Öne Çıkanlar Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ömer nart Bitcoin Av. Ferhan Arıkan Sinem Cantürk

Yeni çıkan 6 kitap

Suriye, Makedonya, Trablusgarp ve Balkan Harbi M. Kemal’i nasıl etkiledi?

Yakın Tarihin Gerçekleri/ İlber Ortaylı/Kronik Kitap/Türk Tarihi/352 sayfa

Osmanlı’nın çöküşünün nedenlerini, milliyetçilik akımlarını, Trablusgarp Harbi’ni, Balkan Harbi’ni, Birinci Dünya Harbi’ni, küllerinden doğan bir cumhuriyet kuran Mustafa Kemal Atatürk ile arkadaşlarını, Türk siyasal hayatında demokrasiye geçiş çabalarını, Demokrat Parti’nin iktidarda olduğu yılları ve 1965 yılına doğru giden gelişmeleri, Ortadoğu'nun tarihini, Krallıkların yükselişini ve çöküşünü, baskıcı liderler ve oğullarını Türk tarihçiliğinin kılavuz ismi İlber Ortaylı’nın derin analizleriyle soluk soluğa okumak için benzersiz bir davet. İlber Ortaylı kitaptan bazı kritik ve önemli olayları şöyle analiz ediyor. “"İttihatçılar milliyetperver ve büyük ideallere sahiplerdi ama kendilerini değerlendiremeyen bir ekip olmaları onları başarısızlığa sürükledi."Mustafa Kemal (Atatürk), Suriye’de Vatan Cemiyeti’ni kuruyor, ertesi sene Makedonya’ya geliyor, oradan Trablusgarp’a koşuyor. Trablusgarp’taki görevi bitince tekrar bu tarafa Balkan Harbi’ne geliyor. Bu durum tabii ki kendisini ve düşüncelerini müthiş etkilemiştir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türk toplumu kaosu ve yeni bir dünya savaşını değil, Milli Mücadele'yi tercih etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu, milliyetçi akımlar sayesinde dağılan tek imparatorluk değildi; fakat ne Rusya, ne de Avusturya-Macaristan’da ulusalcı akımlar bu derecede aktif ve silahlı eyleme dönüşmüştü."

KOBİ’leri küme yükselten değişimin liderleri

Cumhuriyetin Yaratıcı Kahramanları/Osman S. Arolat/Efil Yayınevi/Araştırma/96 sayfa

Cumhuriyet tarihinin önemli şirketlerinin yaratıcı kurucularını ve şirketlerin yolculuğunu göreceğiniz bu kitapta, hayatımıza dâhil olmuş ve hala olmaya devam eden birçok markanın öyküsü yer almaktadır. Kenan Mortan yazdığı önsözde kitabı şöyle tanıtıyor: “Arolat’ın insan gerçekliğine ilişkin ilgisi salt bir portre çizimi değildir. O, değişimle ilgilidir. Bu nedendir ki, Hakkâri’de Zap Suyu üstünde bir ‘Gençlik Köprüsü’nün kurulmasına olanca gücüyle çaba göstermiştir. Fiziki ortamın insan yaşamında engel olmadığına inanmıştır oldum olası… Kendisinden önce 1995’li yıllarda yayın yönetmeni olan kurucu Nezih Demirkent ustadan sonra Başyazarı olduğu DÜNYA Gazetesi’nde odaklandığı konu, Anadolu sosyo-ekonomik ikliminin nasıl değiştirileceği oldu; kaldıraç noktası ise Anadolu genelinde KOBİ’leri küme yükseltmek... KOBİ’leri küme yükselmiş kentler aynı zamanda ekonomik olarak evrilecekti. İşte bu evrim sırasında ‘değişim liderleri’ gerekiyordu, Cumhuriyetin Yaratıcı Kahramanları...”

İyi bir lidere dönüşmek için yapmanız gereken her şeyi açıklayan rehber

Herkes Mükemmel Bir Yöneticiyi Hak Eder - Ekip Liderliği İçin 6 Kritik Uygulama Kitap Açıklaması/Scott Miller/Çevirmen: Filiz Deniztekin/Varlık Yayınları/ Yönetim-İş Geliştirme-Kalite/224 sayfa

Bu kitap size işinizde terfi ettiğiniz zaman beklediğiniz rehberliği sunuyor. Destek, anlayış, stratejiler ve bir lider olarak gelişip, ekibinizi kendini adamış, yüksek performanslı bir çalışma grubuna dönüştürmeniz için taktikler veriyor. Yaklaşık on yıllık araştırmalara dayanan bu 6 Kritik Uygulama, ilk yöneticiliğinizde başarılı olmak için gereksindiğiniz yeterlik ve özgüveni inşa etmenizi sağlayacak. 123 ülkede şubesi bulunan Franklin Covey Şirketi'nin uzmanları size bir lider gibi düşünmeyi öğretmekle kalmıyor, aynı zamanda pratik araçlar sunarak işbaşında atılacak adımları da gösteriyorlar. Lider adaylarına vizyon, disiplin ve tutkusunu paylaşarak, dünyanın her yerindeki birey ve kurumlara ilham vermekte, değişim ve gelişmeleri için araçlar sağlamaktadır. Beceriye odaklanan bölümler düzenli teke tek toplantılar yapmak, geribildirimde bulunmak, görev devretmek, ekip kültürü yaratmak gibi, yöneticiliğin temellerini kapsıyor ve değerlendirmeler, çalışma programları ve hemen başlayabilmeniz için kişiselleştirilmiş bir eylem planı içeriyor. Gerçek hikâyelerden yararlanarak anlaşılır bir üslupla yazılmış olan Herkes Mükemmel Bir Yöneticiyi Hak Eder, iyi bir lidere dönüşmek için yapmanız gereken her şeyi açıklıyor.

Finansal Teknolojiler ve Sigorta Teknolojileri alanları yalınlıkla anlatılıyor

Fintech ve Insurtech ile Finansın Dönüşümü/Yazar: Kolektif/Editör: Selim Yazıcı/Mediacat Yayıncılık/Finans/904 sayfa

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran tanıtım yazısında “Geleceğin modern teknolojisi ile klasik ve geleneksel kuralları olan finans ve sigorta sektörü FinTech ve InsurTech isimleri altında bir araya geldi. Elinizde tuttuğunuz bu kitap birçok farklı uzmanlığı kapsayan, teknolojik bir sistem sayesinde kendi kendini sürekli yenileyecek ve uzun süre güncelliğini yitirmeyecek dinamik bir kitaptır. Merak ve zevkle okudum, olağanüstü bir çalışma olmuş. Kitap, Finansal Teknolojiler ve Sigorta Teknolojileri alanlarında olan biteni tüm yalınlığıyla anlatıyor, etkili bir strateji geliştirmek isteyenlere ilham veriyor. Uzun yıllar teknolojinin içinde yer almış, Sigorta ve bankacılık alanında kariyer yapmış bir yönetici olarak kurguyu çok beğendim” diyor. Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert ise kitabı şu ifadelerle tanıtıyor: “Alanındaki en iyilerden biri olan ve yıllardır yaptığı çalışmalarla FinTech ekosisteminin akademik yönünü güçlendiren Prof. Dr. Selim Yazıcı imza attığı bu önemli çalışmayla ülkemizdeki FinTech literatürüne çok büyük bir katkı yapıyor. Kitap, FinTech ve InsurTech kavramlarının gelişimini ve yarattığı faydayı geçmişten başlayarak mercek altına yatırırken, bu alanda çalışan ya da çalışmak isteyenlere de strateji üretebilme konusunda eşsiz bir kaynak sunuyor. Uzun yıllardır sigorta ve bankacılık sektöründe sahip olduğum deneyime dayanarak, FinTech ve InsurTech ile Finansın Dönüşümü kitabının bu alana ilgisi olan herkes için kaçırılmaması gereken, sadece içerdiği bilgilerle değil, geleceğe yön tutmak açısından da en kapsamlı, en değerli kitaplardan biri olacağına inanıyorum.”

Silahlı örgütlere sağlanan devlet desteğinin nedenleri

Maskeli Devletler-Silahlı Örgütlere Sağlanan Devlet Desteğinin nedenleri/Belgin Şan Akca/Çeviren: Tuğçe Özer/ Koç Üniversitesi Yayınları/296 sayfa

Maskeli Devletler’in amacı, devletler ile devlet dışı silahlı örgütler arasındaki karmaşık etkileşim biçimlerini hem dış devlet desteğine yol açan süreçler hem de bu desteğin arkasındaki aktörlerin gerekçelerini göz önüne alarak açıklamak. Devletleri buna iten sebepler nelerdir? İsyancı gruplar bu devletlerle işbirliği içinde olmayı neden tercih eder? Maskeli Devletler, devletler ile silahlı örgütler arasındaki ilişkilere dair bilgilerimize karşı çıkmıyor; bu bilgileri şimdiye dek öğrendiklerimizin ötesine taşıyor. Belgin Şan Akca, kitabında kullandığı Devlet Dışı Silahlı Örgütler (DDSÖ) veri seti yoluyla, devlet dışı silahlı örgütlerin, devletlerle kurdukları işbirliklerinin hem örgütler hem de devletler tarafından yapılan karşılıklı seçme sürecinin sonucu ortaya çıktığını iddia ediyor. Devletlerarası ilişkilerin ve ayrıca devletler, silahlı örgütler ve diğer olası destekçiler arasındaki etnik, dini ve ideolojik yakınlıkların oynadığı rolü, 355 devlet seçim vakası ve 342 örgüt seçim vakası ile ortaya koyuyor. Bu bağlamda, örgütlerin de uluslararası ilişkilerde devletlerin tercihlerinden bağımsız olarak kendi başlarına var olabilen ve dış politikayı derinlemesine etkileyen temel aktörler olduklarını gösteriyor. Maskeli Devletler, uluslararası ilişkilerin temel kuramlarının devlet-odaklı çalışmalarından farklı bir yöntem sunuyor. Dünyadaki çatışmaların önemli bir kısmının yaşandığı Ortadoğu’da konumlanan ve güvenlik konularının öncelikli olduğu Türkiye için ayrı bir önem taşıyan Maskeli Devletler kitabı, akademisyenler, siyaset yapıcılar ve konuya ilgi duyan tüm okurlar için bir başucu eser niteliğinde. Belgin Şan Akca, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Programı’nda öğretim üyesi.

Dünyanın yeni tarım düzenine karşı ne yapmalıyız?

Yeni Tarım Düzeni: Pandemi - İklim Krizi ve Gıda Egemenliği/Ali Ekber Yıldırım/Sia Yayınevi/Ekonomi/190 sayfa

Tarım konusunda Türkiye’nin önde gelen gazeteci-yazarlarından Ali Ekber Yıldırım, büyük ilgi gören bir önceki kitabı Üretme Tüket’in izinden giderek bu kez aslında bitek topraklara, müthiş bir tarım gücüne ve çeşitliliğine sahip ülkemizin, dış ülkelere bağımlılıktan kurtularak, ithalatını değil ihracatını artırarak ve çağdaş teknolojilerden yararlanarak tarım alanında nasıl öncü konuma gelebileceğinin, zenginliğini nasıl artırabileceğinin yollarını öneriyor. Ekber kitabı hakkında şunları söylüyor: “Tarımda yeni bir dönem, yeni bir düzen var. Pandemi, iklim krizi, kendine yeterlilik, yasaklar, kısıtlamalar, korumacılık, yoksulluk bu döneme damgasını vurdu. Gıda egemenliğinin önemi arttı. Tarım potansiyeli ve üretimi yüksek olan ülkeler yeni tarım düzeninde “zengin ülkeler” olarak adlandırılacak. Türkiye, iklimi, ürün çeşitliliği, kendine yeterli olma potansiyeli ile yeni tarım düzeninde önemli ülkeler arasında yer alabilir. Üretirse açlık, kıtlık olmaz. Üretmezse açlık da olur, kıtlık da olur. Ulusal politikalarla bu potansiyelini değerlendirmezse dışa bağımlı, varlık içinde yokluk çeken bir ülke olur. Türkiye, yaşadığı ekonomik krizde tarımın gücünden yararlanmak yerine tarımı yok etmeye çalışıyor. Oysa çıkış yolu tarımda.”

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner111

banner110

banner109

banner108

banner106

banner104