel analizlerimize dayalı proaktif sorun gidermeyle de kompresörün kondisyonunu en üst seviyede tutabiliyoruz.

Dijitalleşen dünyada önümüzdeki dönemde de akıllı hava çözümleriyle enerji verimliliğinde sektörde öncü olacağız.

HEM MOTİVASYON HEM BASKI OLUŞTURACAK

- Avrupa Yeşil Mutabakatı, sizinki gibi global şirketleri zorluyor mu? Yeşil üretim, yeşil sözleşme dünyanın hangi ülke veya bölgelerinde titizlikle uygulanıyor? Gelişmekte olan ülkelerin çoğunlukta olduğu Afrika gibi kıtalarda kamu ve özeldeki yaklaşımlar nasıldır?

- Bugün iklim krizine karşı daha yaşanabilir bir dünya inşa etmek, sistemi insancıl bir şekilde dönüştürmek için önümüzde üzerinde uzlaşı sağlanmış yol haritaları bulunuyor. Bu yol haritalarından biri olan Yeşil Mutabakat’ın karbon ayak izi konusuna verdiği önemin bu dönüşümü kesinlikle daha da hızlandıracağını öngörüyorum.

Yeşil Mutabakat, endüstri için hem motivasyon hem de baskı oluşturacak. Bu anlamda da sanayicilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz; hem zorlaşan rekabet koşullarında ticari avantajlar sağlamak hem de karbon ekonomisiyle gelecek olan baskılar konusunda onlara destek olabilmek için.

KARBON EMİSYONU HEDEFLERİMİZ ONAYLANDI

- Sürdürülebilirlik, yeşil çözüm, yeşil enerji ve enerji verimliliği konularında Atlas Copco’nun hedefleri nelerdir?

- Öncü teknolojilerimiz ile uzun zamandır enerji verimliliğini odak noktamızda tutmamız sayesinde, yüksek verim ve enerji tasarrufu merkezli ‘yeşil üretim’ yaklaşımlarımızla Türkiye sanayisinin sürdürülebilir şekilde verimliliğini artırmayı ve çevresel etkileri minimuma indirmeyi hedefliyoruz. Kompresör odasındaki “enerji verimliliği” uygulamaları da en güçlü olduğumuz ve odaklandığımız alanlardan biri. Örneğin geliştirdiğimiz Smartlink uygulamasıyla basınçlı hava sistemlerinde yüzde 30’a varan enerji tasarrufu sağlıyoruz.

Atlas Copco olarak karbon emisyonunu azaltma hedeflerimiz, 2015 Paris Anlaşması’na uygun bir şekilde Science Based Targets (Bilime Dayalı Hedefler) girişimi tarafından doğrulanmış ve onaylanmıştır. Bu emisyonları 2030 yılına kadar 2019 temel çizgimize kıyasla yüzde 46 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Ayrıca, başta kullanımdaki ürünlerimizin karbon etkisi olmak üzere değer zinciri emisyonlarımızı, 2019 emisyon düzeyimize kıyasla 2030 yılına kadar yüzde 28 oranında azaltmak için onaylanmış bir hedefimiz de bulunuyor.

Bu hedefleri gerçekleştirmek, iklim değişikliğinin etkilerini yavaşlatmak ve önlemek amacıyla CO2 emisyonlarımızı büyük ölçüde azaltacak. Kendi operasyonlarımızda bunu, öncelikle güneş, rüzgâr ve diğer yenilenebilir kaynaklardan elde edilmiş enerjiye geçerek gerçekleştireceğiz. Hedeflerimize ulaşmak için operasyonlarımızda fosil yakıt kullanımından uzaklaşıyor ve elektrikli araçlara geçiyoruz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner113

banner112

banner111

banner110

banner109

banner108

banner106