Öne Çıkanlar Arçelik Üretim Koordinatörü Alp Karahasanoğlu Proje bazlı teşvikler KOSGEB BAŞKANI Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım Türkonfed

“Sürekli gelişen bir dünya üniversiteyiz”
GİRAY DUDA

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ’ın ve Türkiye’nin en hızlı büyüyen bilim kuruluşlarından birisi. Kentin doğu girişindeki geniş alana kısa süre önce kurulan merkez yerleşke artık yeterli gelmiyor. Üniversitenin, birçok ilçede de fakülte ve yüksek okullardan oluşan yerleşkeleri var. NKÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek ile üniversiteyi ve geleceğe ilişkin projelerini konuştuk:

- Sayın Şimşek, Namık Kemal Üniversitesi'nin genç ve iddialı bir görüntüsü var. Üniversitenizin bugünkü durumunu bize anlatır mısınız?

- Üniversitemiz, eğitim-öğretim hayatının başlangıcı olan 2006 yılından itibaren günümüzde, başta kendi bölgesi olmak üzere Türkiye'nin de kalkınmasına katkı sağlayan önemli bir ilim ve irfan kurumudur. Genç, dinamik, kararlı, çalışkan ve hoşgörülü kadrosuyla çalışmalarını sürdüren; milletimizin geleceğine ışık tutan "Vatan ve Hürriyet Şairi" Namık Kemal' in adını gururla taşıyan yenilikçi bir üniversitedir.

Üniversitemiz, araştırmacı ve yenilikçi anlayışıyla uluslararası standartlarda eğitim- öğretim hizmeti vermektedir. Sürekli gelişen bir dünya üniversitesi olma vizyonu çerçevesinde; öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla özgüvenli, zihni açık ve donanımlı bireyler yetiştirerek ülkesi, bölgesi ve tüm dünya yararına araştırmalar yapma ve bunları yaparken de yeni değerler üretmeyi, var olan değerleri ise geliştirmeyi kendisine misyon edinmiştir.

Namık Kemal Üniversitesi kurulduğu günden bu yana yoğun ve özverili çalışmaları ile Türkiye’deki saygın üniversiteler arasındaki yerini alma hedefine hızla ilerlemektedir. Üniversitemiz, 2006 yılında 4 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 17 birimle akademik hayata adım atarken; Bugün 8 fakülte, 3 yüksekokul, 1 konservatuar, 11 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 9 uygulama-araştırma merkezi ve 5 bölüm başkanlığı olmak üzere toplam 40 birimle istikrarlı ve sürekli büyüme kaydetmektedir.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ BİR ZORUNLULUK

- Üniversitenin en büyük şansı, dev bir sanayi bölgesinde kurulmuş olması. Sanayi ile üniversite arasında istediğiniz düzeyde bir yakınlaşma, işbirliği sağlayabildiniz mi?

- Günümüzde bilgi toplumları ve ekonomilerinde Ar-Ge, inovasyon (yenilikçilik) ve girişimcilik sonucu üretilen bilginin ekonomik büyümenin motoru yahut itici gücü olarak tanımlandığı bu sistemde, üniversitelerin sanayi ile işbirliği yapmaları bir tür zorunluluk haline gelmeye başlamış, üniversiteler ve araştırma merkezleri klasik fonksiyonlarının ötesinde bu yeni fonksiyonları yerine getirebilmek için finansman ilişkileri de dahil bütün paydaşlarıyla yeni ilişki biçimleri geliştirmeye başlamıştır.Namık Kemal Üniversitesi, üniversite-sanayi işbirliği projelerine, AR-GE çalışmalarına, araştırma eksenli eğitime, inovasyona yönelik araştırmaya büyük önem vermektedir. Bugün üniversitemizin, bölgemizde bulunan büyük ölçekli sanayi kuruluşları ile işbirliği protokolleri mevcut olup,  öğrencilerin bir kısmı haftanın belli günlerinde bu sanayi kuruluşlarında çalışarak pratik eğitim almaları sağlanmaktadır. Üniversite tarafından geliştirilen, “Sektör Tümleşik Eğitim” adı verilen bu modelde öğrencilerin pratik yapma sorunu tamamen ortadan kaldırıldığı gibi mezun olduklarında hazır iş fırsatı sunulmaktadır.

İÇİÇE YAŞIYORUZ

Bulunduğu bölge itibari ile Namık Kemal Üniversitesi sanayi ve sanayicilerin çok yoğun olduğu bir alandadır. Bölgemizde 1700 büyük ölçekli sanayi kuruluşu bulunuyor. Bu nedenle sanayi ve sanayiciyle içi içe yaşayan bir üniversiteyiz. Sanayicilerimiz ile toplantılar yapıyor onların görüşlerini alarak, ihtiyaçlarını tespit ederek eğitim öğretimimizi çeşitlendiriyoruz. Ülkemiz sanayicisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için çalışıyoruz.  Bunun sonucunda birçok önemli firma ile anlaşmalarımız bulunmaktadır. Bunlara örnek verecek olursak Can Tekstil, Termo Isı, Eren Tekstil, Hema Endüstri A.Ş., Mercedes-Benz Türk, Teknoloji Geliştirme Merkezi, Koleksiyon Mobilya, BSH Ev Aletleri, Silivri Belediyesi, Edirne Makine Mühendisleri Odası ve Ticaret A.Ş., Avrupa Serbest Bölgesi ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi ile üniversite sanayi işbirliğinde bulunuyoruz. Ülkemizin ekonomi, bilim ve teknoloji alanında ilerlemesi için üniversitelerin nitelikli ve alanında profesyonel bireyler yetiştirmelerinde bu tür işbirlikleri önemli yer tutuyor. Amacımız bu işbirliklerin sayısını daha da arttırmaktır.


ÇOK SAYIDA PROJE YÜRÜTÜYORUZ

- Ne gibi uluslararası projeler yürütüyorsunuz?

- 21 Haziran 2013 tarihinde başlayan Karadeniz Havzasında Hayat Boyu Öğrenme için Verimli Eğitim Yönetimi Ağı Projesi’ni (Efficient Education Management Network for LLL in the Black Sea Basin) 20 Aralık 2014 tarihinde başarıyla tamamladık.

MANAGE.EDU Projesi, Namık Kemal Üniversitesi’nin bünyesinde başlayan ve tamamlanan ilk Avrupa Birliği projesi olma özelliğini taşımaktadır. Proje kapsamında, Karadeniz Havzası Verimli Eğitim Yönetimi Uygulamaları MANAGE.EDU Ağı kuruldu; pilot uygulamalar ve  e-öğrenme modülleri oluşturuldu ve Kullanma Kılavuzu yayımlandı. Proje çıktıları hakkında gerek paydaş kurulları, gerekse kamuyu bilgilendirmek üzere 6 dilde yayınlanan proje broşürleri ve basın bültenleri dağıtıldı, basın konferansları gerçekleştirildi.

NKÜ’nün en yüksek bütçeli ve çokuluslu Avrupa Birliği projesi olan “Karadeniz Deltalarında Bütünleşik Arazi Kullanım Yönetiminin Modellenmesi (ILMM-BSE)” Projesi' nde ise Karadeniz deltalarında/havzalarında sürdürülebilir arazi kullanımının sağlanmasına yönelik, yönetim araçlarının oluşturulması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlandı.

Projenin Ergene Havzası’ndaki araştırma sonuçlarına ilişkin olarak; iklim değişikliğinin su kaynaklarına ve bölgenin iki önemli bitkisi olan buğday ve ayçiçeği verimine olan etkilerinin modellendiği açıklandı. Yapılan ölçümlere göre gelecekte iklim değişikliğine rağmen buğday veriminde yüzde 50 artış beklendiği saptandı. Bu tahmine göre; Trakya Bölgesi’nin buğday üretimi ve gıda güvenliği açısından gelecekte ülkemizin kilit bölgesi olacağı sonucu vurgulandı.

¨HERACLES: Ortadoğu ve Avrupa Topluluklarında Yaşayan İnsanlarda Kistik Ekinokokkoz Araştırması¨ Projesi 2014 yılında başladı ve 2017 yılı sonunda tamamlanması bekleniyor. Projenin genel amaçları şöyledir:

·         İnsanlarda çok yaygın görülen ve en önemli helminztozonozlardan birisi olan Kistik Ekinokkosis vakalarını izlemek üzere kayıt sisteminin getirilmesi,

·         Kan serum plazma örneklerinden E ve granulous izolatlarının genetik bankasının oluşturulması,

·         İmmünolojik takip ve teşhis için POC-LOC tabanlı tanı kitlerinin geliştirilmesidir.

KOBİLERİ BİLGİLENDİRECEĞİZ


¨WEST-MAR-EEN. WEST-MAR Avrupa İşletmeler Ağı¨ Projesi ise Ocak 2015’te başladı ve 6 yıl sürmesi ve 2020 yılında tamamlanması hedefleniyor. Proje; Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir illerine aşağıdaki hizmetleri vermek hedefindedir:


·         Bilgilendirme ve Danışmanlık,

·         KOBİ'lerarası Ticari İşbirlikleri ve Uluslararasılaşma,

·         Yenilikçilik: Teknoloji alanında KOBİ'lere destek,

·         Konak-parazit arasındaki ilişkinin terapiye yanıt verme başlamadan tanımlanması,

·         Invivo modelde ilaç biyo-yararlanımının artırılması, ABZ gibi ilaçlarının uzun kullanımının azaltılması,

·         ABZ tabanlı enantiometrik ilaç geliştirilmesi

¨S-GAP: Akıllı İyi Tarım Uygulamaları¨ Projesi' nde Üniversitemiz Biyosistem Mühendisliği Bölümü ve TAGEM ortak yürütücü olarak görev almaktadırlar. 1 Mart 2015 tarihinde başlayan ve 15 aylık dönemi kapsayacak olan projenin 01 Haziran 2016’da tamamlanması öngörülmektedir. 

S-GAP projesi, hassas tarım uygulamalarını üç aşamalı bir karar verme mekanizması yoluyla otomasyon uygulamalarına uyarlayarak standardize edilmiş basamaklar yaratmayı hedefleyen bir yönetim bilişim sistemi ortaya çıkarmayı hedeflemektedir.


TEKNOPARKIMIZDA 21 FİRMA VAR

- Teknopark ve Nabiltem'in çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?

- NKÜTEK-TEKNOPARK, üniversitemizde eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanında üstün yetenekli gençleri değerli öğretim görevlileri ile bir araya getirerek, bilime evrensel düzeyde katkıda bulunmayı amaçlayarak, araştırma ve teknoloji geliştirme, yazılım üretme projelerinin temel faaliyetler olduğu, araştırmacıların, mühendislerin, yazılımcıların ve tüm diğer çalışanların günlük hayatlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri, yüksek nitelikli bir yaşam alanı sunmaktadır.

4 Temmuz 2011 tarihli ve 27984 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 2 şube olarak açılan TEKNOPARK’ın Çorlu Yerleşkesindeki II. Şubesi’nde TEKMER, Kuluçka Merkezi, Teknoloji Transfer Ofisi ve 21 firma aktif olarak faaliyet göstermektedir. Süleymanpaşa ilçesinde açılacak olan I. Şubenin mimari çizimleri hali hazırda tamamlanmış olup ruhsatlandırma aşamasındadır.

TEKİRDAĞ YAZILIM VADİSİ OLUŞTURACAĞIZ

Ayrıca 2012 yılında faaliyete geçen Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (NABİLTEM) bizim dışımızdaki diğer üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan bilim insanlarına ve bölgemizde bulunan sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu çeşitli analizlerin yapılmasına yardımcı olmaktadır. Uluslararası kriterlere uygun analizleri gerçekleştirmek üzere yapılandırılan NABİLTEM, Üniversitemizin ulusal ve uluslararası proje yürütme potansiyelini artırmayı; sanayi, özel ve kamu kuruluşlarının araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları analiz ve ölçüm isteklerini karşılamayı amaçlamaktadır. Merkezimizde farklı bilimsel alanlarda analiz yapılan 5 adet laboratuvar bulunmaktadır. Bunlar;

Nabiltem 1 : Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Nabiltem 2 : İnstrümental Analiz Laboratuvarı

Nabiltem 3 : Mühendislik Laboratuvarı

Nabiltem 4 : Moleküler Biyoloji – Genetik Laboratuvarı

Nabiltem 5 : Mikroskop Laboratuvarı (SEM ve AFM)'dır.

Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinde,

·         7 Uzman ve 2 Laboranttan oluşan kadrosu ile;

·         42 farklı cihazla 21 farklı analiz yapılabilmektedir.

Bunlara ek olarak NKÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş.’nin Çorlu’da bulunan TGB-2 alanında yap-kullan-devret modeli içinde 4 adet bina ve sosyal tesis yapılması planlanmıştır. Şu anda sözleşme ve ruhsatlandırma aşamasındadır. Amacımız burada “Tekirdağ Avrupa Yazılım Vadisi”ni oluşturmaktır.

HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRİYORUM

- Geçen dönem yaptıklarınız ve yapmayı isteyip yapamadıklarınızı bize anlatır mısınız? Namık Kemal Üniversitesi gibi hızlı büyüyen bir bilim yuvasının başındasınız. Gelecek dönemde üniversitenin çehresini değiştirecek ne gibi planlarınız var?

- Asistan olduğum dönemlerde hayal ettiğim birçok projeyi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyorum. Gerçekleşmesine inandığımız her projenin kısa sürede öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin hizmetine girmiş olduğunu görmek bizlere gurur ve mutluluk vermektedir.

2011 yılında üniversitemiz öğrencileri ve personelimizin yanı sıra Tekirdağ halkımızın da hizmetine giren spor kompleksimizde, kapalı yüzme havuzu, spor salonu, fitness ve aerobik salonları, hamam, sauna ve yürüyüş parkurları yer alıyor.

Eylül 2011’ de hizmete giren, 14.000 metrekare alana sahip Rektörlük Binası’nda, senato, yönetim ve toplantı odaları, sergi salonu, fuaye alanları, 113 adet büro, 464 kişi kapasiteli konferans salonu ve halkımızın kullanımına da açık olan restoran bulunuyor.13.000 metrekare alanda bulunan içerisinde 4 adet amfi, 21 derslik, 16 laboratuvar, 18 adet oda, 84 adet büro, okuma salonu, kantin, sığınak ve depo yer aldığı Morfoloji Binası 2012 yılında öğrencilerimizin eğitimine sunuldu.

2014 yılında yapımı tamamlanan Fen Edebiyat Fakültesi, 14.000 metrekare kapalı alana sahip yeni binasında 1 amfi, 17 derslik, biyoloji, fizik, kimya, dil ve arkeoloji olmak üzere toplam 48 laboratuvar, 300 kişilik konferans salonu ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ediyor.

2013 yılı Ocak ayında sözleşmesi imzalandıktan sonra yapım işine başlanan ve içinde yüzme havuzu, fitness salonu bulunan, 410 Yataklı Kampüs Kız Öğrenci Yurdu 2013 yılı Ekim ayında tamamlanarak hizmete girdi.

ÇERKEZKÖY YERLEŞKESİ KURACAĞIZ

* Çorlu Mühendislik Fakültesi ek binasına 2013 yılı sonunda başlanmıştır. İçinde 15 adet derslik yer alıyor. 2014-2015 akademik yılda öğrencilerimizin eğitimine açıldı.

* Saray ilçesinde bulunan 156.980 metrekarelik alan okulumuza tahsis edildi. Saray Meslek Yüksekokulu yapımının bir kısmını üstlenen Saray Yükseköğrenim Kurumları Geliştirme ve Yaşatma Derneği ile 2 Ekim 2013 tarihinde yapılan protokolle inşaata başlandı. 4000 metrekare alana sahip, içinde 9 derslik, 23 ofis, konferans salonu, yemekhane, sığınak vb. alanlar mevcut. Betonarme Karkas (Kaba inşaatı) tamamlandı ve binanın geriye kalan kısmı üzerinde çalışmalar devam ediyor.

* Çerkezköy Belediyesi ile 15 Haziran 2012 tarihinde yapılan protokolle ‘Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Yerleşkesi’ isimli proje kapsamında yeni okul binasının yapımına başlandı. Proje tamamlandı ve içinde bulunduğumuz 2014-2015 akademik yılında öğrencilerimizin eğitimine açıldı. 5.200 metrekare alana sahip yeni binada 14 derslik, 24 ofis, 2 laboratuvar, okuma salonu, konferans salonu, toplantı salonu, çok amaçlı salon, yemekhane, kantin, vb. alanlar mevcut.

* Muratlı Yükseköğrenim Kurumları Gönüllüleri Derneği ile 18 Aralık 2013 tarihinde yapılan Protokolle Muratlı Meslek Yüksekokulu inşaatına başlandı. 4000 m2 alana sahip, içinde 9 derslik, 23 ofis, konferans salonu, yemekhane, sığınak vb. alanlar mevcuttur. Betonarme Karkas (Kaba inşaatı) tamamlanmış olup binanın geriye kalan kısmı üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Yapımı tamamlanmak üzere olan 16.000 metrekare’ lik alana sahip Ziraat Fakültesi binasında; 3 amfi, 7 adet derslik, 24 laboratuvar, 1 okuma salonu, 128 adet büro yer alacak.

DEV SPOR KOMPLEKSİ

2013 yılında yapımına başlanan ve bu yıl bitmesi planlanan 8.126 metrekare alana sahip, 4000 seyirci kapasiteli tribün, sentetik atletizm pisti ve futbol sahası, öğrencilerimizin sportif bir yaşamı paylaşacakları, ders dışı zamanlarda vakitlerini sağlıklı ve eğlenceli geçirmelerini sağlayacak bir alan olacaktır. Projede 4000 kişilik kapalı tribün (protokol, engelli ve normal seyirci bölümü, basın odası), 8 kulvarlı olimpik parkur, olimpik futbol sahası, antrenman sahası, fuaye vb. alanlar yer alacak.

Buna ek olarak yine 2015 yılında hizmete girecek olan 20.000 metrekare alan üzerinde, dörder katlı 4 bloktan oluşacak sosyal yaşam merkezinde; akademik ve öğrenci yemek salonu, ticaret merkezi (büfe, turizm acentesi, otopark, çamaşırhane, kuru temizleme, terzi) ve öğrenci toplulukları odalarının yer alması planlanıyor.

Üniversitemizin Değirmenaltı yerleşkesinde bulunan 50.000 metrekare alan üzerinde kaba inşaatı ve betonarmesi devam eden 3, 5 ve 7 katlı ve 7 bloktan oluşacak 226 yataklı Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemizde; 40 adet poliklinik, 7 yoğun bakım ünitesi, 59 adet yoğun bakım yatak sayısı, 2 anjiyo odası, 12 ameliyathane, 2 adet yemekhane, 491 kişilik konferans salonu, 2 adet kafeteryanın yer alması planlanıyor.

Gelecek dönemde üniversitenin çehresini değiştirecek,  merkezi kütüphane binası, TEKNOKENT, Tekirdağ Avrupa Yazılım Vadisi, Namık Kemal Üniversitesi Camii projelerimiz için çalışmalara başladık.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner111

banner110

banner109

banner108

banner106

banner104