Öne Çıkanlar Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ÇOSB Sürdürülebilirlik Raporu Proje bazlı teşvikler KPMG şirket ortağı Emrah Akın TEKİRDAĞ İSTİHDAM FUARI 2018

OSB’lerle yeni işbirliği modeli oluşturacağız

ARİF ESEN

62 yıldır standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında ülkemize hizmet eden Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sebahittin Korkmaz ‘Global Sanayici’nin sorularını yanıtladı. TSE Başkanı Korkmaz, “Enstitü olarak Organize Sanayi Bölgeleri ile standardizasyon, belgelendirme, muayene gözetim başta olmak üzere hizmet verdiğimiz tüm alanlarda ilişkilerimizi geliştirmek ve yeni işbirliği modelleri oluşturmak gerektiğine inanıyoruz” dedi.

- 62 yıldır faaliyetlerini sürdüren Türk Standardları Enstitüsü’nün amaç ve hedeflerini bizimle paylaşır mısınız? TSE’nin görevleri, misyon ve vizyonu nedir? Bu bağlamda TSE’nin uluslararası alandaki yeri ve konumunu değerlendirir misiniz?

- 1954 yılında çalışmalarına başlayan TSE 62 yıldır standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında ülkemize hizmet etmektedir. Enstitümüzün misyonu; ülkemizin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek için; standardizasyon, uygunluk değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir olarak sağlamaktır. Vizyonumuz ise hizmetlerimizde; ulusal, bölgesel ve uluslararası alanda tercih edilen, yönlendirici ve lider bir kuruluş olmaktır. Enstitümüz bu misyon ve vizyon doğrultusunda tüm paydaşların katılımı ile standardizasyon çalışmalarını etkin olarak sürdürmek, uygunluk değerlendirme hizmetlerinde hem Türkiye’de hem de dünyadaki pazar payını yükseltmek amacıyla çalışmalar yapmaktadır.


STANDARTLARI BELİRLEYEN ÜLKE KONUMUNA GELMELİYİZ

TSE, asli görevi olan standardizasyon çalışmalarında; ülkemizin sadece standartlara uyum sağlayan ülke değil, standartları belirleyen ülke konumuna gelmesi yönünde adımlar atmaktadır.

Uluslararası ve bölgesel standardizasyon kuruluşlarının karar mekanizmalarındaki etkinliğini artıran Enstitümüz; Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) ve Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi’nin (CENELEC) üyesi ve ülkemizdeki tek temsilcisidir. TSE, 2014 yılında yapılan seçimler sonucunda 2015-2017 dönemi için 162 üyeli ISO’nun 20 üyeli karar organı olan ISO Konseyi’nde yer almıştır. Diğer taraftan kuruluşlarına öncülük ettiği İslam ülkeleri arasında ticaretin önündeki engellerin kaldırılması amacıyla çalışmalar yürüten İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün (SMIIC) ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin katılımıyla oluşan Bölgelerarası Standardizasyon Birliği Teşkilatı’nın (BASB) dönem başkanlıklarını TSE yürütmektedir.


ULUSLARARASI KURULUŞLARDA ETKİNİZ

Ülkemizin küresel pazarda güçlü olabilmesi için uluslararası ve bölgesel standardizasyon kuruluşlarında etkin olarak yer alması gerekmektedir. Bunun için TSE olarak ISO ve IEC ile CEN ve CENELEC standardizasyon kuruluşlarının çalışmalarına ülkemiz adına katılıma büyük önem vermekteyiz. Enstitümüz bu kuruluşlara tam üyelik nedeniyle yıllık 1 milyon Euro’ya yaklaşan bir aidat bedeli ödemektedir. Bu üyelikler sayesinde TSE; söz konusu kuruluşlar bünyesinde standart hazırlama çalışmalarını yürütmek amacıyla oluşturulan Teknik Komite, Alt Komite ve çalışma gruplarına Ayna Komiteler aracılığı ile katılmaktadır.

Ayna Komiteler; uluslararası ve Avrupa standart kuruluşlarının standart hazırlama faaliyetlerinin yürütüldüğü Teknik Komite, Alt Komite ve çalışma gruplarının çalışmalarını takip eden, bu komitelerce hazırlanan ve görüşe sunulan taslak dokümanları inceleyip komite içinde uzlaşarak ülke görüşünü oluşturan ve gerektiğinde ulusal standart hazırlama faaliyetlerine katılan ulusal teknik komitelerdir.


OSB’LERİN KATILIMI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Ülkemiz sanayicileri, akademisyenleri ve tüm ilgili taraflar Ayna Komite çalışmalarına katılabilmekte, standartları, henüz taslak aşamasındayken ülke menfaatleri doğrultusunda şekillendirme imkânı bulabilmektedir.

Bu çerçevede, ulaşım, altyapı, enerji dağıtım gibi alanlarda sanayicilere sağladığı kolaylıklarla ülkemizin dört bir yanında modern sanayileşmenin örneklerini sergileyen Organize Sanayi Bölgelerinin TSE’nin standart hazırlama çalışmalarına katılımı büyük önem taşımaktadır. Organize Sanayi Bölgelerinden temsilcilerin Ayna Komitelerde yer alması, bu bölgelerde faaliyet gösteren sanayicilerimizin standartların belirlenmesi sürecinde söz sahibi olması anlamına gelecektir.


SANAYİCİLER İÇİN LABORATUVAR YATIRIMI

TSE bünyesinde Milli Teknik Komiteler (Ayna Komiteler) 2004 yılında kurulmaya başlanmış olup hali hazırda 123 Ayna Komite ve 1670 Ayna Komite Üyesi bulunmaktadır.

TSE standardizasyon alanındaki çalışmalarının yanı sıra ülkemizin lider uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak sanayicimizin rekabet gücünü arttırmaya yönelik ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda muayene ve deney hizmetlerini verebilecek yapıya kavuşmak hedefi doğrultusunda adımlar atmaktadır. Bu çerçevede başta Enerji Sistemleri ve Enerji Verimliği, Yenilenebilir Enerji, Biyogenetik, Gıda ve Kimya gibi alanlarda pek çok laboratuvar yatırımı gerçekleştirdik.


100’Ü AŞKIN İHTİSAS LABORATUVARIMIZ VAR

Bugün itibarıyla 9 farklı il ve 11 farklı yerleşkede 100’ü aşkın ihtisas laboratuvarıyla, 1757 metottan ulusal ve uluslararası akredite olarak hizmet sunmaktayız. Hali hazırda yılda 4000’e yakın eğitim sertifikası, 33.000’i aşkın deney raporu ve 32.000’e yaklaşan kalibrasyon sertifikası ile TSE, ülkemiz ve bölge coğrafyasının en büyük laboratuvar hizmet ağına sahip kuruluşudur.

Ülkemiz otomotiv sektörünün ciddi bir değişim ve gelişim sergilediği bu dönemde sektörünün ihtiyaç duyduğu tüm test ve belgelendirme hizmetlerini sunacak olan Otomotiv Test Merkezi’nin kuruluş çalışmaları hızla devam etmekte olup 2016 yılı itibarıyla projenin gerçekleştirileceği araziye ait kamulaştırma işlemleri kapsamında yaklaşık 53 Milyon TL hak sahiplerine ödenmiştir. Yine aynı arazi ile ilgili olarak mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların TSE adına iki yıl süreli ön tahsisi yapılmıştır.


TANAP’IN ÇELİK BORULARININ GÖZETİMİNİ YAPIYORUZ

TSE uluslararası alanda faaliyet gösteren birçok uygunluk değerlendirme kuruluşunu idari ve teknik yeterlilik açısından geride bırakarak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nde (TANAP) kullanılacak 1800 kilometre çelik borunun Çin’de üretilen kısmının 3. taraf gözetim ihalesini kazanmış ve Nisan 2015’te gözetim faaliyetlerine başlamıştır.


TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞINDA TEK YETKİLİYİZ

Öte yandan TSE, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’yla 6 Mart 2013’te imzaladığı protokol ile Tehlikeli Maddelerin karayolu (ADR), demiryolu (RID), havayolu (IATA-DGR, ICAO-TI) ve denizyolu (IMDG-CODE) taşımacılığı konusunda ülkemizde tek yetkili kuruluş olarak atanmıştır.

TSE’nin son dönemde üstlendiği önemli bir sorumluluk da Eşdeğer Parça Belgelendirme işlemlerinde yetkili kuruluş olarak atanmasıdır.

Enstitümüz, 14 Temmuz 2011 tarihinden bu yana, İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) tarafından yayımlanan Helal Gıda Standartlarına göre Helal Gıda Belgelendirmesi yapmaktadır.

Öte yandan 64. Hükümeti programında yer alan belgelendirme desteği çerçevesinde KOBİ’lerin TSE’den alacakları belgeler için destek oranı yüzde 100’e çıkarılmıştır. Kuruluş kanununda belirtilen görevler çerçevesinde KOBİ’lerin rekabet güçlerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmekte olan Enstitü, bu program ile küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmetlerini ulaştırmakta önemli bir mesafe kat edecektir.


15 ÜLKEDE 27 NOKTADA HİZMET VERİYORUZ

Enstitümüz bir yandan da yurt dışında kendi alanında marka olabilmek, özellikle ihracatçımızın hedef pazarlara kolay ulaşımını temin etmek için başlattığı çalışmalarını sürdürmektedir. Bugün itibarı ile 5 ülkede temsilcilik, 15 ülkede 22 ofis olmak üzere 27 noktada hizmet vermekte olan Enstitümüz 118 kuruluş ile faaliyet alanları kapsamında mutabakat zaptı imzalamıştır.


OSB’LERLE YENİ İŞBİRLİĞİ MODELİ OLUŞTURACAĞIZ

- OSB’lerle bir çalışma programınız var mı?

- TSE, bir bölümünü yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığımız hizmetlerle bir yandan sanayicimizin, ihracatçımızın, KOBİ’lerimizin faaliyetlerine destek olmakta, onlara yurtiçi ve yurtdışında ihtiyaç duydukları standardizasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetlerini sağlamakta diğer yandan da standardizasyon ve kalite konusunda yaptığı çalışmalarla tüketicilerin ürün ve hizmet güvenliğini sağlamaya yönelik hizmet vermektedir.

Enstitü olarak Organize Sanayi Bölgeleri ile standardizasyon, belgelendirme, muayene gözetim başta olmak üzere hizmet verdiğimiz tüm alanlarda ilişkilerimizi geliştirmek ve yeni işbirliği modelleri oluşturmak gerektiğine inanıyoruz. Ülke sanayisinin yapıtaşları haline gelen OSB’lere, kaliteli ve standartlara uygun üretimin anahtarı olan hizmetlerimizle sağlayacağımız katkılar tüm paydaşların ve nihai süreçte Türkiye’nin kazanması anlamına gelecektir.


ASLİ GÖREV ALANIMIZ AR-GE, İNOVASYON, MARKA VE TASARIM

- TSE, Sanayi 4.0’a hazır mı? Üretim süreçlerinde yaşanacak her türlü inovatif

gelişmeye cevap verebilecek konumda mı?

- Dünya, konvansiyonel sanayi tarzından 4.0 Sanayi devrimine doğru hızla ilerlemektedir. Bilim ve teknoloji üreten ülkeler ile ithal eden ülkeler arasındaki fark her geçen gün açılıyor. Türkiye bilim ve teknoloji üretme yarışından kopmamak, orta gelir tuzağına takılıp kalmamak için mutlaka katma değeri yüksek ürünler üretmek, üretim yapısını nitelikli ve yenilikçi hale getirmek zorundadır. Bu açıdan da bizim mecburi istikametimiz Ar-Ge ve inovasyondur. TSE’nin asli görev alanı olan standart ve standardizasyon konuları AR-GE, inovasyon, marka, tasarım unsurlarını da içermektedir. Ülkemiz için kritik öneme haiz olan Standardizasyon faaliyetlerinin, özellikle de teknik standart hazırlama faaliyetlerinin kendisi bir araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetidir. Geliştirdikleri yeni teknolojileri ulusal, bölgesel veya uluslararası standartlar teşkilatlarına kabul ettirerek rekabet üstünlüğü kazanmak isteyen işletmeler, bu teknolojilerle ilgili bilgileri standart hazırlama komitelerine sunarak onları ikna etmeye çalışır. Bu süreç sayesinde de komitenin diğer üyeleri bu yeni teknoloji ile ilgili bilgilere diğer işletmelerden çok daha önce ulaşmış olur. Farklı katılımcıların bu çabaları standardizasyon sürecini farklı tasarımların mücadelesine, bu tasarımların karşılıklı müzakeresine ve karşılıklı bilgi alışverişine çevirir.

Öte yandan TSE’nin uygunluk değerlendirme alanında verdiği hizmetler de sanayicimizin AR-GE faaliyetlerine için altyapı oluştururken bir yandan da milli kaynakların ülke dışına çıkışını önlemektedir.

Dolayısıyla Enstitümüz gerek uluslararası standardizasyon çalışmalarındaki etkinliği, gerekse de uygunluk değerlendirme alanında verdiği hizmetlerle ülkemiz sanayinin gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır.


10 FİRMANIN 53 ÜRÜNÜNE EŞDEĞER PARÇA BELGESİ VERDİK

- Eşdeğer Parça Belgelendirmesi ile yerli sanayinin kaç ürününe kaç belge verdiniz?

- Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 2015/2 sayı ve 13.01.2015 tarihli Genelgesi ile Türkiye’de ‘Eşdeğer Parça’ dönemi başlamıştır. Otomotiv yan sanayini desteklemek amacıyla başlatılan, (muadil) eşdeğer parça kullanımıyla ilgili Genelge 1 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunuyor. Buna göre, araçlarda orijinal parça yerine yerli sanayinin ürettiği belgelenmiş eşdeğer parçalar kullanılabilecektir. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 1575 sayılı ve 19.01.2015 tarihli yazısı ile eşdeğer parça belgelendirme görevini 2 yıl süre ile TSE’ye vermiştir. Eşdeğer parça belgelendirilmesi iş ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla gerekli altyapı çalışmaları TSE Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkez Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Eşdeğer Parça belgelendirmesinde belge verilen firma sayısı 10’a, ürün sayısı ise 53’e ulaşmıştır.

158 FİRMAYA 328 HELAL UYGUNLUK BELGESİ VERDİK

- Helal Belgelendirmeyle ilgili çalışmalarınızı öğrenebilir miyiz?

- Enstitü olarak 2011 yılından bu yana Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürütmekte olduğumuz Helal Gıda belgelendirmesinde TS OIC/SMIIC “Helal Gıda Genel Kılavuzu” standardında belirtilen kurallar esas alınarak belgelendirme yapılmaktadır.

Helal gıda temininin sürdürülebilirliği ve helal ve sağlıklı beslenmede farkındalık için Türk Standartları Enstitüsü, sağlam altyapısı ve güçlü iş birlikleri ile tüketici hassasiyetlerini korumak konusunda gelişmiş ve akredite laboratuvarlarıyla maddi gelir endişesi taşımadan helal gıda konusunda hizmet vermektedir.

İslam ülkeleri arasında en büyük ilk 3 ekonominin içinde yer alması, gıda güvenliği standartlarının üst seviyede uygulamaları ve helal gıda çalışmalarındaki hızlı ilerleme, ülkemizi ve Enstitümüzü bu süreçte yön verici konuma getirmektedir.


106 BÜYÜK GIDA FİRMASININ 37’Sİ TSE HELAL BELGESİNE SAHİP

Gıda sektöründe ülkemizde Helal belgelendirmede tüm sektörlerin içinde en fazla payı et ve et mamulleri almaktadır. Ardından bitkisel ve hayvansal kökenli katı ve sıvı yağlar gelmektedir. Kasım 2015 itibariyle Enstitümüz 158 firmaya 328 helal uygunluk belgesi düzenlemiştir. 2014 yılında gıda sektöründe ilk satış hasılatı üzerinden ilk 500 içinde yer alan 106 gıda firmasının 37’si TSE’den Helal Belgelidir.

TSE’de Helal Belgelendirmesi, Diyanet İşleri Başkanlığı ile TSE arasında yapılan protokolle gerçekleştirilmektedir.

Enstitümüz;

 • SMIIC Başkanlık görevini yürütmektedir.

 • Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TOBB, TÜRKAK ve SMIIC ile ortak hareket ederek ve uluslararası belgelendirme kurallarına uyarak güven tesisi etmektedir.

SMIIC tarafından oluşturulan helal uygunluk standartlarının Dünya genelinde tanınır olması ve bu standarda göre düzenlenen helal uygunluk belgelerinin kabul görür bir akreditasyona sahip olması ile ürünlerin serbest dolaşımı mümkün olacaktır. Akreditasyon çalışmaları için SMIIC AC (Akreditasyon Komitesi) çalışmaları TÜRKAK’la beraber Enstitümüz gayretleri ile yürütülmektedir.

Enstitümüz, standartların uygulanmasında ve hatta akreditasyon konusunda gerek ülke içinde gerekse uluslararası platformda karar mekanizmasında sürekli merkezde yer alarak etkin rol oynamaktadır. Avrupa’da CEN/TC 425 “Helal Gıda Proje Komitesi” Sekreteryası Enstitümüz tarafından yürütülmektedir.


ŞİRKETLER E-İMZA İLE BAŞVURU YAPIYOR

- TÜSİAD ile Türkiye Bilişim Vakfı'nın, “eTR Ödülleri ve Kongresi”nde, Türk Standardları Enstitüsü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ödül ve berata layık görüldü. TSE açısından bu ödülün önemi nedir?

- Türk Standardları Enstitüsü sahip olduğu bilgi ve teknolojik kaynaklarıyla daha etkin ve verimli hizmet sunabilmek için donanım, yazılım ve teknik personelin kapasitesinin artırılması yönünde çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Enstitü olarak, 13. eTR Ödülleri'nde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının geliştirmelerini yaptığı BelgeNET Projesi ile özel ödüle, Eğitim Hizmetleri Yazılım Sistemi Projesi ile de berata layık görülmemiz bu çalışmalarımızın olumlu bir yansıması olurken sorumluluğumuzu ve hedeflerimizi yükseltmemize vesile olmuştur.

2011 yılında 9'uncu eTR Ödülleri'nde "Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler" dalında birinciliği elde eden BelgeNET Projesi, son beş yılda kaydettiği gelişmeler, bürokrasinin azaltılması ve mevzuatın sadeleştirilmesi (BAMS) kapsamında yapılan yeniliklerle "En İyi Gelişim Gösteren Proje" ödülüne hak kazanmıştı. Bu projeyle TSE'nin sunduğu 70 farklı hizmet için başvuru, inceleme komisyon ve belge işlemleri gibi tüm süreç adımları uçtan uca elektronik ortamda yürütülmektedir. Firmalar başvurularını e-imza ile yapabilmekte, başvuru durumlarını görüntüleyerek süreçlerini takip edebilmekte, durum değişikliklerinde bilgilendirme e-postası alabilmekte ve başvuruların tamamlanma sürelerini görüntüleyebilmekteler. Bu işlemler yürütülürken birçok kurum ile entegrasyon yapılarak gerekli verilerin paylaşımı sağlanmaktadır.E-TÜRKİYE DÖNÜŞÜMÜNDE ÖNCÜ KURULUŞUZ

Enstitümüz BelgeNET ile 2011 yılında layık görüldüğü ödülden sonra projenin geliştirilmesine yönelik çalışmalarına ara vermemiş, Bürokrasinin Azaltılması ve Mevzuatın Sadeleştirilmesi (BAMS) programı çerçevesinde getirilen yeni uygulamaları da adapte ederek projenin eksiksiz olmasını sağlamıştır. Öte yandan Enstitümüz, "Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler" kategorisinde "Eğitim Hizmetleri Yazılım Sistemi" alanında da berata layık görülmüştür. Kamudaki çok önemli rakiplerimizi geride bırakarak kazandığımız bu ödüller, TSE'nin e-Türkiye dönüşümünde öncü kuruluşlardan biri olduğunu ortaya koymaktadır.Kutu1:

TSE neleri belgelendiriyor?- TSE Ürün Belgelendirme ve Marka Belgeleri, Yönetim Sistemleri Belgelendirme, TSE Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Belgelendirmelerini kalem kalem sıralayabilir misiniz?

- Bir ürünün, sistemin, kişilerin veya kuruluşların ilgili standart, kriter vb. belirtilmiş gerekliliklerin (belirtilen ihtiyaç veya beklenti) yerine getirildiğinin ispatını sağlayan faaliyetler bütünü olarak tanımlanabilecek uygunluk değerlendirme hizmetleri Enstitümüz bünyesinde sektörel-fonksiyonel olarak nitelendirilebilecek bir organizasyonel yapılanma altında sunulmaktadır.

Bu çerçevede Türk Standardları Enstitüsü organizasyon yapısında da belirtildiği üzere

- Belgelendirme Merkezi Başkanlığı

- Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı

- Deney Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı

- Ulaşım Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığı

- Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı

- Eğitim Dairesi Başkanlığı

Birimleri altında ilgili uygunluk değerlendirme hizmetlerini sunmaktadır.

* Belgelendirmeyi tanımlayacak olursak; İhtiyari ve mevzuatla düzenlenmiş alanda sertifikasyon esaslı uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin yürütüldüğü ana hizmet birimidir.

Hizmetlerimiz;

 • İhtiyari alanda; Makine, Elektronik, Yapı Malzemeleri, Gıda, Kimya sektörlerinde ürün belgelendirme,

 • Yine ihtiyari alanda; Kalite Yönetim Sistemleri Belgelendirme,

 • Düzenlenmiş alanda yeni yaklaşım ve eski yaklaşım yönetmelikleri kapsamındaki işlemler olmak üzere üç ana başlık altında toplanmaktadır.Bu kapsamda verdiğimiz belgeler:

(Not: aşağıda verilen bilgiler ayrı ayrı kutular halinde düzenlenecektir)


Ürün Belgelendirme

 • Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ve Markası (TSE)

 • Harmonize Dokümanlara Uygunluk Belgesi ve Markası (TSE-HAR Markası)

 • ENEC Belgesi (ENEC E-23 Markası)

 • TSE E0-Formaldehit Emisyon Belgesi ve Markası

 • CCA- NTR Belgesi,

 • CB Deney Belgesi

 • TSE Güvenlik Belgesi ve Markası (S ◄TSE ►G)

 • TSE Çift yıldız Belgesi ve Markası

 • Tip Belgesi

 • Kritere Uygunluk Belgesi ve Markası (TSEK)

 • Elektromanyetik Uyumluluk Belgesi ve Markası (EMU-TSE-EMC)

 • TSE-X Kalite Uygunluk Belgesi ve Markası (TSE-X)

 • TSE E1-Formaldehit Emisyon Belgesi ve Markası

 • TSE Deney Belgesi

 • Birim Doğrulama Belgesi

 • Güvenli Yeşil Bina Belgesi

 • TSE Yıldız Belgesi ve Markası

 • CE işareti

 • Teknik Onay ve Uygunluk Değerlendirme


Yönetim Sistemleri Belgelendirme

 • Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve Markası (TS EN ISO 9001)

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSG) Belgesi ve Markası (TS 18001)

 • Tıbbı Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve Markası (TS EN ISO 13485)

 • Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi ve Markası (TS ISO 10002)

 • Yeşil Liman

 • FSSC 22000 (Gıda Güvenliği) Belgesi ve Markası

 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ve Markası (FSSC 22000 ISO TS 22002-1)

 • Risk Yönetim Sistemi Belgesi ve Markası (TS ISO 31000)

- İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Belgesi ve Markası (TS EN ISO 22716)

- Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ve Markası (TS EN ISO 14001)

- Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ve Markası (TS EN ISO 22000)

- Ön Dökümlü Betonarme Yapı Elemanları - Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve Markası TSEK 118)

- Enerji Yönetim Sistemi Belgesi ve Markası (TS EN ISO 50001)

- Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi (TS ISO IEC 20000-1)

- Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Belgesi (IQNet SR 10)

- Sağlık Hizmetleri-Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve Markası (TS EN 15224)

- Toplumsal Güvenlik-İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesi ve Markası (TS ISO 22301)


Helal Belgelendirme

 • Helal Uygunluk Belgesi ve Markası

 • Helal Kesim Belgesi

 • Helal Parti Malı Uygunluk Belgesi

 • Helal Kozmetik Belgesi ve Markası


Yönetim Sistemleri Belge ve Markaları


 • KYS (Kalite Yönetim Sistemi) Belgesi ve Markası

 • ÇYS (Çevre Yönetim Sistemi) Belgesi ve Markası

 • OHSAS (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi-İSG) Belgesi ve Markası

 • GGYS (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi) Belgesi ve Markası

 • TCYS (Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi) Belgesi ve Markası

 • BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) Belgesi ve Markası

 • MMYS (Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi) Belgesi ve Markası

 • EYS (Enerji Yönetim Sistemi) Belgesi ve Markası

 • PYS (Ön Dökümlü Betonarme Yapı Elemanları-Kalite Yönetim Sistemi) Belgesi ve

Markası

 • İSYS (Toplumsal Güvenlik-İş Sürekliliği Yönetim Sistemi) Belgesi ve Markası

 • SKYS (Sağlık Hizmetleri-Kalite Yönetim Sistemi) Belgesi ve Markası

 • TZYS (Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi) Belgesi ve Markası

 • EHYS (Eğitim Hizmetleri Yönetim Sistemi) Belgesi ve Markası

 • BHYS (Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi) Belgesi

 • GMP (İyi Üretim Uygulamaları) Belgesi ve Markası

 • RYD (Risk Yönetimi Doğrulama) Belgesi

 • SYS (Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi) Belgesi

 • Yeşil Liman / Eko Liman Sektörel Belgelendirmesi

 • FSSC 22002-1 (Gıda Üretimi İçin) Gıda Güvenliği Sistemi Belgesi ve Markası

 • FSSC 22002-4 (Ambalaj Üretimi İçin) Gıda Güvenliği Sistemi Belgesi ve Markası


TSE Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Belge ve Markaları

 • Ortak Kriterler Uygunluk Belgesi ve Markası

 • SPICE Uygunluk Belgesi ve Markası

 • Kripto Modül/Algoritma Uygunluk Belgesi ve Markası

 • Saha Güvenlik Uygunluk Belgesi ve Markası

 • Temel Seviye Güvenlik Uygunluk Belgesi ve Markası

 • QWEB Uygunluk Belgesi ve Markası

 • Sızma-Güvenlik Testi Hizmetleri veren Kişi/Kuruluşlar (Beyaz Şapkalı Hacker)

Uygunluk Belgesi ve Markası

 • BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) Belgesi ve Markası

 • BHYS (Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi) Belgesi

 • TS ISO/IEC 12207- Yazılım Yaşam Döngüsü, TS ISO/IEC 15288 Sistem Yaşam

Döngüsü Uygunluk Belgesi ve Markası

 • TS 13298 Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi Uygunluk Belgesi ve Markası

 • TS ISO/IEC 25051- Ticari Kullanıma Hazır (COTS) Yazılımları Uygunluk Belgesi ve

Markası

 • TS EN ISO 9241-151, TS ISO/IEC 40500, TSE K 318- Web Siteleri Kullanılabilirlik

ve Erişilebilirlik Uygunluk Belgesi ve Markası

 • Ortak Kriterler Hizmetleri veren Kişi/Kuruluşlar Uygunluk Belgesi ve Markası

 • Yazılım Test ve/veya Geliştirme Hizmetleri veren Kişi/Kuruluşlar Uygunluk Belgesi ve Markası


TSE Bilişim Teknolojileri Test Hizmetleri:

 • Performans Testleri:

 • TS 13298 kapsamında Performans Testleri

 • Fonksiyonel Testler

 • TS 13298 ve TS ISO/IEC 25051 kapsamında Fonksiyonel Testler

 • Sızma - Güvenlik Testleri

Ağ ve sistem altyapısı sızma testleri:

Web uygulamaları ve veritabanları sızma testleri:

 • Ortak Kriterler Değerlendirmeleri

 • Temel Seviye Güvenlik Değerlendirmeleri

 • Kaynak Kod EmanetçiliğiBT Ürün Güvenliği-Ortak Kriterler Belgelendirmeleri

Dünyada BT ürünleri güvenliği konusundaki tek standarttır ve 7 adet güvenlik seviyesi vardır. TSE tarafından verilen bu belge 26 ülkede tanınmaktadır.


Web Siteleri Kullanılabilirlik ve Erişilebilirlik Belgelendirmeleri

Arayüz içeren tüm yazılım ve web sitelerinin kullanılabilir ve engelli vatandaşlarımız için üç seviyede erişilebilirlik denetimleri gerçekleştirilmektadir.


QWEB Uygunluk Belgesi ve Markası

Temel Seviye Güvenlik Belgelendirmesi, yazılımların güvenlik, test ve belgelendirmesidir.


Beyaz Şapkalı Hackerlar

Sızma-Güvenlik Testi Hizmetleri veren Kişi/Kuruluşlar Uygunluk Belgesi Sızma testi konusunda uzman kişilerin ve firmaların yetkinlik ve yeterlilik seviyelerini belirleyerek sertifikalandırıyoruz.

KAMU BİLİŞİM İHALELERİNDE  TSE YETKİ BELGESİ İSTENECEK

Son olarak kamu bilişim ihalelerine girecek olan firmaların TSE’den belge almak zorunda olduğunu vurgulamak istiyorum. 64. Hükümetin hayata geçirdiği Ar-Ge Reform Paketi ile getirilen düzenleme ile bilişim sektörüne yönelik olarak, ‘Bilişim Firmaları Yetkilendirme ve Belgelendirme Sistemi’ hayata geçirilecek. Bu düzenlemeyle, kamu bilişim ihalelerine girecek olan tüm firmaların, TSE’deki bilişim standartlarını karşılayan bir yetki belgesi almaları zorunlu hale gelecek. Böylece kamu belli bir yetkinliğe, kapasiteye ve kaliteye sahip olan firmalardan hizmet alacak.


 
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner113

banner112

banner111

banner110

banner109

banner108

banner106