Dr. AHMET TEMİROĞLU
Dr. AHMET TEMİROĞLU
Yazarın Makaleleri
İŞLETMELERDE MAVİ YAKALI ÇALIŞANLARLA İLİŞKİLER
Günümüzdeki modern yönetim yaklaşımlarına göre mavi yakalı çalışanların, işletmedeki verimlilik, etkinlik, müşteri memnuniyeti, ürün kalitesi gibi konularda işletmeye yöneticiler ve mühendisler gibi çok önemli katkılarda bulundukları...
ALFA KUŞAĞI VE TİCARETİN GELECEĞİ
Daha önceki bir yazımda kuşaklardan ve isimlerinden söz etmiştim. Günümüz dünyasında her şey o kadar hızlı değişiyor ki o yazının üzerinden çok bir zaman geçmediği halde, bugün artık yeni bir kuşaktan söz eder olduk. "ALFA KUŞAĞI"....
ERP VE İŞ ZEKASI
Değerli sanayiciler, hepimizin bildiği gibi günümüzde çok hızlı değişimler olmaktadır. Daha birkaç yıl önce "Bilgi Çağına" girdik demiştik. Girdiğimiz bu "Çağ"a bazı çevreler bilgi çağı derken bazı çevreler de 'iletişim çağı”...
Çevik Yönetim ve Çevik Üretim
Çevik sözcüğü ,Türk Dil Kurumu sözlüğünde 'hızlı olmak” şeklinde tanımlanmış. İşletme yönetimi alanında ise hep 'ÇEVİK ÜRETİM” olarak literatürde yer almış. Çevik üretim söylemi ilk olarak 1990'lı yıllarda...
ETİK LİDERLİK
ETİK NEDİR? Etik kelimesi Yunanca karakter, huy anlamına gelen "ethos" sözcüğünden türetilmiştir. Etik, felsefenin temelini oluşturan, insanlar ve tüm varlıklar arasındaki ilişkilerde doğru ve yanlışları arayan ve belirleyen bir bilim dalı...
DİJİTAL REKABET
Günümüzde iletişim teknolojilerinin gelişmesi, klasik rekabet yöntemlerinin değişmesine de neden olmuştur. Bu değişime ayak uydurarak, etkin bir şekilde önlem alan şirketler yollarına devam edecek, "DİJİTAL ÇAĞ"ın gereklerini yerine getiremeyen...
İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ
Bildiğiniz gibi içinde bulunduğumuz günlerde hemen herkes ekonomik bir krizden söz etmektedir. Bu krizin nitelikleri, ülke dışı aktörlerin manipülasyonu ve diğer birçok husus ekonomik ve siyasi çevreler tarafından tartışılmaktadır. Biz...
İŞYERLERİNDE STRES YÖNETİMİ
Günümüzde insanların yaşamlarında karşılaştıkları en önemli sorunlardan biri de strestir. Öyle ki  bu sorun kişilerin özel hayatlarını etkilediği gibi iş hayatlarını da olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle kişisel olarak stresten...
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (SUSTAINABILITY)
Günümüzün ‘moda terimleri'nden biri de sürdürülebilirlik ya da ingilizce deyimiyle ‘Sustainability'. Hayatımıza giren her yeni kavram gibi sürdürülebilirlik kavramı da bazen yanlış ya da kapsadığı anlam itibariyle eksik olarak...
5S YÖNTEMİ
İşletmelerde süreçlerin iyileştirmesi çalışmalarında birçok bilimsel yöntemden istifade edilir. Bunlardan biri de  ‘5S YÖNTEMİ'dir. Bu sayıdaki yazımızda bu yöntemi tanıtmaya çalışacağız. 5S YÖNTEMİ NEDİR? Adından da...
AR-GE MERKEZLERİ
Geçen ay işyerinden arkadaşlarımızla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tekirdağ il Müdürlüğü'nü ziyaret ettik. İl Müdürü sayın Fahrettin Akçal sanayiye ve sanayicilere çok yakın olan ve daha da yakın olmak isteyen değerli...
İŞ DÜNYASI VE MESLEKİ EĞİTİM
Son yıllarda ortaöğretim ve yükseköğretime öğrenci seçme ve yerleştirme konusunda bir çok değişiklikler yapıldığını hepimiz gözlemlemekteyiz. Her yapılan değişiklikle daha iyi sonuçlar elde etmek için çabalar harcanıyor. Milli eğitim...
İŞ DÜNYASI VE MESLEKİ EĞİTİM
Son yıllarda ortaöğretim ve yükseköğretime öğrenci seçme ve yerleştirme konusunda bir çok değişiklikler yapıldığını hepimiz gözlemlemekteyiz. Her yapılan değişiklikle daha iyi sonuçlar elde etmek için çabalar harcanıyor. Milli eğitim...
YAŞAMDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
ÇAĞDAŞ ANLAMDA KALİTE Toplam Kalite Yönetiminden söz etmeden önce, Çağdaş Anlamda Kalite'nin tanımını yapmak gerekir; Klasik anlamda kalite denildiğinde, ürün ya da hizmetin niteliği akla gelirdi ve genelde pahalı, lüks şeyler kaliteli...
Stajyer öğrenci yönetimi
İşadamları ve yöneticiler olarak bir çoğumuz işyerlerimizde stajyer öğrenciler çalıştırmaktayız. 10 ya da daha fazla çalışana sahip olan işyerlerinde yüzde 5'in altında olmamak şartıyla stajyer öğrenci çalıştırmak zaten kanuni...
İş hayatında ve sosyal hayatta prodüktivite
Prodüktivite kavramı ilk kez eski cumhurbaşkanlarımızdan rahmetli Turgut Özal tarafından Türk iş dünyasına öğretilen bir kavram olarak bilinir. Fransızca bir kelime olan prodüktivite, sözlüklere göre verimlilik anlamına gelse de aslında...
Toplam Verimli Bakım-TPM
ETKİN İŞLETME YÖNETİMİ İÇİN SIFIRLARI ZORLAYIN İşletmelerdeki iş süreçlerinin en önemli iki öğesi insan ve makinedir. Bu nedenle israflar, arızalar, verimsizlikler ve kalitesizlikler her zaman söz konusu olabilir. Bunların her biri o işletme...
İŞLETMELERDE ÇATIŞMA YÖNETİMİ
Çatışma kelimesi olumsuzluk içeren bir kelimedir. Bu nedenle bir toplulukta çatışmanın olması pek istenmez. Bir işyerindeki insanlar arasında da çatışmanın olmamaması ilk bakışta güzel görünse de, herkesin aynı fikirde olduğu işletmelerde...
BENCH MARKİNG
Bilindiği gibi işletmeler, hayatlarına devam edebilmeleri için sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri içinde bulunmak zorundadırlar. Ancak 'Ölçülemeyen İşler Düzeltilemez” diye doğru bir söz de vardır. Bu nedenle süreçlerin...
İŞLETMELERDE MOBBİNG
Geçtiğimiz günlerde bazı askeri okullardan bazı öğrencilerin kendiliklerinden uzaklaşmaları için kötü niyetli komutanların onlara nasıl fiziksel ve psikolojik baskılar yapmış olduklarını hep beraber haberlerde izledik. Normal prosedür...
İŞLETMELERDE Y KUŞAĞI YÖNETİMİ
Bu ayki yazımızda son zamanlarda çokça sözünü eder olduğumuz ‘Y KUŞAĞI' konusunu iş dünyası penceresinden bakarak incelemeye çalışacağız. KUŞAKLAR VE İSİMLERİ Kuşaklara isim vermek Amerikalıların İkinci Dünya Savaşı'ndan...
4. SANAYİ DEVRİMİ (SANAYİ 4.0)
Bu sayıdaki yazımızda önemli bir global gelişmeden söz edeceğiz. Sanayi 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi. Almanya'nın başlattığı daha sonra ABD tarafından da uygulamaya alınan bu gelişmeler ülkemiz için de çok önemlidir. BİRİNCİ, İKİNCİ...
İŞLETMELERDE HIYERARŞİ VE İTAAT
Bu sayıdaki yazımda işletmelerde hiyerarşi ve itaat konularını gözden geçirmeye çalışacağız. Hiyerarşi ve itaati tanımlayacağız. MİLGRAM DENEYİ Geçenlerde bir arkadaşım e-mail adresime insanların hiyerarşik bir otorite karşısında...
Kişisel ve örgütsel zaman yönetimi
Bu sayıdaki yazımızda zamanın kişiler ve örgütler tarafından nasıl kullanılması gerektiği üzerinde duracağız. Öncelikle 'zaman nedir ?”sorusunu yanıtlamaya çalışalım; ZAMAN NEDİR? Atalarımızın 'Vakit nakittir”sözünü...

banner82

banner81

banner80

banner79

banner77

banner76