Dr. AHMET TEMİROĞLU
Dr. AHMET TEMİROĞLU
Yazarın Makaleleri
İŞLETMELERDE PERFORMANS VE MOTİVASYON YÖNETİMİ
Değerli okuyucular, günümüzde işletmeler için rekabet sürecinin ne denli zor olduğunu artık hepimiz kolaylıkla görebilmekteyiz. Hemen hemen her sektörde müşterinin karşısındaki seçenekler çok çok artmış durumdadır. Üstelik artık bu...
İŞLETMELERDE TECRÜBE YÖNETİMİ
Günümüz dünyasında tıp alanında elde edilmiş olan bilimsel gelişmeler ortalama insan ömrünün uzamasını sağlamıştır. Özellikle genetik biliminde yapılmakta olan çalışmalar bunun daha da uzayacağını gösteriyor. Daha önceleri Cahit...
Ticari kuruluşların finansal olmayan varlıkları
Ticari işletmelerin parasal olarak değerleri, muhasebe sistemlerinin ürettiği finansal raporlarla sürekli olarak gözönündedir. Genel olarak sermayedarlar, yöneticiler sürekli bu raporları inceleyerek şirket yönetimini sürdürürler. Ticari kuruluşların...
METAVERSE
Değerli okuyucular, dijital dünyadaki hızlı gelişmeler sık sık yeni kavramlarla tanışmamıza neden oluyor. Üstelik genelde yabancı kökenli olan bu kavramlar, bir çoğumuz daha onları doğru düzgün telafuz bile edememişken günlük yaşamımızın...
SİSTEMLER-İŞLETMELER VE ENTROPİ
Bu sayıdaki yazımızda, her açıdan çok iyi durumda olan işletmeler de dahil olmak üzere büyük, küçük orta ölçekte olan bütün işletmelerin mutlaka maruz kaldıkları doğal bir etkiden söz edeceğiz; ENTROPİ.   Ancak entropi kavramını...
İşletmelerde yeniden yapılanma
Bu salgın hastalık, bütün insanların yaşamını önemli ölçüde etkilemiş durumda. İnsanlar bu yeni şartlar karşısında yaşamını yeniden şekillendirdi. Toplumda ve sosyal yaşamda da gözle görülür değişiklikler meydana geldi. Bu durum...
İŞLETMELERDE KARİYER YÖNETİMİ
İletişim araçlarının gelişmesi, ulaşım araçlarının daha etkin kullanılması ve uluslararası ekonominin gittikçe artan bir hızla globalleşmesi dünya ekonomisinin arz-talep yapısında köklü değişimlere neden olmuştur. Arz talepten daha...
KURUMSAL İTİBAR VE İMAJ YÖNETİMİ
Değerli okuyucular, yaklaşık son otuz yıldan bu yana hayatımıza bir "küreselleşme" kavramı ve olgusu yerleşmiş durumda. Elbette ki bu sürecin olumlu ve olumsuz birçok yanları bulunmaktadır. Sosyologlar bunları tartışadursunlar, küreselleşme...
PANDEMİ VE DİJİTAL PAZARLAMA
Yaklaşık bir yıldan beri yaşamımıza girmiş olan COVID-19 virüsü sosyal hayatımızda olduğu gibi ekonomik hayatımızda da önemli değişikliklere yol açtı. Pandemiyle birlikte e-ticaret büyük bir ivmeyle arttı, digital pazarlama her şirketin...
Z KUŞAĞI VE İŞLETMELER
Yakın zamana kadar 'eski kuşak, yeni kuşak, bir önceki kuşak, iki önceki kuşak” derken babaları, dedeleri ya da dedelerin babalarını kastederdik. Ama artık günümüzde X, Y, Z, ALFA kuşağı derken 5-10 yıllık yaş farklarından söz...
KURUMSAL SAYGINLIK
Gerek iş hayatında gerek normal hayatımızda bazı insanların çok saygın olduklarından söz ederiz. Bu saygın insanlar toplum tarafından sevilirler ve onlara büyük bir saygı duyulur. Herkes onlarla tanışmak, onlarla ilişki içerisinde olmak...
‘OLTALAMA’ (PHISHING)
Değerli okuyucular, bilgi işlem teknolojileri, iş hayatımıza ve günlük hayatımıza o kadar çok girdi ki artık iş modellerimiz de, yaşam tarzlarımız da değişti. Eskiden kitaplarda, kağıtlarda olan bilgi ve veriler dijitalleşti. Daha kolay...
‘COVID ÇAĞI’
Değerli okuyucular, dünya 2020 Ocak ayından itibaren ciddi bir pandemi ve bunun getirdiği krizlerle boğuşuyor. Bu krizler hem küresel, hem de yerel boyutlarıyla insanları, toplumları ve işyerlerini etkiliyor. Hemen hemen bütün uzmanlar, bu virüsün...
COVİD-19 KRİZİ VE İŞLETME YÖNETİMİ
COVİD-19 krizi bütün dünyayı önemli ölçüde etkilemeye devam ediyor. İş dünyası da bu etkiden payını alıyor. Bu konuda elbette ki birinci öncelik insan sağlığıdır. Bu nedenle insanlık öncelikle bu virüsün getirdiği sağlık problemlerini...
Klasik yönetim ve modern yönetim yaklaşımları - YÖNETİCİLİK
Tarih boyunca insanlar bir araya geldiğinde her zaman yöneticilere ihtiyaç olmuştur. Yöneticiler idare eden, yöneten kişilerdir. Başlarında bulundukları sosyal birimlerin işleyişinden sorumludurlar. İşletmelerde ise mal veya hizmet üretimi...
YALIN ÜRETİM SİSTEMİ
Değerli okuyucular, günümüzde, ticaret yapma şeklinde ve anlayışında çok önemli değişiklikler ortaya çıkmıştır. Bu değişiklikler en fazla etkisini; FİYAT, HIZ, MİKTAR konularında kendini göstermektedir. FİYAT Günümüzün küresel...
ÇÖP MÜHENDİSLİĞİ
Değerli okuyucular, yazımın başlığı büyük ihtimalle sizlere çocukluğumuzdan bu yana halk arasında şaka yollu olarak, çokça duyduğumuz "Kaldırım Mühendisliği" sözünü hatırlatmıştır. Ancak günümüzde batılı ülkelerde çöp mühendisliği...
İŞLETMELERDE MAVİ YAKALI ÇALIŞANLARLA İLİŞKİLER
Günümüzdeki modern yönetim yaklaşımlarına göre mavi yakalı çalışanların, işletmedeki verimlilik, etkinlik, müşteri memnuniyeti, ürün kalitesi gibi konularda işletmeye yöneticiler ve mühendisler gibi çok önemli katkılarda bulundukları...
ALFA KUŞAĞI VE TİCARETİN GELECEĞİ
Daha önceki bir yazımda kuşaklardan ve isimlerinden söz etmiştim. Günümüz dünyasında her şey o kadar hızlı değişiyor ki o yazının üzerinden çok bir zaman geçmediği halde, bugün artık yeni bir kuşaktan söz eder olduk. "ALFA KUŞAĞI"....
ERP VE İŞ ZEKASI
Değerli sanayiciler, hepimizin bildiği gibi günümüzde çok hızlı değişimler olmaktadır. Daha birkaç yıl önce "Bilgi Çağına" girdik demiştik. Girdiğimiz bu "Çağ"a bazı çevreler bilgi çağı derken bazı çevreler de 'iletişim çağı”...
Çevik Yönetim ve Çevik Üretim
Çevik sözcüğü ,Türk Dil Kurumu sözlüğünde 'hızlı olmak” şeklinde tanımlanmış. İşletme yönetimi alanında ise hep 'ÇEVİK ÜRETİM” olarak literatürde yer almış. Çevik üretim söylemi ilk olarak 1990'lı yıllarda...
ETİK LİDERLİK
ETİK NEDİR? Etik kelimesi Yunanca karakter, huy anlamına gelen "ethos" sözcüğünden türetilmiştir. Etik, felsefenin temelini oluşturan, insanlar ve tüm varlıklar arasındaki ilişkilerde doğru ve yanlışları arayan ve belirleyen bir bilim dalı...
DİJİTAL REKABET
Günümüzde iletişim teknolojilerinin gelişmesi, klasik rekabet yöntemlerinin değişmesine de neden olmuştur. Bu değişime ayak uydurarak, etkin bir şekilde önlem alan şirketler yollarına devam edecek, "DİJİTAL ÇAĞ"ın gereklerini yerine getiremeyen...
İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ
Bildiğiniz gibi içinde bulunduğumuz günlerde hemen herkes ekonomik bir krizden söz etmektedir. Bu krizin nitelikleri, ülke dışı aktörlerin manipülasyonu ve diğer birçok husus ekonomik ve siyasi çevreler tarafından tartışılmaktadır. Biz...

banner102

banner101

banner100

banner99

banner98

banner96