Öne Çıkanlar Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ÇOSB Sürdürülebilirlik Raporu Proje bazlı teşvikler KPMG şirket ortağı Emrah Akın TEKİRDAĞ İSTİHDAM FUARI 2018

Kovid-19 kapsamında açıklanan kararlar, teşvikler ve tedbirler

Dahilde İşleme Rejiminde Ek Süre İmkanı
Koronavirüs (KOVİD 19) salgını durumu Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında mücbir sebep olarak tanındı. Dâhilde İşleme İzin Belgesi/İzni ile İhracat Sayılan Satış ve Teslim için alınan D3 Belgesi sahibi ihracatçıların taahhütlerini yerine getirmelerini sağlamak amacıyla en geç belge süresi sonundan itibaren belge için üç (3) ay içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne, izin için ise bir (1) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine müracaat edilmiş olması halinde 6 ay ek süre imkânı getirildi. Söz konusu uygulama 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak.

Belgesiz İhracat Kredi Ve Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (Vrhib) Kapsamında Ek Süre İmkânı
Koronavirüs (KOVİD 19) salgını durumu belgesiz ihracat kredi ve vergi resim harç istisnası belgesi (VRHİB) kapsamında mücbir sebep olarak kabul edildi. Belgesiz ihracat kredisi kapsamında en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 1 (bir) ay içerisinde ilgili bankaya, vergi resim harç istisnası belgesi (VRHİB) kapsamında en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Ticaret Bakanlığına başvurulması halinde 12 ay ek süre imkânı getirildi. Söz konusu uygulama 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak.
Firmaların mağdur olmasını önlemek amacıyla; 31/03/2020 tarihli Bakanlık Makamı onayı ile 31/12/2019 tarihinden sonra düzenlenecek olan vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin, 30/06/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda da tekemmül ettirilebilmesi kararlaştırıldı.

Hariçte İşleme Rejimi Kapsamında Ek Süre İmkânı
Koronavirüs (KOVİD 19) salgını durumu Hariçte İşleme Rejimi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilmiş olup hariçte işleme izin belgelerine/izinlerine, en geç belge/izin süresi sonundan itibaren bir (1) ay içerisinde müracaat edilmiş olması halinde, 6 (altı) aya kadar ek süre verilmesi imkânı getirildi. Söz konusu uygulama 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak.
Firmaların mağdur olmasını önlemek amacıyla; 31/03/2020 tarihli Bakanlık Makamı onayı ile 31/12/2019 tarihinden sonra düzenlenecek olan vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin, 30/06/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda da tekemmül ettirilebilmesi kararlaştırıldı.

Maske-Tulum-Sıvı Geçirmez Önlük-Gözlük-Eldiven İhracatında Ön İzin Uygulaması
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen "koruyucu maske (gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler)", "tulum (koruyucu iş elbisesi)", "sıvı geçirmez önlük (kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler)", "gözlük (koruyucu gözlükler)" ile Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen "tıbbi ve cerrahi maske" ve "tıbbi steril/non-steril eldivenlerin" Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön iznine bağlanmasına ilişkin "İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat:96/31)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/4) 4 Mart 2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu itibarla, mezkûr Tebliğler kapsamında yer alan yukarıdaki ürünlerin ihracatı, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön iznine tabi olup, ihracatçı firmalar tarafından ihracat aşamasında Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna başvuruda bulunularak izin alınması gerekiyor.

Ventilatör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Ventilasyon Sarfları, Hasta devreleri (Anestezi/Ventilator devresi), IV Kanül, Entübasyon Tüpleri, Yoğun Bakım Monitörleri” ihracatında ön izin uygulamasına son verildi.
Koronavirüs salgınına karşı mücadelesinde gelinen aşamada, 02.05.2020 tarihli Resmi Gazetede yapılan Tebliğ değişikliği ile “Ventilatör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Ventilasyon Sarfları, Hasta devreleri (Anestezi/Ventilator devresi), IV Kanül, Entübasyon Tüpleri, Yoğun Bakım Monitörleri”nin ihracatı için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön iznine bağlanması düzenlemesine son verildi.

Dezenfektan, Kolonya, Hidrojen Peroksit ve Etil Alkol ihracatında kayıt ve izin uygulamasına son verildi.
18/03/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: İhracat 2006/7) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5)” düzenlemesi çerçevesinde, koronavirüs salgınının ülkemiz genelinde yayılması durumunda, koronavirüs tehdidine karşı hazırlıksız kalınmamasını teminen, söz konusu virüsten korunmak noktasında önem arz eden, Dezenfektan, Kolonya, Hidrojen Peroksit ve Etil Alkol ürünlerinin ihracatı kayıt altına alınmış ve kayıt verilebilmesi için Ticaret Bakanlığı onayının alınması zorunlu kılınmıştı. 02.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ değişikliği ile Dezenfektan, Kolonya, Hidrojen Peroksit ve Etil Alkol ürünlerinin ihracatı için kayıt ve Bakanlığımızdan onay alınması uygulamasına son verildi.

Tek kullanımlık tıbbi maskelerdeki ilave gümrük vergisi (İGV) kaldırıldı.
Tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olarak uygulanan ilave gümrük vergisi (İGV) kaldırıldı. 25/03/2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 2286) kapsamında, ortaya çıkması muhtemel ihtiyacın karşılanması ve arz güvenliğinin devamını sağlanması amaçlandı.

Solunum cihazlarına uygulanan ilave gümrük vergisi (İGV) kaldırıldı.
Solunum cihazlarına yüzde 13 olarak uygulanan ilave gümrük vergisi (İGV) kaldırılmıştır. 25/03/2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı (Karar Sayısı: 2285) kapsamında, ortaya çıkması muhtemel ihtiyacın karşılanması ve arz güvenliğinin devamını sağlayabilmek amaçlandı.

Kolonya ve dezenfektan üretiminde hammadde olarak kullanılan dökme etil alkol ithalatında uygulanan gümrük vergisi kolonya ve dezenfektan üreten sanayiciler için sıfırlandı.
Kolonya ve dezenfektan üretiminde hammadde olarak kullanılan dökme etil alkol ithalatında hali hazırda yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisi kolonya ve dezenfektan üreten sanayiciler için sıfırlandı.

Ekmek mayası üreten sanayiciler için nihai kullanım ibraz etmeleri kaydıyla melas ithalatında hali hazırda yüzde 31,5 olarak uygulanan gümrük vergisi yüzde 0 seviyesine indirildi.
03/04/2020 tarihli ve 31088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 02/04/2020 tarihli ve 2348 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar kapsamında, gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla ekmek mayası üreten sanayiciler için nihai kullanım ibraz etmeleri kaydıyla melas ithalatında hali hazırda yüzde 31,5 olarak uygulanan gümrük vergisi yüzde 0 seviyesine indirildi.

Demir-Çelik Ürünlerinde Uygulanan Gümrük Vergileri Artırıldı
KOVID-19 pandemisi kapsamında dünya genelinde yaşanan talep düşüklüğüne bağlı olarak son dönemde oluşan arz fazlasına bağlı düşük fiyatlı ithalat baskısı riskine karşı ülkemiz demir çelik sanayinde üretim ve istihdamın koruması amacıyla slab ve kütük, yassı hadde mamulleri, alaşımlı ürünler, profiller ve paslanmaz sac gibi demir çelik ürünlerinde uygulanan gümrük vergileri 15.07.2020 tarihine kadar geçici olarak arttırıldı.

Çeşitli Plastikten Eşya, Demir-Çelik Ürünleri Ve Çeşitli Aletler, Mobilya, Ev Cihazları ile bazı Muhtelif Eşyaların İthalatında İlave Gümrük Vergisi Uygulandı
Ülkemizde üretim yapan firmalarımızın ekonomimize sağladıkları katkı ve sağladıkları istihdam dikkate alınarak yerli üreticilerin ithalat baskısına karşı korunması amacıyla uluslararası ve ikili anlaşmalardan doğan yükümlülükler de göz önünde bulundurularak kauçuk iplikler, tutkallar, plastik plaka/levhalar, demir veya çelikten vidalar, plastik ve metal düğmeler, bazı kaynak telleri, kağıt kesme makinaları, hava perdeleri, transformatörler, redresörler, sesli işaret cihazları, kesintisiz güç kaynakları, hoparlörler, röleler, multimetreler, saatler, kronometreler, aydınlatma cihazları aksam ve parçaları, hidrolik presler, video konsolları, bayram ve karnaval eşyası, sirk eşyası, çıtçıtlar ve bunların aksamları, golf sopaları ve açık hava oyunlarına mahsus eşyaya ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırıldı.

Tekstil Konfeksiyon Ürünlerinde Bazı Tercihli Ülke Grupları için düşük oranda uygulanan İlave Gümrük Vergileri Diğer Ülkeler Seviyesine Yükseltildi
Dünya genelinde yaşanan talep düşüklüğüne bağlı olarak son dönemde oluşan muhtemel arz fazlasına bağlı düşük fiyatlı ithalat baskısı riskine karşı ülkemiz tekstil ve konfeksiyon sektörünü daha etkin şekilde korumak amacıyla bazı tercihli ülke grupları için düşük oranda uygulanan İlave Gümrük Vergileri (İGV) Resmi Gazete’de yayımlan 2423 sayılı Karar ile daha yüksek İGV uygulanan “Diğer Ülkeler” seviyesine çıkartıldı.

Maden, metal, kimyasallar, plastik, kağıt, demir-çelik, metaller, elektrik ve elektronik eşya, makine, taşıtlar, mobilya, aydınlatma ürün gruplarının ithalatında İlave Gümrük Vergisi Uygulandı
Dünya genelinde yaşanan talep düşüklüğüne bağlı olarak son dönemde oluşan muhtemel arz fazlasına bağlı düşük fiyatlı ithalat baskısı riskine karşı yerli üretimimizin korunmasını teminen kimyasallar, plastik, kağıt, taklit mücevherci eşyası, camdan mamul eşya, demir çelik ürünleri, elektrik ve elektronik eşya, makina, taşıtlar, mobilya, aydınlatma ürünleri, el aletleri, gözlükler, mutfak/sofra eşyası ile bazı muhtelif ürün gruplarında uygulanan İlave Gümrük Vergilerinin (İGV) 30/09/2020 tarihine kadar kanuni vergi had ve nispetleri dikkate alınarak yükseltilmesi ve yüzde 2,3 – yüzde 45 oranlarında uygulanması kararlaştırıldı.

Oda ve Borsalara Ödenecek Aidatın Birinci Taksidi Ertelendi
Oda ve borsa üyelerinin oda ve borsalara Haziran ayında ödeyeceği yıllık ve munzam aidatlarının birinci taksiti Ekim ayına, oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine Temmuz ayında ödeyeceği Birlik aidatının birinci taksiti Aralık ayına ertelendi.

Şirketlerin Toplantılarının Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Tedbir Alındı
Şirketlerin, bu olanaktan yararlanmaları Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketinden destek hizmeti almak suretiyle ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkanının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak şekilde yararlanmaları imkan dahilinde olup; şirketler, elektronik toplantı gerçekleştirilmesine imkan tanıyan sözleşme değişikliğini daha sonra yapacakları ilk genel kurul toplantısında gerçekleştirebilecek.

Sermaye Şirketleri Genel Kurul Toplantıların İleri Tarihte Yapabilecek
Koronavirüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla özellikle şirket genel kurullarının yoğunlukla gerçekleştirildiği bu dönemde şirketlerin genel kurul toplantıları bakımından bazı tedbirler alındı. Bu kapsamda anonim ve limited şirketlerde yönetim organları tarafından çağrısı yapılan ancak henüz gerçekleştirilmeyen genel kurul toplantılarının, yönetim kurulu veya müdürler kurulu kararıyla ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesi imkanı tanındı.

Ticaret Sicili Ücretlerinin Kredi Kartı İle Tahsiline İmkan Tanındı
Ticaret sicil müdürlüklerinde nakit para alışverişinin azaltılması amacıyla ticaret sicili ücretlerinin (ticaret sicili harcı, rekabet kurumu katkı payı, ilan ücretleri) kredi kartı ile tahsiline imkan tanındı.

Tüm Fuarlar 1 Temmuz Sonrası Döneme Ertelendi
2020 yılı fuar takviminde yer alan fuarlardan Mayıs ve Haziran aylarında düzenlenmesi planlanan tüm fuarlar 1 Temmuz 2020 sonrası döneme ertelendi.

Kooperatiflerin Genel Kurul Toplantıları Ertelendi
Kooperatifler Kanununa tabi kooperatiflerin genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelendi. Bu süre, ilgili Bakanlarca 3 aya kadar uzatılabilecek. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihi izleyen tarihten itibaren üç ay içinde yapılacak. Ayrıca mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam edecektir.

Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin DFİF Taksitleri Faizsiz Olarak Birer Yıl Ertelendi

7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile; “Tarım satış kooperatifleri birliklerinin 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca yeniden yapılandırılan ve yılda bir taksit olmak üzere ödenen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklı kredi borçlarının 2020 yılına ait borç taksit ödemesi, faizsiz olarak 2021 yılına ertelenmiş, 2021 yılı dahil daha sonraki yıllarda ödenecek taksit tutarları da faizsiz olarak birer yıl ertelendi.”

Ekonomik İstikrar Kalkanı Kapsamında Sanayiye yönelik tedbirler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” kapsamında sanayi sektörü ile yakından ilgili olan şu tedbirler alındı:

- Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizasyon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primleri Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6’şar ay ertelenecek.

- Covid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacak.

- İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecek.

- Kredi Garanti Fonu (KGF) limiti 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye çıkarılacak, kredilerde öncelik, gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere verilecek.

- Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülmesi sağlanacaktır.

- Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren muhtasar beyannamelerin süreleri 3 ay ertelenecek.

- Asgari ücret desteği devam ettirilecek.

- Mevzuattaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesi temin edilecek.

- Kısa Çalışma Ödeneği devreye alınacak, bundan faydalanmak için gereken süreçler kolaylaştırılacak ve hızlandırılacaktır. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verilirken, işverenlerin de maliyeti azaltılmış olacak.

- İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkarılacaktır.

- Küresel tedarik zincirlerindeki aksama ihtimaline karşı hem üretimde, hem de perakendede belirlenen önceliklere göre alternatif kanallar geliştirilecektir.

Virüsün etkilerine karşı Destek Paketi - KGF

- Kredi garanti kurumu tarafından verilen kefaletlerin toplam bakiye tutarı 250 milyar TL’den 500 milyar TL’ye yükseltildi.

- Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek kaynak sınırı 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye yükseltildi.

- Gerçek kişilerin kredilerine de kefalet sağlanması imkanı getirildi ve her bir yararlanıcı için azami limit tutarı 100 bin TL olarak belirlendi.

- KOBİ tanımına uyan yararlanıcılarda azami kefalet limiti 25 milyon TL’den 35 milyon TL’ye, KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise azami 200 milyon TL’den 250 milyon TL’ye çıkarıldı. Ayrıca karara eklenen bir geçici maddeyle, kefalet limitlerinin 31.12.2020 tarihine kadar KOBİ tanımına uyan yararlanıcılar için 50 milyon TL, KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise azami 350 milyon TL olarak uygulanması hüküm altına alındı.

KOSGEB virüsün etkilerine karşı önlem- KOBİ Kredi Faiz Desteği

- Tüm KOBİ’lerin Yatırım, İşletme Sermayesi, İhracata yönelik Türk Lirası ve Döviz cinsinden kullandırılacak kredilerin faiz giderleri KOSGEB tarafından desteklenecek.

- Yatırım, işletme sermayesi ve ihracat kredilerinin faizi için KOSGEB tarafından sağlanacak kredi faiz desteğinin üst limiti, esas ve usulleri KOSGEB'ce belirlenerek uygulanacak her bir destek programı kapsamında işletme başına yıllık 3 milyon lirayı geçemeyecek.

- Kullandırılacak kredilerin vadesi, faiz oranı ve 60 ayı geçmeyecek şekilde geri dönüşü günün koşullarına uygun olarak, KOBİ'lerin lehine olacak şekilde yürürlükte bulunan cari faiz oranlarının altında olmak kaydıyla bankalarla yapılacak protokollerle belirlenecek.

Kamu Bankaları Ortak Destek Paketi

- 31.03.2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmaların talepleri üzerine söz konusu ödemeler ötelenecek.

- Personel maaşlarını Banka aracılığıyla ödeyen firmalara 2020 Şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla; önümüzdeki 3 aylık maaş ödemeleri kadar ilave limit tesisi edilebilecek.

- İşletmelerin mevcut kredileri kendi nakit akışlarına göre 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkânı sunulacak ve ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek.

- Kredili müşterileri tarafından Banka üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi amacıyla kullanılmak üzere; genel kredi limitlerinin artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis edilecek.

- İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere; kurumsal kredi kartı ve DBS limiti bulunan firmaların limit artışı yapılacak.

- İşe devam desteği kredisi; 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı olacak. Teminat açığı bulunan firmalara KGF desteği sağlanabilecek.

Türk Eximbank Destekleri

- Kredilerin vadesi talebe göre ana para ve faiz ödemeleri 3 ile 6 ay arasında uzatılabilecek.

- Kısa vadeli kredilerde taahhüt kapama süresi henüz kapatılmamış olan ve taahhüt süresi ve taahhüt süresi dolmasına karşın ceza uygulanmamış krediler ile Haziran sonuna kadar kullandırılacak tüm krediler için 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı.

- Reeskont kredilerinin azami vadesi 1 yılda 2 yıla çıkarıldı.

- Sigorta işlemlerinde, Haziran sonuna kadar alıcı firmaların sigortalı firmalardan talep edeceği 3 aya kadarki vade uzatımlarında sigortalı firmalardan herhangi bir ek sigorta primi alınmayacak.

- Sigortalı firmalar tarafından ödenmekte olan sigorta primleri ile alıcı analiz ücretlerinin vadeleri 30 gün uzatılacak.

- Gerçek ticari işlemlere dayalı keşide edilen ve edilecek çeklere yönelik başta KOBİ olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin ticari itibarlarını koruma amacıyla bankalar tarafından ayrı ayrı belirlenmek üzere tahsis edilen limitler dahilinde kredi kullandırılmaya devam edilecek. Kredi desteği; 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faizli olacak.

Yeniden “TOBB Nefes Kredisi”

KOBİ’lerin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere, 2017 ve 2018 yıllarında toplamda üç kez gerçekleştirilen “TOBB Nefes Kredisi"nin bu dönem “2020 Nefes Kredisi” adıyla tekrarlanmasına karar verildi. 2020 Nefes Kredisini, Cirosu 25 Milyon TL ve altında olan işletmeler Denizbank aracılığı ile kullanılabilecek. 20 ay vadeli kredi, 2020 yılı içinde anapara ve faiz ödemesi yapılmayarak 2021 yılı içinde eşit taksitler halinde 12 ayda geri ödenecek. Kredinin brüt faiz oranı yıllık yüzde 7,50 olarak belirlendi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner113

banner112

banner111

banner110

banner109

banner108

banner106